Leger des Heils

Leger des Heils

Wie wij zijn

Profile left details

Leger des Heils

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via een verwijzende instantie. De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. Onze zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet!

 

Domus

Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van de cliënt staat centraal en er worden individuele afspraken gemaakt over middelengebruik. De hulpverlening wordt aangepast op de zorgvraag met als doel dat cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Cliënten krijgen een persoonlijk begeleider waarmee ze samen aan de slag gaan op leefgebieden als verslaving, geestelijke gezondheid en de relatie met politie en justitie. Samen zoeken we naar geschikte dagbesteding of werk en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen we met arbeidsre-integratie. In overleg met de cliënt roepen we waar nodig de hulp in van de schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie.

Eigen kracht

Door mensen onderdak te geven ontkomen ze aan de stress van het straatleven. Hierdoor neemt uiteindelijk het gebruik van drugs en drank af en worden minder strafbare feiten gepleegd. Wij geloven in de kracht van onze cliënten en spreken deze kracht aan. Hierdoor worden onze cliënten zelfredzamer. Dit leidt tot het voorkomen van dakloosheid, een afname van overlast en een vermindering van criminaliteit.

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Carin Duijmelinck
Straat
Edisonlaan 15
Plaats
Tilburg
Postcode
5021MA
Tel.
0625765093
AGB
72727479

Laatst behaalde resultaten

"Vanaf mijn 18e ben ik verslaafd aan alcohol. Ik ben een paar keer opgenomen geweest en heb in de opvang gewoond. Ook elf jaar op mezelf, doordat een vriend (die maatschappelijk werker was) voor mij de papieren regelde. Toen hij verhuisde ging dat niet meer."

Jesus (41) is een kind van destijds Spaanse gastarbeiders. Zijn vader werkte bij Philips in Eindhoven. "Ik kom uit een streng katholiek gezin. Op school werd ik veel gepest. En in mijn tienerjaren ontdekte ik dat ik 'anders' geaard ben, dan men thuis had verwacht. Onder invloed van alcohol durfde ik uit de kast te komen." Jesus gaat na het behalen van zijn MTS-diploma werken in de bouw. "Door een vorm van autisme was ik te langzaam. Ik raakte mijn baan kwijt. En werd afgekeurd."

"Ik hou van architectuur, mechanische technieken en planten. Ik ben een sfeermens. Mijn ouders wonen inmiddels weer in Spanje, ik bezoek hen regelmatig voor een korte periode. Ik droom van een gezond en gelukkig leven. Niet kunstmatig gelukkig, wat alcohol je even geeft. Ik probeer steeds te stoppen, maar zodra ik de leegte weer voel, het niet begrepen worden, denk ik: "Eentje moet kunnen." En je kunt het overal heel gemakkelijk kopen.... "

Kernwaarden

Laagdrempelig
Herstelgericht werk / krachtwerk
Gericht op zingeving
Gericht op perspectief
Vasthoudend