Herlaarhof Kinder en jeugdpsychiatrie, onderdeel van Stichting Reinier van Arkel

Herlaarhof Kinder en jeugdpsychiatrie, onderdeel van Stichting Reinier van Arkel

Wie wij zijn

Profile left details

Herlaarhof Kinder en jeugdpsychiatrie, onderdeel van Stichting Reinier van Arkel

Herlaarhof, kinder- en jeugdpsychiatrie 
Herlaarhof biedt specialistische ggz-zorg en is het expertisecentrum bij uitstek voor kinderen en jeugdigen met de meest ernstige psychische aandoeningen,
die stagneren in hun ontwikkeling in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Kinderen en jongeren die bij ons komen, hebben een ernstige psychische aandoening met hieraan verwante problemen in het gezin, op school of met vrienden, die vaak om een intensieve behandeling en begeleiding vragen. Wij zetten ons, in samenwerking met ouders, naasten, school en andere netwerkpartners in om (aanhoudende) ernstige psychische problemen en uitval op school en in de maatschappij te voorkomen. Herstelondersteunende zorg is onze inhoudelijke basis.

Herlaarhof biedt 2de en 3de lijns specialistische zorg in een breed verzorgingsgebied in geheel Brabant. Omdat kinderen en jongeren het beste zo dicht mogelijk bij huis hulp ontvangen, is Herlaarhof op diverse plekken in de regio te vinden. Je vindt ons in Vught, Veldhoven, Helmond, Oss en Zaltbommel. Herlaarhof werkt nauw samen met huisartsen, jeugdartsen, wijkteams en basisteams jeugd en gezin o.a. door het bieden van consultatie en advies.

We bieden poliklinische zorg (waar men ook terecht kan voor OZAPP, FACT en de module dagbehandeling). Voor de behandeling van trauma's en klinische zorg heeft Herlaarhof een bovenregionale functie. Ook kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met psychische aandoeningen kunnen bij ons terecht. 

Vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt zeer nauw samengewerkt met Zuiderbos, een school voor speciaal onderwijs. 

Herlaarhof, jeugdhulpverlening
Naast specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie biedt Herlaarhof jeugdhulpverlening aan kinderen tot 18 jaar en hun ouders waarbij de opvoeding niet als vanzelfsprekend verloopt. Herlaarhof jeugdhulpverlening biedt deze hulp in de thuissituatie (ambulante gezinsbegeleiding) en ook wanneer het thuis wonen even niet meer lukt (verblijf). Herlaarhof jeugdhulpverlening heeft locaties in Den Bosch en Waalwijk. 

 

 

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Aanmelding en Consultatie Herlaarhof (ACH)
Straat
Boxtelseweg 32
Plaats
Vught
Postcode
5261 NE
Tel.
073-6585333 optie 3
AGB
06291016

Kernwaarden

Hoog specialistisch in nauwe samenwerking met onderwijs Zuiderbos
Complexe psychiatrische problematiek
Systemische benadering
Regio overstijgende zorg; LVB/trauma/24 uurs klinische psychiatrische zorg/ jeugdhulpverlening
Zorg op maat
Productcodes
Prestatie code Prestatie Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
44Z03 BZW + DB2 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Etmalen €127,09
50H5B Arrangement 5 Intensiteit B 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €3.128,40
44Z35 BW + DB1 + HV + VV 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Etmalen €310,15
44Z14 OW1 + DB2 + HV + VV 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Etmalen €265,69
50H6E Arrangement 6 Intensiteit E 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €14.977,70
54015 Deelprestatie GGZ verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad) 54 Jeugd-ggz Etmalen €569,51
44Z25 OW2 + DB2 + HV + VV 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Etmalen €290,65
50H8H Arrangement 8 Intensiteit H (Doorlopend) 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €588,00
44Z04 OW1 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Etmalen €115,11
50H5C Arrangement 5 Intensiteit C 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €6.209,20