Amare Zorgcoaching

Amare Zorgcoaching - 14 (vvvl)

Onze invulling van het arrangement/product

Omschrijving

Amare Zorg biedt een keer per maand de mogelijkheid tot logeeropvang voor onze cliënten (kleine groep), daarnaast is er ook de mogelijkheid tot individueel logeren (afhankelijk van de zorgvraag en beschikking)
Tijdens deze logeerweekenden staan naast de persoonlijke leerdoelen van onze cliënten ook ontspanning, samenwerking en oefenen van sociale vaardigheden centraal. Wij werken met kleine groepen en deskundige begeleiding. De weekenden zijn van vrijdag 19:00/ 19:30 uur tot zondag 16:30 -17:00 uur. De cliënten worden ingedeeld op basis van leeftijd, ontwikkeling en interesses.

Wij maken hiervoor structureel gebruik van een groepsaccommodatie ( kampeerboerderij) in Loon op Zand in het buitengebied. Deze boerderij is op te delen in meerdere afzonderlijke ruimtes waardoor er door meerdere leeftijdsgroepen gelogeerd kan worden en de rust en prikkelarme ruimtes voor de cliënten gewaarborgd kan worden.

Contactpersoon
Naam
Danique Verweij
Tel.
0416-383932

Kenmerken van dit arrangement/product

Categorieën
 • Producten 1 - Verblijf
  • Verblijf GGZ
  • Verblijf JOH
  • Verblijf LVB
  • Logeeropvang
Filters
 • Expertise
  • ADHD/ADD
  • Angst, dwang en stemmingsstoornissen
  • Autisme
  • Gedragsstoornissen
  • Hoog sensitiviteit
  • Hechtingsstoornissen
  • Hoogbegaafdheid
  • Huiselijk geweld/kindermishandeling
  • Interculturele/vluchtelingen problematiek
  • LVG
  • Seksuele ontwikkelingsproblemen
  • Jeugdhulp1op1
 • Locatie
  • Op locatie zorgaanbieder
  • Heusden
  • Loon op Zand
 • Leeftijd jeugdige
  • 5-12
  • 13-16
  • 17-18
  • 18 > ouder
 • Type begeleiding
  • Logeren
 • Grootte aanbieder
  • Groot

Amare Zorgcoaching

Wie wij zijn

Profile left details

Amare Zorgcoaching

Mogen wij ons even voorstellen? Amare Zorgcoaching is een middelgrote specialistische instelling voor kind, jeugd, volwassenen en gezin. Tevens bieden wij ook behandeling, diagnostisch onderzoek, trainingen etc. Onze doelgroep bestaat vooral uit cliënten met autisme, gedragsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek, ADHD, (licht) verstandelijke beperking, NAH etc. Maar ook andere zorgvragen sluiten we niet uit! Hiernaast bieden we ook huishoudelijke zorg en thuiszorg zoals persoonlijke verzorging en verpleging.

Wij gaan uit van de vraag van onze cliënt waarbij de regie zoveel mogelijk ligt bij de cliënt en diens netwerk zelf. Amare Zorgcoaching biedt verschillende vormen van zorg, begeleiding en behandeling die optimaal passen bij de behoefte van u als mens. U kunt bij ons dus terecht voor een totaalaanbod, alles onder een dak! Via onze site kunt u ons Team alvast ontmoeten!

Zorg op maat betekent bij Amare o.a. dat onze client bij alle vormen van zorg, begeleiding en behandeling inspraak heeft op welke tijden en dagen hij/zij graag begeleiding zou willen, welke ambulant begeleider er komt en aan welke doelen er zal worden gewerkt. Omdat het tenslotte gaat om uw welzijn en wij hier graag ons steentje aan willen bijdragen!

Amare heeft geen wachtlijst omdat wij vinden dat we snel en adequaat aan de vraag van onze client moeten kunnen voldoen. Wij zijn transparant in wat we doen en hoe we dat doen, omdat wij vinden dat dit zo hoort. Onze cliënten hebben altijd inzage in hun eigen dossier en kunnen via dit dossier ook direct contact opnemen met het zorgteam. 

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Mark van Empel
Tel.
0416-383932
Straat
Bosscheweg 67-9
Postcode
5151 BB
Plaats
Drunen
AGB
75751853

Laatst behaalde resultaten

De cliënten zijn als X aangeduid.

 • Het lukt X om rustiger te reageren naar haar moeder toe
 • Moeder en x kunnen samen een rustig gesprek voeren
 • X kan zich beter ontspannen en weet wanneer ze rust kan nemen
 • X voelt zich prettiger als ze thuis bij haar moeder is.

Inzet systeemgesprekken samen meisje en moeder, aparte behandelgesprekken met meisje

 

 • X kan terug denken aan de gebeurtenissen, zonder hierbij emotioneel te raken.
 • X weet hoe hij zijn emoties op een adequate manier kan uiten.
 • X heeft weer plezier in het voetballen en het doen van activiteiten met zijn moeder.
 • Moeder weet hoe ze beter om kan gaan met het gedrag van X

EMDR behandeling, Ambulante hulpverlening thuis voor moeder (ouders gescheiden), gesprekken samen met ouders hier (systeemgesprekken)

 

 • Het is duidelijk welke medicatie het meest passend is
 • X kan datgene wat ze geleerd heeft in de training toepassen in de praktijk; ze kan haar spanningen beter reguleren
 • X heeft overzicht over de dag en kan inzien wat er leuk was en minder leuk
 • X denkt positiever over zichzelf, ze kan zichzelf minimaal 1 compliment per dag geven.

Consulten psychiater, training Boom en Beek en ambulante hulpverlening thuis

 

 • Het is duidelijk wat er aan de hand is met ,  Is er mogelijk sprake van een trauma?
 • Het lukt X om beter te slapen en sneller in te slapen
 • X kan beter contact maken met haar leeftijdgenoten
 • X eet beter
 • Het lukt ouders beter om aansluiting te vinden bij X, ze kunnen samen een team vormen.

Diagnostiek, inzet IAG’er (intensieve ambulante gezinsbehandeling) voor ouders, spel/dramatherapie X.

 

Productcodes
Prestatie code Prestatie Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
44Z23 OW2 + DB2 + VV 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Etmalen €257,85
50H5I Arrangement 5 Intensiteit I (Chronisch) 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €6.815,30
44Z31 BW + DB1 + HV 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Etmalen €239,14
50H6H Arrangement 6 Intensiteit H (Doorlopend) 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €2.220,20
42902 Individueel vervoer 42 Vervoerdiensten Etmalen €20,71
50H7G Arrangement 7 Intensiteit G 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €36.645,70
50H1E Arrangement 1 Intensiteit E 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €14.977,70
50H8F Arrangement 8 Intensiteit F 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €23.104,20
50H2D Arrangement 2 Intensiteit D 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €9.415,10
54MCO Medicatiecontrole 54 Jeugd-ggz Stuks (inspanning) €127,44