MAKS Specialistische hulpverlening thuis geestelijke gezondheidszorg

MAKS Specialistische hulpverlening thuis geestelijke gezondheidszorg

Onze invulling van het arrangement/product

Omschrijving

Wat is het?
We hebben allemaal weleens een tegenslag. Of we zitten een tijdje niet goed in ons vel. Maar door psychiatrische of psychosociale problemen kun je echt vastlopen. Dikwijls is er dan meer aan de hand. Of veel tegelijk. Denk aan werkloosheid, een slechte relatie of de administratie is niet op orde. Dan kun je samen met een MAKS’er onderzoeken hoe dat komt en oplossingen bedenken en gaan uitproberen. Het gaat hierbij meestal om het versterken van vaardigheden en zorgen voor steun uit de omgeving. Zodat je weer beter in je vel komt te zitten en je het leven weer aan kunt.

Hoe werkt het?
Eerst schrijven we samen de doelen op in een samenwerkingsplan. We gaan in gesprek en vaak krijg je huiswerkopdrachten. Daarmee achterhalen we wat je voelt, welke gedachtes je hebt en hoe je je gedraagt. We kijken ook naar de sterke kanten van jou en je omgeving. Met die inzichten kom je tot oplossingen waarmee je verder komt. Je gaat oefenen. MAKS’ers hebben allerlei technieken om dit proces te begeleiden. We houden goed in de gaten of je vooruit gaat. Je leert ook hoe je de vaardigheden en structuur vasthoudt.

Voor wie is het?
Je loopt vast door psychiatrische of psychosociale problemen. Misschien is er sprake van een stoornis, heb je een diagnose of heb je al eerder begeleiding gehad. MAKS’ers kijken samen met jou wat jij nodig hebt. Wij zijn opgeleid om jou te begeleiden. Die specialistische kennis combineren we met creativiteit en lef. Zo bedenken we een persoonlijke aanpak waarmee jij verder komt.

Contactpersoon
Naam
Neem voor aanmelding en vragen direct contact op met Anke Klerks, aanmeldfunctionaris
Tel.
088 - 400 8880

Kenmerken van dit arrangement/product

Categorieën
 • A. Begeleiding
  • a. Het huishouden wordt zelfstandig gevoerd
Filters
 • Doelgroep/expertise
  • Psychiatrie
 • Type begeleiding
  • Individuele begeleiding aan huis
 • Leeftijd
  • Jongvolwassene (18-25 jaar)
  • Volwassenen (23-65 jaar)
  • Senioren (65 jaar en ouder)
 • Locatie
  • Bij cliënt thuis

MAKS Specialistische hulpverlening thuis geestelijke gezondheidszorg

Wie wij zijn

Profile left details

MAKS Specialistische hulpverlening thuis geestelijke gezondheidszorg

MAKS biedt ambulante, specialistische begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische en/of psychiatrische problematiek. Wij geloven dat je in de eigen leefomgeving de beste resultaten bereikt en daarom bezoeken wij onze cliënten thuis of daar waar zij zich thuis voelen. In Noord-Brabant en Rivierenland ondersteunen onze MAKS’ers jaarlijks zo’n 1.100 volwassenen en 300 kinderen/jongeren en hun directbetrokkenen bij het omgaan met problemen die zij ervaren. Het doel is dat zij zoveel mogelijk zelf hun leven kunnen vormgeven en mee kunnen doen in de samenleving.

Onze cliënten gaan zelf aan de slag om inzicht te krijgen in zichzelf, oplossingen te bedenken en uit te proberen. MAKS’ers willen dat cliënten verder komen, gebruiken bewezen technieken om hen hierin te begeleiden en zetten in op:

 • specialistische begeleidings- en behandelprogramma’s;
 • vernieuwende vormen van specialistische ambulante begeleiding, áltijd in combinatie met face-to-face (zoals blended care: een combinatie van face-to-face en online dienstverlening);
 • (ambulante) 24-uurs begeleiding in de setting van groepswonen.

Onze specialistische kennis combineren wij met menselijkheid, nabijheid en lef. Zo komen onze cliënten verder!

Trefwoorden:
ADHD/ADD, ambulant, angst, autisme, begeleiding, bipolair, borderline, dagbesteding, depressie, dwang- en stemmingsstoornis, eetstoornis, financiën, gedragsstoornis, GGZ, hechtingsstoornis, herstelgerichte zorg, hoogbegaafdheid, hoog sensitiviteit, huilbaby, huishouden, huisvesting, jeugdhulp 1op1, leren, lichamelijke gezondheid, maatschappelijke participatie, OCD, ontwikkeling, persoonlijkheidsstoornis, psychiatrie, psychisch functioneren, psychose, psychosociale, psychotisch, PTSS, seksualiteit, seksuele ontwikkelingsproblemen, sociaal functioneren, specialistische GGZ, stoornis, thuisbegeleiding, trauma (complex), vaardigheden, verslaving, werken, wonen, woonbegeleiding, zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zingeving.

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Neem voor aanmelding en vragen direct contact op onze aanmeldfunctionarissen Anke Klerks of Judith van der Velden
Tel.
088 - 400 8880
Straat
Zuiderkruisweg 3
Postcode
5015TB
Plaats
Tilburg
AGB
73732705

Laatst behaalde resultaten

 • We meten resultaten door middel van vragenlijsten bij de start, gedurende en bij het einde van de hulpverlening. Na afronding van het zorgplan meten we de cliënttevredenheid. 

  Cliënttevredenheid 2020
  Behandeling Kind/Jeugd/Volwassenen: 8,1
  Begeleiding Kind/Jeugd/Volwassenen: 8,3
  Woonkringen: 8,3
   

 • Anne (29 jaar) woont alleen in een appartement, is het overzicht kwijt en het lukt haar niet (mede door persoonlijkheidsproblematiek en PTSS) om te functioneren in haar huidige werk. Er zijn schulden, de post wordt niet meer geopend, er is geen structuur en alle taken geven spanning. Anne wil stabiliteit terug in haar dagelijkse leven.
  Samen met Anne brengt MAKS haar situatie in kaart met behulp van een tijdslijn, het dagelijks routine-interview en de ABC-schema’s. Door samen met MAKS de financiën en de administratie te doen en een systeem op te zetten voor de post, leert Anne vaardigheden om inzicht te krijgen en op orde te brengen. Voor de schulden wordt schuldhulpverlening aangevraagd.
  Door gebruik te maken van G-schema’s en een crisissignaleringsplan herkent Anne de spanningsopbouw. Ze leert welke helpende gedachten ze kan inzetten om haar grenzen aan te geven. Hierdoor is ze in staat om balans te creëren in haar leven en in- en ontspanning met elkaar af te wisselen. Door o.a. het KOP-schema krijgt Anne zicht op de samenhang van haar problematiek. Ze kan dit beter uitleggen tijdens haar re-integratietraject en vindt passend werk. Om haar baan te kunnen behouden, leert Anne structuur aan te brengen in haar slaap- en waakritme, eten, zelfzorg en huishoudelijke taken met behulp van een weekplanning. Hierbij is gebruik gemaakt van oplossingsgerichte vraagtechnieken zoals schaal- en uitzonderingsvragen, stapjes vooruit en leren denken in oplossingen.
  Door succeservaringen krijgt Anne haar zelfvertrouwen terug en weet Anne na 1 jaar wat ze zelf kan inzetten om haar leven stabiel te houden. De begeleiding wordt dan ook succesvol afgesloten.
 • Peter (45 jaar) is getrouwd en vader van een tweeling van 9 jaar en gediagnostiseerd met ADHD en autisme. Hij heeft hij moeite met plannen, organiseren, situaties begrijpen en structureren. In dit gezin zijn meerdere hulpverleners betrokken, waardoor Peter het overzicht kwijt is. Daarnaast kent Peter negatieve ervaringen met hulpverleners uit het verleden.
  Peter heeft samen met MAKS zijn netwerk in kaart gebracht met behulp van een netwerkanalyse en een tijdslijn. Omdat er veel hulpverleners zijn betrokken ondersteunt MAKS Peter bij het ketenoverleg, wat hem weer overzicht geeft. De begeleider ondersteunt Peter bij gesprekken met zijn leidinggevende, legt uit hoe zaken bij Peter werken en ‘vertaalt’ wat hij hiervoor nodig heeft. Gesprekken worden voorbereid zodat Peter weet wat hij kan verwachten en na afloop is er een reflectie door middel van een ABC-schema. Peter leert zijn wekelijkse taken en afspraken te verwerken in een weekplanning, creëert hierdoor overzicht en krijgt rust. Samen met zijn vrouw voeren we oplossingsgerichte gesprekken met betrekking tot de financiën. We maken gebruik van schaalvragen en inventariseren uitzonderingen.
  Het is Peter gelukt om een beschermde werkplek te vinden en te behouden. Hij heeft hierdoor meer zicht gekregen op zijn gedrag en zijn zelfbeeld is aanzienlijk verbeterd. Peter doet succeservaringen op door in kleine stapjes aan de doelen te werken. Omdat het hem niet zelfstandig lukt situaties te begrijpen en te interpreteren, zal Peter langdurig begeleiding nodig hebben. Samen met MAKS blijft hij zijn planning structureren en door zijn hoofd bij de begeleider leeg te maken, behoudt hij de bereikte stabiliteit.
   
 • Paul, alleenstaand, met de diagnose autisme, meldt zich aan bij MAKS met de hulpvraag dat hij beter wil leren begrijpen hoe autisme voor hem werkt en waarom hij steeds vastloopt in zijn leven.
  Met behulp van Brainblocks brengen we de vele prikkels die Paul ervaart in beeld. Paul herkent dit en voor hem wordt helder hoe autisme werkt in zijn hoofd. Met behulp van werkbladen bespreken en oefenen we samen kleine veranderingen van situaties, die de opbouw van prikkels kunnen beïnvloeden. Dit bespreken we ook met zijn familie, zodat ook zij weten welke kleine veranderingen al een groot effect kunnen hebben.
   
 • Bart is gehuwd en heeft samen met zijn partner één (jong) kind. Hij heeft al jaren last van stemmingsproblemen en ervaart dat zijn stemming structureel lager wordt. Na eerdere mislukte hulptrajecten vindt hij het spannend om weer een traject aan te gaan.
  De begeleiding van MAKS bij hem thuis is van grote meerwaarde voor Bart. Samen spreken we af om de eerste gesprekken af te sluiten met vragen als: ‘Voel je je voldoende gehoord?’ en ‘Sluit ik voldoende bij je aan?’. We starten met het maken van een pannetjesmodel om inzichtelijk te krijgen hoe en waardoor de spanningen en verminderde stemmingen ontstaan. Er volgen systemische gesprekken en maken concrete afspraken ter verlichting van Bart en het gezin, waarbij ook de huisarts wordt betrokken. Er vindt psycho-educatie over depressie plaats en we geven uitleg over Herstel.
  Inmiddels is de depressie in remissie en is Bart aan het herstellen. Van het pannetjesmodel is een signaleringsplan gemaakt en dit bespreken we met zijn partner en betrokken familieleden. Om veranderingen vast te houden en (met ups en downs) te leren durven te vertrouwen op herstel, zal MAKS Bart verder ondersteunen met Specialistische Begeleiding Volwassenen - gericht op versterken en behoud.
   
 • MAKS Woonbegeleiding:
  Hans: ‘Ik voel me hier thuis. We roepen makkelijk iets tegen elkaar en kunnen moppen tappen. En als ik ergens mee zit, kan ik bij elke begeleider terecht. Iedereen kent mij en iedereen is voor mij dichtbij.’
  Leonie: ‘We zijn met z’n allen gestart in een nieuw woonproject en hebben eerst de tijd genomen om elkaar te leren kennen. Dat deden we bijvoorbeeld tijdens gezamenlijke koffiemomenten. Iedereen moest even ‘landen’. Daarna zijn we gaan kijken aan welke volgende stappen iedereen individueel toe was.’
  Hans: ‘Het plan hebben we samen gemaakt. Ik weet wat mijn sterke kanten en valkuilen zijn. Voordat ik hier kwam wonen, heb ik in verschillende instellingen gewoond. Daar ging het er heel anders aan toe. Alles werd overgenomen door de hulpverleners en ik raakte gehospitaliseerd. Maar het was duidelijk dat daar niet mijn eindstation was.’
  Leonie: ‘Het is logisch dat je moet wennen in het begin. Het eerste jaar stond in het teken van ‘leren wonen’. Nu zoeken we steeds meer verbinding met ‘de buitenwereld’. We gaan bijvoorbeeld samenwerken met een sportschool zodat bewoners daar kunnen sporten.’
  Hans: ‘Ik heb deze week sportkleding gekocht en moet eraan geloven! Ik doe mijn boodschappen hier in de supermarkt. In het begin vond ik het vreselijk, rende ik door de winkel om er zo snel mogelijk weer weg te zijn. Mijn hobby is het nog steeds niet maar ik doe het wel. Terwijl ik vroeger amper buiten de instelling kwam. Hier wonen we in een woonwijk waar je makkelijker eens een praatje maakt. Ik ben ook maatje voor iemand die het sociaal niet zo makkelijk heeft.
  Leonie: ‘Dat zijn allemaal doelen die Hans zelf heeft gesteld.’
  Hans: “Er wordt hier iets van me verlangd. Als ik geen initiatief neem, herinneren de begeleiders me eraan maar nooit op een vervelende manier. Dit helpt om stappen te blijven zetten.’
Productcodes
Productcode Resultaatgebied Omschrijving Eenheid Tarief
103B2 3B Begeleiding zelfstandig leven - intensiteit 2 stuks €229,29
105B2 5B Begeleiding ouderschap - intensiteit 2 stuks €225,82
106B2 6B Ondersteuning sociale relaties - intensiteit 2 stuks €258,25
101A1 1A Begeleiding huishoudelijk - intensiteit 1 stuks €157,50
102B2 2B Begeleiding zelfstandige administratie - intensiteit 2 stuks €246,67
103B3 3B Begeleiding zelfstandig leven - intensiteit 3 stuks €363,63
105B3 5B Begeleiding ouderschap - intensiteit 3 stuks €349,73
106B3 6B Ondersteuning sociale relaties - intensiteit 3 stuks €411,11
101A2 1A Begeleiding huishoudelijk - intensiteit 2 stuks €334,68
102B3 2B Begeleiding zelfstandige administratie - intensiteit 3 stuks €503,75