Leermakers Zorggroep

Leermakers Zorggroep

Wie wij zijn

Profile left details

Leermakers Zorggroep

Omschrijving organisatie
Leermakers Zorggroep is een kleinschalige en persoonlijke zorgorganisatie die gespecialiseerd is in begeleiding aan kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen met autisme in combinatie met een normale tot hoge begaafdheid. Leermakers Zorggroep werkt uitsluitend met ervaren professionals op het gebied van autismebegeleiding en arbeid re-integratie.

Leermakers Zorggroep begeleidt mensen met autisme en betrekt hun omgeving daar zo optimaal mogelijk in. Onze begeleiding richt zich op de eigenheid en de kracht van de persoon en zijn of haar systeem; met als doel om zo autonoom mogelijk te kunnen leven. Onze benadering is laagdrempelig, persoonlijk en gebaseerd op respect en vertrouwen. 

Onze kernwaarden: Expertise en kwaliteit, toegankelijkheid, betrokkenheid, gelijkwaardigheid en no-nonsense zorg verlenen!

Wij:

  • staan klaar voor mensen met autisme en hun omgeving
  • werken graag samen met gemeenten, zorginstellingen en andere instanties
  • staan voor een no-nonsense aanpak, we zijn doeners, nuchter en kijken buiten de kaders

De vraag van de cliënt en zijn of haar mogelijkheden zijn het uitgangspunt van onze begeleiding. We staan naast de cliënt bij vraagstukken op het gebied van wonen, zorg, dagbesteding en arbeid. Daarnaast staan we voor kennisoverdracht rondom het onderwerp autisme. Uiteraard zijn we 24 uur per dag bereikbaar.

Doelgroep                 

Leermakers Zorggroep richt zich op kind en gezin, jeugd, (jong)volwassenen en ouderen met autisme in combinatie met een normale tot hoge begaafdheid.

Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme

Ambulante begeleiding
Wij bieden ambulante begeleiding in de thuissituatie, maar spelen ook een adviserende rol voor beroepskrachten (groepsleiders, docenten, werkgevers) op het gebied van kennis over autisme. Daarnaast houden we ons bezig met het coachen van ouders en het sociale netwerk van een cliënt. Dit doen wij door te kijken vanuit autisme en de mens als geheel. 

Wonen
Leermakers Zorggroep specialiseert zich in het bieden van woonbegeleiding voor (jong) volwassenen met autisme. Wij bieden kleinschalige woonvormen waarbij ‘wonen op maat’ centraal staat. Tevens biedt Leermakers zorg aan in op een tweetal WLZ locaties in de regio Den Bosch.

Dagbesteding
Naast woonbegeleiding en ambulante zorg hebben we ook aandacht voor de begeleiding op het gebied van dagbesteding en arbeid. We hebben een groeicentrum met een computerhuis waar mensen met autisme op een veilige plek kunnen werken om vaardigheden te leren op persoonlijk- en werkgebied.

Arbeid en Re integratie
Wij begeleiden bij de zoektocht naar en het behouden van passend werk. Door jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsbegeleiding zijn we in staat om mensen met autisme hierbij optimaal bij te staan. We werken hierin veel samen met het UWV en de werkfit trajecten

Ervaringsdeskundigheid
Binnen Leermakers Zorggroep zetten wij op allerlei gebieden ervaringsdeskundigen in. Dit is een groep van mensen met autisme die met hun specifieke ervaringen onze cliënten verder willen helpen. Iedereen die begeleiding krijgt van Leermakers Zorggroep kan hier gebruik van maken.

Kennis delen
Leermakers Zorggroep heeft een eigen academie waarin mensen intern worden opgeleid en bijgeschoold en waarbij kennisdelen met externe partijen centraal staan. 

Kwaliteitsgaranties
Leermakers Zorggroep is een ISO gecertificeerde zorgorganisatie.
Verder hebben wij een ruim beleid voor deskundigheidsbevordering en opleiding van onze medewerkers.

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Cindy Rooijendijk
Straat
Eekbrouwersweg 10
Plaats
'S-HERTOGENBOSCH
Postcode
5233 VG
Tel.
0732032263
AGB
98101921

Laatst behaalde resultaten

Cliënt heeft dagbesteding gevonden.

Hoe: Samen met cliënt onderzocht en uitgezocht welke vorm van dagbesteding passend is? Samen gaan oriënteren, op gesprek gegaan en proefperiodes opgestart.

Cliënt kan beter omgaan met zijn autisme en weet wat dit autisme voor hem/haar betekend

Hoe: In wekelijkse gesprekken met de cliënt psycho educatie doornemen aan hand van Brain Blocks en andere materialen .Daarbij het maken van een handleiding voor de cliënt zelf en eventuele voor zijn/haar netwerk.

Cliënt leert zelfstandig het huishouden te voeren

Hoe: Samen met de cliënt kijken naar wat er aan structuren/voorbereiding/planning en vaardigheden nodig is om het huishouden zelfstandig kan voeren. Kijken wat werkt en passend is: dit kan zijn: samen opruimen, geven van tips of hints of maken van taakanalyses.

Cliënt heeft haar sociaal netwerk uitgebreid en weet dit te onderhouden. 

Hoe:  Er wordt gesproken over dit onderwerp en over de mogelijkheden om het sociaal netwerk uit te breiden. Samen kijken en oriënteren naar mogelijkheden. Aansluiten bij een interne vrije tijdsclub ,die maandelijks een activiteiten organiseert voor alle geïnteresseerde cliënten van Leermakers Zorggroep. In de begeleiding dit wekelijks terug laten komen en evalueren en ''warm houden' om de afspraken steeds op te pakken en weer aan een activiteit deel te nemen.

 

 

 

 

Kernwaarden

Autisme
Wonen
Ambulant
Dagbesteding
Ervaringsdeskundigheid autisme