Impegno Begeleiding BV

Impegno Begeleiding BV

Wie wij zijn

Profile left details

Impegno Begeleiding BV

Wij helpen gezinnen, kinderen en volwassenen met chronische of tijdelijke psychiatrische of psychosociale klachten om (meer) zelfredzaam te worden en beter te functioneren. Wij gaan voor kwaliteit en resultaten en werken zoveel mogelijk ambulant.

  • De kwaliteiten en de mogelijkheden van een cliënt dienen als uitgangspunt, in plaats van zijn/haar beperkingen
  • Door het bewerkstelligen van een gedragsverandering - op basis van inzicht bij de cliënt m.b.t. zijn/haar problematiek in relatie met de kwaliteiten en mogelijkheden - kan er een blijvend positief resultaat bewerkstelligd worden
  • De relatie cliënt - professional impegno is gebaseerd op gelijkwaardigheid en onderling respect
  • De werkattitude is te kenmerken als flexibel, kwalitatief hoogwaardig, innovatief, onorthodox, doortastend en eerlijk.
  • impegno werkt met verschillende disciplines zodat de zorg voor de cliënt zo goed mogelijk afgestemd wordt en zo zorgvuldig mogelijk vorm gegeven wordt. 

impegno is anders

...staat naast de cliënt en naast het gezin
...betrekt de omgeving bij de zorg
...zoekt naar onorthodoxe oplossingen
...werkt met kleine, zelfstandige teams
...werkt met de beste professionals
...kent de netwerken in de buurt
...zet informele zorg verantwoord in
...werkt intensief samen met ketenpartners
...maakt resultaten meetbaar en openbaar
...houdt de organisatiekosten laag

 

Iedereen maakt zich weleens zorgen of heeft dingen die niet lukken. Dat is heel normaal. Het wordt pas vervelend wanneer je er te lang mee rond blijft lopen of wanneer het er voor zorgt dat je vastloopt thuis, op school of op je werk.

Wat doet impegno? Wij bieden tijdelijke zorg aan mensen en gezinnen met flinke psychische problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit te vallen. We zijn laagdrempelig en we werken ambulant: we komen naar jou en of je gezin toe. Oplossingen vinden we samen, we geven niet snel op.

Wat biedt impegno? - individuele begeleiding vanaf 4 jaar, zonder bovengrens - individuele behandeling vanaf 4 tot en met 64 jaar - groepsbehandeling - gezinsondersteuning, voor gezinnen met minimaal 1 thuiswonend kind Wij hebben geen wachtlijst, waardoor we snel met onze hulp kunnen starten! impegno betekent toewijding, We geven niet zomaar op. We spreken af waar dat nodig is. Bijvoorbeeld thuis, op school of op onze vestiging. We starten snel nadat je contact met ons hebt opgenomen. Als het nodig is kunnen we behandeling en begeleiding combineren. Er wordt nauw samengewerkt tussen collega's, maar ook met andere professionals. Natuurlijk hebben we daarover altijd eerst overleg.

BEGELEIDING

Deze vorm van begeleiding wordt geboden aan mensen die problemen ervaren op één of meerdere leefgebieden, ten gevolge van psychiatrische/psychische en/of psychosociale en gedragsproblematiek. Onze ambulante begeleiding heeft betrekking op minstens twee van de volgende leefgebieden: psychisch functioneren, huisvesting, financiën, dagbesteding, zingeving, sociaal functioneren, praktisch functioneren en lichamelijk functioneren.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

De begeleiding bestaat in principe uit wekelijkse huisbezoeken, waarbij de frequentie en de locatie altijd in overleg gaat. Afhankelijk van je hulpvraag gaan we samen aan de slag met je post of financiën, of gaan we juist naar buiten om sociale contacten aan te gaan. We werken laagdrempelig en geven niet snel op. Het accent bij dit soort ondersteuning ligt bij hulp, toezicht en sturing. We nemen niet teveel taken over, maar leren jou juist hoe je zelf dingen op kan pakken.

 

Onze ambulante begeleiding heeft betrekking op minstens twee van de volgende leefgebieden.

- Psychisch functioneren: wij bieden hiervoor behandeling en begeleiding;

- Huisvesting: we helpen je bij het zoeken naar een woning en alles wat daar bij komt kijken;

- Financiën: we kunnen je ondersteunen bij het op orde brengen van je financiën en administratie, waarbij we je ook vaardigheden aanleren.

- Dagbesteding: hierbij kijken we naar werk, opleiding en/of zinvol bezig zijn gedurende de dag;

- Zingeving: "waarvoor stap je uit bed?" We kunnen dus kijken naar wat jou bezig houdt. Wat dat ook is;

- Sociaal functioneren: misschien heb je problemen met familie, vrienden of de buren? Of misschien voelt je je geïsoleerd? We kunnen samen kijken naar hoe je betere sociale contacten kunt krijgen;

- Praktisch functioneren: hier kijken we naar het huishouden, je taalbeheersing of de omgang met de computer. Misschien heb je wat hulp nodig met het huiswerk wat je behandelaar heeft meegegeven?

- Lichamelijk functioneren: heb je moeite met je dag- en nachtritme? Beweeg je te weinig? Dan kunnen we samen onderzoeken hoe je beter voor je lichaam kan gaan zorgen.

Enkele van onze kernwoorden: toewijding, laagdrempeligheid, snelle hulpverlening.

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Emily van Hoek
Straat
Van Limburg Stirumlaan 4
Plaats
Tilburg
Postcode
5037 SK
Tel.
06-51185706
AGB
73731810

Laatst behaalde resultaten

We helpen cliënten bij het stabiliseren van hun financiën, dit doen we waar mogelijk samen met de cliënt, zodat deze eigen regie houdt. Maar waar nodig schakelen we budgetbeheer of een bewindvoerder in als de problemen groter zijn en de cliënt dit niet geheel meer alleen kan overzien. Op deze manier van samenwerken hebben we al vele cliënten schulden vrij kunnen maken. En hebben we de cliënten begeleid in het terug krijgen van regie op eigen financiën.

We helpen cliënten met het inschrijven en vinden van een woning. Het kan betrekking hebben op een jongere die zelfstandig wil gaan wonen tot aan acute uithuisplaatsingen. We hebben een goed contact met de woningbouwcoöperaties, dit zijn korte lijnen. Zo ook hebben we afspraken met de Leystromen mbt contingent woningen waar nodig. Door samen actief te zoeken hebben we al meerdere cliënten geholpen aan een zelfstandige huisvesting. Daarnaast komt vaak ook de vraag hoe moet ik mijn huishouden onderhouden. Dit is een onderdeel wat we ook samen aanpakken. Dit kan zijn incombinatie met huishoudelijke ondersteuning, maar ook in het zelfredzaam maken van de cliënt,hoe om te gaan met een wekelijkse huidhoudelijke planning die zelfstandig wordt uitgevoerd.

Ook leiden we cliënten toe naar behandeling. Dit kan zowel intern als extern, dit heeft te maken met de problematiek en de wens van de cliënt. We ondersteunen bij het contactleggen en we zijn waar nodig aanwezig bij de evaluatie momenten en voeren bepaalde opdrachten samen uit in de dagelijkse thuissituatie. Er is een nauwe samenwerking met de behandelaren en de begeleiders, zowel intern als extern proberen we de lijnen zo kort mogelijk te houden. Onze ervarng is dat deze combinatie een sterke vooruitgang kan bieden mbt het psychisch welbevinden van onze cliënten, door zowel op psychisch als praktisch vlak samen aan de slag te gaan.

Daarnaast zetten wij ook begeleiding uiteen op het sociaal netwerk, om deze mogelijk te stabiliseren, vergroten of op te bouwen en te onderhouden. Ook kijken we niet alleen naar het individu maar spreken we ook met de overige gezinsleden waar de wens en noodzaak ligt. Op die manier krijgen we een beter beeld van het systeem waarin ook nog meer hulpvragen verborgen kunnen liggen. Ook toeleiden naar dagbesteding is 1 van de onderdelen die we samen aan willen gaan!

 

Kernwaarden

Psychiatrie
Begeleiding
Geen wachtlijsten
Laagdrempelig
Interne samenwerking met behandeling 18+, jeugd begeleiding en behandeling en huidhoudelijke ondersteuning
Productcodes
Productcode Resultaatgebied Omschrijving Eenheid Tarief
106A4 6A Begeleiding sociale relaties - intensiteit 4 stuks €647,05
103A2 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 2 stuks €276,97
104A4 4A Begeleiding maatschappelijke deelname - intensiteit 4 stuks €912,09
105A2 5A Begeleiding gezinsrelaties - intensiteit 2 stuks €319,95
01A09 1B Hulp aan huis - intensiteit 3 stuks €288,99
106B1 6B Ondersteuning sociale relaties - intensiteit 1 stuks €119,39
103A3 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 3 stuks €361,73
104B1 4B Begeleiding naar vrijwilligerswerk - intesiteit 1 stuks €132,51
105A3 5A Begeleiding gezinsrelaties - intensiteit 3 stuks €500,21
01A10 1B Hulp aan huis - intensiteit 4 stuks €453,20