Convivio

Convivio

Wie wij zijn

Profile left details

Convivio

Bij de dagbesteding van Convivio Zorg bieden de zorgprofessionals een gemoedelijke locatie voor deelnemers. Samen zorgen ze ervoor dat mensen met geheugenproblemen een zinvolle dagbesteding hebben en uit hun isolement worden gehaald. 

Locatie
Dagbesteding Convivio ligt vlakbij de stad in de Goirkestraat, waar prachtig oude panden staan en onder andere het Textielmuseum en Museum De Pont vlakbij zijn. De locatie heeft meerdere binnenruimtes en aangrenzend een grote tuin. Daarnaast bevindt zich in het pand ook een apart atelier voor creatieve activiteiten.

Zorg
Cliënten zijn hier met gelijkgestemden en kunnen aangepaste activiteiten volgen. Zo is er ruimte om in kleine groepen deel te nemen aan activiteiten of kunnen cliënten een-op-eenbegeleiding krijgen. Daarbij staat te allen tijde de huiselijke sfeer centraal. Al met al is er een groot aanbod aan activiteiten dat zich altijd richt op de interesses van de cliënt.

Convivio Zorg heeft eigen vervoer waarmee deelnemers dagelijks worden opgehaald en thuisgebracht.

Ondersteuning
De zorgprofessionals van Convivio Zorg zijn gespecialiseerd in diverse vormen van dementie, daarnaast is het een gecertificeerde opleidingsplaats voor zorgstudenten. Familieleden en mantelzorgers van cliënten kunnen via een digitaal rapportagesysteem de voortgang van de deelnemer volgen.

Vanuit Convivio Zorg krijgen mantelzorgers ook ondersteuning en worden ze ontlast. Samen met de zorgprofessionals krijgen ze meer inzicht in het ziektebeeld van de cliënt zodat er op tijd ingespeeld kan worden op veranderingen. Ook adviseert en helpt Convivio hen in het hele zorgproces, bijvoorbeeld in het adviseren en aanvragen van aangepaste indicaties of zorgbudgetten.

Woonlocatie
Naast een dagbesteding heeft Convivio Zorg ook een woonlocatie voor ouderen met dementie, Huis Convivio. Deze locatie bevindt zich in dezelfde straat als de dagbesteding. Cliënten die in de toekomst in Huis Convivio willen wonen, kunnen via de dagbesteding op de wachtlijst komen. Zo blijven ze te allen tijde binnen dezelfde zorgorganisatie.

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Elleke Inderfurth
Straat
Goirkestraat 178
Plaats
Tilburg
Postcode
5046 GR
Tel.
06-40701120
AGB
41784489

Laatst behaalde resultaten

Casus cliënt A

In deze casus heeft cliënt A de diagnose dementie. Cliënt was deelnemer bij een andere zorglocatie, maar kon daar maximaal twee dagen per week zijn. Uitbreiding naar meerdere dagen was niet mogelijk. Met die reden zijn cliënt en familie overgestapt naar Convivio.

Bij Convivio is cliënt begonnen met drie dagen dagbesteding, opgebouwd tot zes dagen per week. Op die manier werd de familie thuis ontlast van de mantelzorg en konden cliënt en familie toewerken naar opname bij de woonlocatie van Convivio Zorg, Huis Convivio.

In het hele proces van het eerste bezoek aan de dagbesteding tot opname bij Huis Convivio (een periode van een half jaar) hebben de zorgprofessionals van Convivio cliënt, mantelzorger en familieleden begeleid en ondersteund. Er zijn gesprekken gevoerd over de achteruitgang en zijn proces, er is ondersteuning geweest bij de zorgindicatie en er is begeleiding geweest bij het invullen en aanvragen van onder andere de wmo en pgb. Ook is besproken hoe de thuissituatie extra ontlast kan worden. Zo werd cliënt door onze taxiservice als eerste opgehaald en als laatste thuisgebracht. Zodoende waren de dagen bij Convivio voor hem langer.

In de weken voorafgaand aan de opname bij Huis Convivio is cliënt meerdere keren gaan kijken op die locatie en heeft daar meegedaan met diverse activiteiten. Op die manier is de overgang van de dagbesteding naar de woonlocatie zo klein mogelijk gebleven. Inmiddels is cliënt woonachtig bij Huis Convivio, maar blijft hij drie dagen per week deelnemer van de dagbesteding. Daarmee behoudt hij zijn ritme en wordt deze niet verstoord.

Kernwaarden

Grote huiskamer en atelier
Huiselijke sfeer
Eigen taxiservice voor deelnemers
Actieve ondersteuning voor mantelzorgers
Advisering en begeleiding voor de mantelzorger in proces van deelnemer
Productcodes
Productcode Resultaatgebied Omschrijving Eenheid Tarief
104A1 4A Begeleiding maatschappelijke deelname - intensiteit 1 stuks €175,49
104A2 4A Begeleiding maatschappelijke deelname - intensiteit 2 stuks €385,61
104A3 4A Begeleiding maatschappelijke deelname - intensiteit 3 stuks €605,27
104A4 4A Begeleiding maatschappelijke deelname - intensiteit 4 stuks €912,09
08A03 E1 Vervoer regulier: inspanningsgericht stuks €8,27
08A04 E2 Vervoer rolstoel: inspanningsgericht stuks €31,41
03A03 E3 Persoonlijke verzorging regulier: inspanningsgericht uur €46,95
04A02 E4 Kortdurend verblijf regulier: inspanningsgericht etmaal €31,96