3-dees kindercoaching

3-dees kindercoaching - 7 (ii)

Onze invulling van het arrangement/product

Contactpersoon
Naam
Desiree van den Aker
Tel.
06-50278012

Kenmerken van dit arrangement/product

Categorieën
 • Arrangement 3 - Behoefte aan vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden van ouders met een ziekte, lichamelijke- of verstandelijke beperking.
  • Intensiteit A (voorheen segment 2 licht)
  • Intensiteit B (voorheen segment 2 midden)
Filters
 • Expertise
  • ADHD/ADD
  • Angst, dwang en stemmingsstoornissen
  • Gedragsstoornissen
  • Hoog sensitiviteit
  • Hechtingsstoornissen
  • Hoogbegaafdheid
  • Huiselijk geweld/kindermishandeling
  • Lichamelijke handicap
  • NAH
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten
  • Vechtscheiding
  • Jeugdhulp1op1
 • Locatie
  • Bij cliënt thuis
 • Leeftijd jeugdige
  • 0-4
  • 5-12
  • 13-16
  • 17-18
  • 18 > ouder
 • Type begeleiding
  • Gezinsdiagnostiek
  • Thuisbegeleiding
 • Grootte aanbieder
  • Klein

3-dees kindercoaching

Wie wij zijn

Profile left details

3-dees kindercoaching

AANDACHT - LAAGDREMPELIG - ZORG - THUISSITUATIE - ONTDEKKINGSWIJS - VERTROUWEN - GROEI van WELBEVINDEN - KIND&GEZIN - SYSTEMISCH

3-dees kindercoaching en gezinsondersteuning biedt laagdrempelige ondersteuning aan kind en gezin in de thuissituatie. Met AANDACHT voor het kind en ouder, op een speelse en ongedwongen manier. 3-dees gaat naar het kind en gezin toe, waardoor het kind in de eigen vertrouwde omgeving kan zijn.

Vanuit de hulpvraag kijkt 3-dees mee naar de situatie die is ontstaan. Samen met het kind op zoek naar groei van wel;bevinden, met de speciale 3-dees methode: ONTDEKKINGSWIJS. Wijs worden van eigen ontdekkingen!

3-dees heeft een begeleidende rol naar kind en ouder. Samen met het kind wordt gekeken hoe eigen talenten kunnen worden ingezet waardoor "het probleem" naar de achtergrond verdwijnt en EIGEN KRACHT verschijnt. Door een positieve benadering vanuit VERTROUWEN en AANDACHT is het kind in staat om spelenderwijs in gesprek te komen en te groeien naar een positief welbevinden.

Desiree van den Aker is ruim 7 jaar eigenaar en zelfstandig onderneemster binnen haar praktijk 3-dees kindercoaching en gezinsondersteuning. Vanuit haar opleidingen en achtergrond als verpleegster, pedagogisch coach en kindercoach beschikt Desiree over expertise en de nodige handvatten om in te zetten binnen een diversiteit aan hulpvragen. Iedere hulpvraag vraagt om specifieke aandacht en zorg op maat. Desiree richt zich op KIND en GEZIN. Met een grote tas op wielen gevuld met diverse pedagogische en therapeutische spelmaterialen komt Desiree bij het kind aan huis, om vervolgend samen spelenderwijs te ontdekken wat nodig is tot de groei van welbevinden. De ouder(s) worden betrokken bij dit proces, daar gezamenlijk "anders kijken naar" vele deuren opent tot positieve verandering.

Naast de opgebouwde ervaring binnen haar eigen praktijk is Desiree ook 10 jaar mede oprichter en eigenaar geweest van kinderopvangorganisatie De Kleine Wereld. Daar was ze met name verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid en de implementatie hiervan op de werkvloer. Belangrijkste drijfveer: KIJKEN vanuit het kind!!! Wat heeft het kind nodig om de beste versie van zichzelf te kunnen zijn.

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Desiree van den Aker
Tel.
06-50278012
Straat
Tormentil 7
Postcode
5056 BJ
Plaats
Berkel-Enschot
AGB
98103059

Laatst behaalde resultaten

Een diversiteit aan hulpvragen is de afgelopen 7 jaar langs gekomen, waar 3-dees ondersteunend is geweest. Enkele voorbeelden:

Jongen J.12 jaar
Pesten - Verdriet - Onzeker - Eenzaam - Down voelen - Clownesk gedrag - Moeite met schooltaken plannen en organiseren
Hulpvraag: "Ik voel me helemaal niet fijn op school, ik word gepest en heb ook geen vrienden. Kun jij met me mee kijken hoe dit zou kunnen komen en hoe dit anders kan?"

Desiree is samen met J. spelenderwijs de hulpvraag gaan bekijken. Hiervoor zijn ondersteunende materialen ingezet die hebben bijgedragen aan inzicht en het herkennen van het gevoel bij bepaalde situaties. Hoe reageer je op bepaalde momenten, wat doet iets met je en welk gevoel zit erachter. Vervolgens is er samen gekeken naar hoe iets anders kan terwijl het krachtig en fijn voelt. Diverse situaties zijn nagespeeld en er is geoefend. Desiree heeft binnen de coachmomenten vooral aandacht gegeven aan zelf wijs worden door eigen ontdekkingen en met aandacht gekeken wat nodig was voor een beter welbevinden. Tijdens de coachmomenten werd duidelijk dat er veel chaos was in het hoofd van J. waarin het Desiree opviel dat er veel gelijkenis was met ADD kenmerken.

In overleg met de ouders is besloten om door te verwijzen via huisarts naar orthopedagoog. Toen daar de diagnose ADD kwam, heeft Desiree haar begeleidende rol doorgezet, en meer toegespitst op hoe om te gaan met ADD. Vele puzzelstukjes vielen op hun plek en J. kon met de juiste aanpassingen nog beter groeien in welbevinden.

Resultaat: J. heeft een hele goede vriend gevonden, het pesten is over en het plannen en organiseren is beter in beeld bij gezin en school, waardoor begeleiding meer op maat is geworden. (Desiree is op dit moment op afroep betrokken bij overleg school, J. en ouders. Dit om het welbevinden te volgen en te ondersteunen waar nodig.)

Reactie J. op ondersteuning van Desiree: Fijn om met Desiree te praten. Telkens leert ze me weer om mezelf te leren kennen.
Reactie ouders van J. op ondersteuning van Desiree: Desiree is een persoon die onze zoon erg op zijn gemak stelt. Kijkt niet naar wat er fout gaat, maar hoe je iets kunt doen om een situatie te voorkomen. Dit alles met behulp van spelletjes zodat het bij hem luchtig over komt. Vaak vraagt hij nu zelf om een gesprek met Desiree als er iets niet lekker zit.

 

Meisje I. 4 jaar
Boos - Broek plassen - Niet willen gaan slapen - Angst
Hulpvraag ouders: "Onze dochter plast na een periode van zindelijkheid weer steeds vaker in haar broekje en heeft extreem boze buien, die ze eerder niet liet zien. Is het te druk in haar hoofd?

Desiree is samen met I, op een zeer speelse manier gaan kijken naar wie ze is. Met behulp van smileys, poppetjes, en ander spelmateriaal zijn er situatie nagespeeld en werd steeds meer duidelijk hoe I. ergens op reageert en waarom. Ook zijn er boekjes ingezet over een kaboutertje wat heel veel voelt en hoe hij daar mee omgaat. Met behulp van knutselmateriaal hebben Desiree en I. tools gemaakt zoals een prullenbakje met briefjes voor het leger maken van haar hoofd. En een potje met fijne herinneringen welke ze kan pakken als haar welbevinden niet prettig is. Uiteraard zijn de ouders betrokken in het geheel en hebben deze ook diverse tools en handvatten gekregen om " anders" te handelen in bepaalde situaties waardoor I zich beter begrepen ging voelen. Ook de juffrouw van school is meegenomen in het proces.

Resultaat: I. heeft nog amper plas ongelukjes, het gaan slapen gaat gemakkelijker en de boosheid heeft meer en meer plaats gemaakt voor ontspannen zijn.

Reactie ouders van I. op ondersteuning Desiree: Desiree heeft ons tijdens de intake gehoord en verwoord wat wij bedoelden. Ze kon goed tussen de regels door luisteren om te komen tot de kern van de hulpvraag. Onze dochter was vanaf het eerste moment heel ontspannen in het contact met Desiree. Ze voelde zich gehoord en geholpen. Ook na het laatste contact is er nog email contact gehouden om te volgen of het geen wat ingezet is, behouden blijft. Dit is voor ons als ouders heel waardevol.

 

Meisje E. 14 jaar
Steeds meer in zichzelf - Zelfdodingsgedachten - School laten versloffen - Down voelen - Niet meer blij zijn
Hulpvraag: "Een klasgenootje en goede vriend heeft zichzelf van het leven beroofd, ik ben bang dat ik dat ook ga doen. Ik denk heel vaak hetzelfde als hoe hij dacht. Ik wil heel graag andere gedachten en me weer fijner voelen. Kun jij er voor me zijn?

Desiree is allereerst gaan werken aan vertrouwen. Fijn en veilig voelen. Daarna met behulp van coach spel en inzichten kaartjes duidelijkheid verkregen over wie E. is. Het uitten van emoties bleek lastig. Er is ruimte geweest om gevoelens te delen over het verdriet van haar goede vriend want rouw bleek nodig om verder te kunnen. Daar was onvoldoende aandacht voor geweest. Er is een stap gemaakt naar het leren uitten van emoties, met name naar ouders en beste vriendin. Ook heeft E. voor zichzelf weer zaken bekeken waar ze blij van werd, en is deze bewust meer gaan doen.

Resultaat: E. kan makkelijker delen wat haar bezig houdt en wat ze nodig heeft voor een prettiger welbevinden. Ook neemt ze bewust momentjes voor zichzelf waarin ze kan afschakelen en ontspannen. Niet om meer down te worden, maar juist om van op te knappen. De inzichten die ze heeft verkregen over hoe haar systeem werkt hebben haar steviger gemaakt.

Reactie E.: Voor kinderen die het heel moeilijk vinden om zelf te praten over wat er dwars zit is Desiree een super hulp. Met behulp van spelletjes en kaartjes komt er makkelijker een gesprek op gang. Ze heeft ook veel geduld en zou je nooit pushen, wat super fijn is.

 

Jongen L. 8 jaar:
Boos met fikse uitspattingen - Schreeuwen - Verdriet - Geen NEE accepteren
Hulpvraag ouders: "Als gevolg van een NEE komen er boze buien, huilen en schreeuwen, met dingen gooien of weglopen. Hij lijkt de regie te willen hebben. We willen als ouders graag tools hoe dit tij te keren. Daarnaast graag aandacht voor onze zoon, om hem te leren hoe het anders kan"

Desiree is in gesprek gegaan met ouders en samen is gekeken naar waar het gedrag van L. vandaan zou kunnen komen. Diverse situaties zijn besproken en gespiegeld. Duidelijk werd dat ouders met hun rustige benadering soms te veel ruimte lieten voor discussie waardoor L. kon doen wat hij wilde. Met behulp van tools en handvatten heeft Desiree ondersteuning geboden. Tevens is er kindercoaching opgestart met L. Desiree heeft spelenderwijs aandacht gegeven aan L. en hem zijn gevoelens laten uitten. Met behulp van schaalvragen, emotie smileys, play mobiel e.d. werd L. wijzer over zichzelf. Hij kwam tot de ontdekking dat er vaak wel ruimte was bij papa en mama en hij daar gretig gebruik van maakte. Dat zijn gedrag soms te ver ging kreeg hij door en wilde hij aanpassen. Samen hebben we gekeken hoe.

Resultaat: L. is veel minder vaak boos, papa en mama hanteren meer 1 lijn, er is meer duidelijkheid. Er worden grenzen aangegeven en daar wordt aan gehouden. Niet altijd leuk, maar wel duidelijk en daarmee een behoefte gevuld. L. heeft ook meer zijn plekje als kind gekregen. Papa en mama hebben de regie, zijn vader en moeder eend, en L. is het opgroeiende kuiken.

Desiree is nog ondersteunend in dit gezin. De evaluatiesessie staat gepland.

 

Meisje K. 16 jaar
Scheiding ouders - Verdriet - Rouw - Relatie met papa dreigt mis te gaan - Hoog Gevoelig
Hulpvraag: "Papa begrijpt me niet, ik wil hem graag blijven zien, maar op deze manier trek ik dat niet meer. Kun je mij en papa helpen?"

Desiree heeft dit meisje in haar jongere jaren al ondersteuning geboden toen de situatie thuis tussen haar ouders niet lekker verliep, met een scheiding tot gevolg. Toen bovenstaande hulpvraag kwam konden Desiree en K. snel schakelen. Samen hebben ze de pijnpunten in beeld gebracht. Vader bleek veel weg te zijn op de momenten dat zij en haar jongere zusje bij hem waren. K. ging zich naar haar jongere zusje erg beschermend gedragen, waardoor het meer leek op een moederrol dan een jonge meid. Er is gekeken naar hoe K. zich anders kan voelen en gedragen binnen de situatie. Wat is haar aandeel en rol. Hoe kan ze haar mindere welbevinden zelf delen met vader..... Desiree heeft een gesprek tussen beiden begeleid en de pijnpunten weg gezet in actie punten. Vader gaf vooral aan dat zijn handelen geen onwil was maar onkunde.

Resultaat: K. is weer bij vader. Ze werken samen scherp aan de actiepunten en pogen op die manier in gesprek te blijven met elkaar. Desiree volgt waar wenselijk.

 

Gezin:
Vader (mantelzorger)
Moeder (letselschade en beperking na aanrijding)
Zoon 15 jaar (PDD-NOS)
Zoon 13 jaar
Zoon 10 jaar (NAH na coma en aanrijding)

Vanuit het revalidatiecentrum Leypark is Desiree benaderd om het gezin SYSTEMISCH te ondersteunen na de diverse trauma's. Dit in combinatie met meerdere disciplines. Sinds juni 2018 heeft Desiree een begeleidende rol binnen het gezin. Als een spin in het web volgt ze wat alle 5 de gezinsleden als individu nodig hebben tot een prettiger welbevinden, maar ook als gezin. Het gezin is ontwricht en zoekende naar een nieuwe balans richting de toekomst. Desiree heeft 1 op 1 gesprekken en gezin- sessies. Daarnaast zoekt Desiree de afstemming met de meerdere disciplines die betrokken zijn. Bij alles wat op het bordje komt van het gezin kijkt Desiree over de schouder mee hoe te handelen. Het vraagt te veel uitleg om het hier goed te kunnen duiden.

 

 

Productcodes
Prestatie code Prestatie Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
50H6B Arrangement 6 Intensiteit B 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €3.128,40
50VB1 Voortijdige arrangementbeeindiging A,B, C, H en I (1 a 2 sessies) 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €169,00
50H1A Arrangement 1 Intensiteit A 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €545,20
50H3C Arrangement 3 Intensiteit C 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €5.285,40
50H6C Arrangement 6 Intensiteit C 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €6.209,20
50VB2 Voortijdige arrangementbeeindiging A,B, C, H en I (3 a 5 sessies) 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €337,90
50H1B Arrangement 1 Intensiteit B 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €2.118,90
50H4A Arrangement 4 Intensiteit A 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €876,40
50H7A Arrangement 7 Intensiteit A 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €1.000,30
REGV1 Regiovervoer groep voor jeugdhulp 42 Vervoerdiensten Etmalen €0,01