Stichting Sterk Huis

Stichting Sterk Huis

Onze invulling van het arrangement/product

Omschrijving

Sterk Huis is gespecialiseerd in het bieden van pedagogische ondersteuning, begeleiding en beschermd wonen aan jongeren vanaf 16 tot en met 23 jaar die door problemen in de opvoeding en/of de omstandigheden thuis niet meer thuis kunnen wonen. Het gaat hierbij om jongeren die (pedagogische) steun nodig hebben op weg naar zelfstandigheid. Uniek aan Sterk Huis is dat zij ook pedagogische ondersteuning, begeleiding en beschermd wonen aanbiedt voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen van 18 jaar en ouder. 

Bij Sterk huis helpen we jongeren in een gefaseerde behandeling op weg naar zelfstandigheid. Hierbij kiezen we voor een vorm die het beste bij een jongere aansluit. Zo bieden we ambulante begeleiding aan van een aantal uur per week, maar ook 24uurs zorg. In dit laatste geval is er 24 uur per dag en 7 dagen in de week begeleiding aanwezig voor de jongere. De hulpvorm hangt af van de vraag van de jongere en wordt altijd op zijn of haar individuele behoeften afgestemd. Het uiteindelijke doel is om gefaseerd toe te werken naar volledige zelfstandigheid, onder begeleiding waar nodig. Sterk Huis heeft in Tilburg 2 panden beschikbaar waar jongeren beschermd kunnen wonen begeleiding kunnen ontvangen op weg naar zelfstandigheid. 

Bij Sterk Huis ontwikkelen jongeren stapsgewijs zelfstandigheid en leren verantwoordelijkheid te nemen in het leven van alledag. Ook is er veel aandacht voor het ontwikkelen van praktische en sociaal-emotionele vaardigheden. Er komt veel kijken bij zelfstandig wonen en om dat te leren, stellen we samen doelen op en hebben we regelmatig gesprekken met onze cliënten. Daarbij worden eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden benadrukt. Ouders of verzorgers worden ook, zover mogelijk, bij het traject van een jongere betrokken. 

Contactpersoon
Naam
Klantenbureau Sterk Huis
Tel.
013-5433073

Kenmerken van dit arrangement/product

Categorieën
 • B. Beschermd Wonen
  • Arrangement 2 - Begeleid zelfstandig wonen - Ondersteund Wonen 1 of 2 - Beschermd Wonen
Filters
 • Type begeleiding
  • Individuele begeleiding aan huis
  • Individuele begeleiding op locatie
  • Begeleiding op locatie in groepsverband
 • Leeftijd
  • Jongvolwassene (18-25 jaar)
 • Locatie
  • Bij cliënt thuis
  • Op locatie zorgaanbieder
  • Tilburg Centrum
 • Expertise taal/cultuur
  • Arabisch
  • Somalisch

Stichting Sterk Huis

Wie wij zijn

Profile left details

Stichting Sterk Huis

Bij Sterk Huis helpen we mensen in een lastige thuissituatie, door een moeilijke periode of in een bedreigende situatie. We helpen mensen om veerkracht en zelfredzaamheid te ontwikkelen en om een veilige toekomst voor zichzelf en hun gezin te vinden. Ons doel is om mensen steeds sterker om te laten gaan met hun omstandigheden, persoonlijkheid en met wat er op hun levenspad komt.

Problemen voorkomen vinden we ook belangrijk. Hoe kun je het voorzijn dat het uit de hand loopt?

Onze medewerkers
Bieden opvang bij onveilige situaties in relaties en gezinnen.
Behandelen ingewikkelde problemen zoals:
- gedragsproblemen bijvoorbeeld als je nare dingen hebt meegemaakt (trauma)
- complexe scheidingen waardoor kinderen in de knel komen
Richten zich op werken en leren zodat je een zelfstandig leven op kunt bouwen.

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Klantenbureau Sterk Huis
Tel.
013-5433073
Straat
Rillaersebaan 75
Postcode
5053 EA
Plaats
Goirle
AGB
98099823

Laatst behaalde resultaten

In een gezin met 2 kleine kinderen was jarenlang sprake van huiselijk geweld. Moeder vluchtte en verbleef ruim een jaar met haar kinderen bij Sterk Huis. Bij Sterk Huis heeft ze haar zelfvertrouwen weer gevonden o.a. door Rots en Water en lotgenotencontacten. Als vrijwilliger deed ze weer werkervaring op. Binnenkort gaat ze weer zelfstandig wonen met haar kinderen en is het weer mogelijk dat de kinderen contact hebben met vader.

Sterk Huis begeleidt jongeren die alleen uit hun land zijn gevlucht en onder voogdij van Nidos staan tot 18 jaar. Bij 18 jaar vallen deze jongeren vaak in een gat als ze zelfstandig mogen gaan wonen. Sterk Huis biedt begeleiding bij allerlei zaken die je moet regelen als je op eigen benen staat en bij het opbouwen van een netwerk.

Productcodes
Productcode Resultaatgebied Omschrijving Eenheid Tarief
104A1 4A Begeleiding maatschappelijke deelname - intensiteit 1 stuks €175,49
104C1 4C Begeleiding naar arbeidsmatige dagbesteding - intensiteit 1 stuks €121,77
105A4 5A Begeleiding gezinsrelaties - intensiteit 4 stuks €796,29
106A4 6A Begeleiding sociale relaties - intensiteit 4 stuks €647,05
102A1 2A Begeleiding financieel beheer - intensiteit 1 stuks €91,93
103A2 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 2 stuks €276,97
104A2 4A Begeleiding maatschappelijke deelname - intensiteit 2 stuks €385,61
104C2 4C Begeleiding naar arbeidsmatige dagbesteding - intensiteit 2 stuks €237,57
105B1 5B Begeleiding ouderschap - intensiteit 1 stuks €89,53
106B1 6B Ondersteuning sociale relaties - intensiteit 1 stuks €119,39