Hearts & Letters

Hearts & Letters

Wie wij zijn

Profile left details

Hearts & Letters

Atelier Hearts & Letters is een kleinschalige en individueel gerichte dagbesteding voor groepen van ongeveer 5 tot 10 mensen. Het is er voor mensen die voor korte of langere tijd niet in het arbeidsproces mee kunnen draaien, dan wel een zinvolle dagbesteding zoeken waar gewerkt kan worden aan uiteenlopende persoonlijke doelen. De meeste mensen die komen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van een fysieke of medische aandoening. Ze kunnen niet langer doen wat ze voorheen deden, en zijn vaak ook niet meer degene die ze voorheen waren. Ook andere oorzaken van arbeidsongeschiktheid kunnen aanleiding zijn om bij Hearts en Letters aan persoonlijke doelen te werken. De wijze waarop ons vaste kleine team aan begeleiders dit doen is op ondersteunende en coachende wijze. De doelen waaraan gewerkt wordt zijn voor het grootste deel samen te vatten als: 

- (Her)ontdekken waar eigen krachten liggen, waardoor men meer regie krijgt op die gebieden in zijn of haar leven die waardevol zijn

- Op zoek zijn naar eigen kunnen, mogelijkheden en interessegebieden 

- Opdoen van sociale contacten

- Acceptatie en leren omgaan met het verlies van oude ik/oude leven (rouwverwerking) en 

- Een stap kunnen gaan maken richting (vrijwilligers)werk.

Bij H&L kunnen mensen ontspannen, zichzelf zijn, hun zorgen delen, hun schuld of schaamte erkennen, elkaar ondersteunen. Iedereen heeft een eigen vorm van beperkingen of belemmeringen. Die beperkingen zijn nooit bewust onderwerp van gesprek, maar het kan zeker aan de orde komen.Toch is er een onderlinge connectie en is er vaak herkenning in de beleving van allerlei situaties waar mensen in hun sociale of maatschappelijke leven mee te maken hebben en hoe daar mee wordt omgegaan. Dit versterkt het persoonlijk ontwikkelingsproces richting een leven waarin de belemmering of beperking een geaccepteerd onderdeel van het leven wordt, waarin ondanks de beperking weer meer plezier beleefd kan worden en regie over het leven genomen kan worden. En wanneer mensen op verschillende levensgebieden weer meer in balans zijn, volgt vaak een natuurlijk afscheid van onze stichting. Dit kan zijn omdat men werk heeft gevonden, of dat een andere manier van dagbesteding is gevonden.

Profile right details
Contact gegevens
Straat
Mariastraat 57
Plaats
Rijen
Postcode
5121 JV
AGB
98000049

Laatst behaalde resultaten

Een jongere 18+ deelnemer die nog niet klaar was voor de arbeidsmarkt, omdat hij extreem introvert was, kwam met het doel sociale contacten op te doen, een bredere blikveld te krijgen, zelfvertrouwen op te bouwen en te ontdekken wie hij was in een bredere context. Hij is na 2 jaar naar volle tevredenheid en met trots bij een kringloopwinkel aan de slag gegaan.

Een ex-verslaafde jonge vrouw die door het gevoel van onvermogen met verkeerde vrienden is omgegaan en verslaafd is geraakt. Bij Hearts en Letters heeft ze meer zelfkennis opgedaan, meer zelfvertrouwen opgebouwd, is zelfbewuster geworden, assertiever geworden en is naar een passende begeleid wonenvorm gegaan. Heeft andere dagbesteding ontwikkeld. 

Een man die altijd op zee heeft gevaren, was door een hersenbloeding ineens aan huis gekluisterd en kreeg te maken en karakterverandering. Tijdens zijn tijd die hij bij Hearts en Letters heeft besteed heeft hij een nieuwe passie leren ontdekken en is heel erg geholpen bij het feit, dat hij naar een plek toe kan waar hij zichzelf kan en mag zijn. 

Kernwaarden

coaching & ondersteuning
laagdrempelig & lotgenoten
ontspanning
acceptatie & leren omgaan met
creatieve & persoonlijke ontwikkeling
Productcodes
Productcode Resultaatgebied Omschrijving Eenheid Tarief
104B1 4B Begeleiding naar vrijwilligerswerk - intesiteit 1 stuks €132,51
106A3 6A Begeleiding sociale relaties - intensiteit 3 stuks €336,66
103A4 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 4 stuks €494,24
104B2 4B Begeleiding naar vrijwilligerswerk - intesiteit 2 stuks €261,45
106A4 6A Begeleiding sociale relaties - intensiteit 4 stuks €647,05
103A5 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 5 stuks €667,35
104B3 4B Begeleiding naar vrijwilligerswerk - intesiteit 3 stuks €570,65
106B1 6B Ondersteuning sociale relaties - intensiteit 1 stuks €119,39
103B1 3B Begeleiding zelfstandig leven - intensiteit 1 stuks €159,98
104B4 4B Begeleiding naar vrijwilligerswerk - intesiteit 4 stuks €1.002,82