Activerende Zorgcoach Foliant

Activerende Zorgcoach Foliant

Wie wij zijn

Profile left details

Activerende Zorgcoach Foliant

Ambulante ondersteuning en begeleiding voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en het systeem (omgeving).
Activerende Zorgcoach Foliant biedt ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie aan bovenstaande doelgroepen met een eventuele gestelde diagnose. In de ondersteuning en begeleiding staan jouw ondersteuningsvragen/hulpvragen centraal. Deze worden samen met jou opgesteld met de consulent van de desbetreffende gemeente of het medisch domein.
De ondersteuning/begeleiding bij Activerende Zorgcoach Foliant is laagdrempelig en het contact met elkaar is open en eerlijk.
Vertrouwen is de basis en van daaruit kan gewerkt worden aan de gestelde doelen. De ondersteuning/begeleidingsdoelen worden samen met jou vormgegeven en vervolgens uitgewerkt in een plan van aanpak. In het plan van aanpak staat bijvoorbeeld:

 • Jouw krachten en aandachtspunten
 • Jouw doelen van de ondersteuning/begeleiding
 • Afspraken over zorg en welzijn: begeleiding, dagbesteding, hulp van familie

Voorbeelden waar Activerende Zorgcoach Foliant u op maat bij kan ondersteunen zijn:

 • op je werk/ school d.m.v. competentie gerichte ondersteuning.
 • in je ontwikkeling t.a.v. je zelfstandigheid
 • in plannen en organiseren
 • in het leren omgaan met je eigen emoties en van de ander.
 • in sociale situaties/vaardigheden.
 • in de opvoedsituatie

Voorbeelden van complexe begeleidingsvragen:

 • begeleide omgang tussen ouder/kind in een veilige setting afgestemd op de wensen en mogelijkheden van ouder kind.

Vragen over begeleide omgang tussen ouder en kind zal bij aanvraag toegelicht worden.

 • Ondersteuning bij gesprekken met verschillende instanties tav bijv financiën.
 • Ondersteuning bij huishoudelijke taken wanneer dit passend is in de ondersteuningsvragen samengesteld in overleg met betreffende beschikking verstrekker.
 • Schooluitvaltraject
Profile right details
Contact gegevens
Naam
Karin Martens-Foliant
Straat
Kardinaal van Rossumstraat 76
Plaats
Dongen
Postcode
5104 JN
Tel.
0618634251
AGB
4141490

Laatst behaalde resultaten

Aanvragen, ondersteuning en volgen van trajecten met CCE (centrum consulstatie en expertise)

Ondersteuning, opzetten van en bij begeleide omgang tussen kind en ouder.

Ondersteuning in het (her)pakken van regie op eigen leven dmv participatie in de maatschappij.

Dagelijkse ondersteuning complexe jongeren in doorstroom naar huis, voorkoming uithuisplaatsing door inzet intensieve ondersteuning van gezin en netwerk. Deze weer in eigen kracht zetten.

Ondersteuning complexe zaken  rondom veiligheid kind en gezin.

Ontwikkelen van psycho-educatie Diagnose en nu

Opstart PMT

Opstart begeleide omgang bij complexe zaken tussen ouder en kind

Regievoering schooluitvaltrajecten ter voorkoming of samen met ouder en kind onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en inzet / doorstroom hierin. Inzet vanuit PIB.

Inzet van verschillende methodieken in opvoedsituaties

 

Kernwaarden

Brede kennis van ASS, ADHD, aanverwante diagnoses
Ondersteuning in plannen, organiseren
Ondersteuning in het (her)pakken van regie van eigen leven
Gericht op zelfstandigheid en ontwikkeling
Advies en opvoedkundigadvies