Psychologenpraktijk voor kinderen en jeugdigen

Psychologenpraktijk voor kinderen en jeugdigen

Wie wij zijn

Profile left details

Psychologenpraktijk voor kinderen en jeugdigen

kleinschalig

maatwerk

ervaren

goed luisteren naar ouders en kind

kinderen komen graag

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Monique van Zon
Tel.
0628813954
AGB
94-60383

Laatst behaalde resultaten

  1. vergroten van zelfvertrouwen door in de breedte naar kind te kijken: thuissituatie, school, tijdsspanne (wat meegemaakt op welk moment, welke impact)
  2. vaak voorkomend boos gedrag thuis reguleren op speelse wijze met veel inbreng van het kind (dat met plezier kwam), en daarnaast met inzet van ouders
  3. via diagnostiek beter leren begrijpen en aantoonbaar maken voor anderen dat kind tot veel meer in staat is dan tot dan toe gedacht werd: waarbij zowel kind als ouders (en daarna ook school) gingen ontdekken dat kind veel meer blijkt te kunnen dan hij tot dan toe liet zien, omgeving (ouders en school) kon benadering van het kind hierop aanpassen
  4. via oudermediatie - dat wil zeggen vooral met ouders en minder met het kind zelf gewerkt in dit geval - gedragsverandering (mn opvoedsituatie en effecten van eigen gedrag op kind verhelderen en inoefenen) bij kind en gehele gezin: ouders hielden dit vooraf niet voor mogelijk! werkwijze: -gewenst gedrag van kind via ouders versterken; -aanvankelijk zeer intensief, daarna steeds meer afstand; -duidelijk en soms confronterend aan de hand van concrete voorbeelden, vaak met veel humor; - waardering voor inspanningen van de cliënt en hun wens te veranderen

Kernwaarden

betrokken
enthousiast met humor
integer
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
inhoudelijke kennis
Productcodes