(RIOzorg) Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen

(RIOzorg) Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen

Wie wij zijn

Profile left details

(RIOzorg) Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen

Onderscheidend: 

- RIOzorg biedt begeleiding en ondersteuning aan kinderen tussen 4 en 18 jaar met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problematiek. Dichtbij de jeugdige (bv. wijkcentrum, school) wordt samen met de jeugdige, opvoeders en school gezocht naar de oorzaak van het gedrag en worden in gezamenlijkheid oplossingen
gevonden die bijdragen aan het welzijn van de jeugdige en een succesvolle deelname aan de samenleving.

- We zijn een betrouwbare partner voor scholen en ketenpartners en zoeken altijd naar de samenwerking om de behandeling zo goed mogelijk samen vorm te geven. 

- We hebben een belspreek uur (zie website www.riozorg.nl voor de actuele tijden). 

- Geen wachtlijsten 

- Vaak komen ontwikkelingsproblemen voor in combinatie met leerproblemen. Een combinatie die regelmatig voorkomt is bijvoorbeeld ADHD en dyslexie. Er is daarom een nauwe samenwerking voorzien met het RID (Regionaal Instituut voor Dyslexie en Dyscalculie) die bij vermoedens van dyslexie en/of dyscalculie, onderzoek kan verrichten en een effectieve behandeling kan aanbieden. Door de directe samenwerking kan er gezorgd worden voor een optimale afstemming van de behandeling.

- Doelgroep: 4 en 18 jaar oud. Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.

Onze locaties
RIOzorg heeft 2 hoofdlocaties en een groeiend aantal behandellocaties verspreid over Nederland. Op onze website https://www.riozorg.nl/ vindt u per locatie de contactgegevens en meer (actuele) informatie. Tevens kunt u uw kind hier aanmelden voor een onderzoek, behandeling of cursus. Ook vindt u hier meer informatie over vergoedingen en kosten.

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Mariken van Oosterbosch
Straat
Dalemdreef 23
Plaats
Tilburg
Postcode
5035 LZ
Tel.
06-86838302
AGB
22220488

Laatst behaalde resultaten

Resultaat: 

Meisje van 11 jaar met een sociale fobie. 

Een adviesgesprek met ouders, kind en school heeft plaatsgevonden om inzicht te geven in de  angstproblemen. Vervolgens hebben er individuele gesprekken met het kind plaats gevonden rondom haar angst door middel van EMDR en CGT. Parallel daaraan hebben er meerdere gesprekken met school en ouders plaats gevonden over de voortgang van het kind. Door de nauwe samenwerking kon het geleerde in de kamer vervolgens gelijk toegepast worden op school waardoor het leereffect groter werd. Deze samenwerking heeft zijn vruchten afgeworpen waardoor er door ouders en school een ondersteunend, accepterend en daarmee beschermend vangnet voor het kind is ontstaan. Na een korte eindevaluatie komt naar voren dat het goed gaat met het kind. Ze zit lekker in haar vel, ze heeft meer zelfvertrouwen, de angstklachten zijn verminderd, ze gaat spannende situaties aan en de interactie tussen ouders en het kind is verbeterd.

Kernwaarden

BGGZ en SGGZ voor kinderen van 4 t/m 18 jaar met een ontwikkelingsprobleem.
Vergoeding door Gemeente
Verwijzing via huisarts/ jeugdarts
Drie locaties in Tilburg en twee in Waalwijk
Anoniem, vrijblijvend en oriënterend een casus bespreken
Productcodes
Prestatie code Prestatie Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
50VB3 Voortijdige arrangementbeeindiging D, E, F, G (1 a 2 sessies) 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €169,00
50H4B Arrangement 4 Intensiteit B 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €3.119,20
50VB4 Voortijdige arrangementbeeindiging D, E, F, G (3 a 5 sessies) 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €337,90
50H4C Arrangement 4 Intensiteit C 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €5.818,20
REGV1 Regiovervoer groep voor jeugdhulp 42 Vervoerdiensten Etmalen €0,01
50H5A Arrangement 5 Intensiteit A 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €1.102,90
REGV2 Regiovervoer individueel voor jeugdhulp 42 Vervoerdiensten Etmalen €0,01
50H5B Arrangement 5 Intensiteit B 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €3.128,40
50H1C Arrangement 1 intensiteit C 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €5.285,40
50H5C Arrangement 5 Intensiteit C 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €6.209,20