Beeldende Vaktherapie Patja

Beeldende therapie Patja Arrangement 9

Onze invulling van het arrangement/product

Omschrijving
 • Kennismaking: Veiligheid en vertrouwen opbouwen binnen therapie-therapeut-kind-ouders. Aansluiten bij het kind. Hierbij wordt systemisch gewerkt - +/- 4 sessies.
 • Behandeling: Woorden en beeld geven aan gevoelens, gedachten en gedrag van het kind d.m.v. creatief werken (werkstukken maken) en het bespreken in het licht van kind en problematiek - blokken van 6 a 8 sessies die worden afgesloten met een evaluatie.
 • Evaluaties: Stilstaan bij vorderingen, veranderingen of gebrek van verloop beeldende therapie. Ervaringen en werkstukken krijgen een bepaalde waarde. Patronen, thema's en ontwikkelingen kunnen geplaatst worden in het totale proces. Verbanden leggen. Dit alles met doel om te leren en te groeien. Hierbij inspelen op draagkracht en reflectievermogen. Besloten wordt of de therapie beëindigd kan worden of verlengd wordt met 6 a 8 sessies - 1 sessie.
 • Soorten behandeling: Individueel en/of gezin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enkele voorbeelden van behandeling:

 • Een schatkistje maken waarbij het kind iets voor zichzelf heeft wat hij niet hoeft te delen. Dit is een veilige manier om gedachten en gevoelens te uiten rondom de problematiek.
 • Eigen gemaakte troost- en/of krachtsteentjes die kinderen bij zich kunnen dragen en troost, kracht, rust en/of zelfvertrouwen geven.
 • Samen schilderen of opdrachten waarbij rollen en patronen in het gezin zichtbaar worden.
 • Gedicht maken of uitzoeken die past bij gevoelens en gedachten rondom de overleden persoon en het kind. Hierbij wordt een met kleur en vorm een beeld gemaakt wat tot een werkstuk lijdt.
 • Theelichtje maken beschilderen met ster waar karaktereigenschappen van overleden persoon op staat. Zo kan bij binnenkomst en weggaan stil gestaan worden bij de situatie/persoon en kan het kind gedachten gevoelens richten tot deze persoon.
 • Beeldend maken wat het kind voelt en denkt rondom de problematiek in het verleden, heden en toekomst. hoe is het verleden en nu en hoe zou het kind het graag anders zien. Dit naast elkaar leggen en vertalen naar wat dit voor het kind betekent en wat hier mee gedaan kan worden. Dit kan vervolgens weer beeldend uitgewerkt worden.
 • Meer draagkracht en ik-sterkte opbouwen door succeservaringen in het beeldend werk die vertaald worden naar kind en problematiek.
 • Educatie d.m.v. beelden om tot inzichten te komen. Beelden geven meer duidelijkheid en interesse waardoor het beter blijft beklijven.

www.patjagosma.nl

Contactpersoon
Naam
Patja Gosma
Tel.
0628138324

Kenmerken van dit arrangement/product

Categorieën
 • Arrangement 9 - Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met een lichamelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel en/of ondersteuning van ouders hierbij.
  • Intensiteit A (voorheen segment 2 licht)
  • Intensiteit B (voorheen segment 2 midden)
  • Intensiteit C (voorheen segment 2 zwaar)
Filters
 • Expertise
  • Angst, dwang en stemmingsstoornissen
  • Complex trauma
  • Gedragsstoornissen
  • Hechtingsstoornissen
  • Huiselijk geweld/kindermishandeling
  • Interculturele/vluchtelingen problematiek
  • LVG
  • NAH
  • Vechtscheiding
 • Locatie
  • Op locatie zorgaanbieder
  • Tilburg Centrum
 • Leeftijd jeugdige
  • 5-12
  • 13-16
  • 17-18
  • 18 > ouder
 • Type begeleiding
  • Vaktherapie
  • Rouw- en verlies behandeling
 • Grootte aanbieder
  • Klein

Beeldende Vaktherapie Patja

Wie wij zijn

Profile left details

Beeldende Vaktherapie Patja

Beeldende vaktherapie Patja staat voor:

Verbeelden, verwoorden en verwerken

Beeldende Vaktherapie is een erkende therapeutische behandelmethode waarbij niet het praten over de problematiek voorop staat maar het werken met creatieve middelen. Voor een aantal doelgroepen is praten over hun problematiek lastig of niet vanzelfsprekend en in die gevallen biedt werken vanuit creativiteit een middel om problematieken te behandelen. 

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Patja Gosma
Tel.
0628138324
Straat
Bisschop Zwijsenstraat 35
Postcode
5038 VA
Plaats
Tilburg
AGB
90060830

Laatst behaalde resultaten

Kind in conflictscheiding (7 jaar) - Leren om zich te uiten - d.m.v. veilig gevoelens en gedachten te uiten in beeldend werk en gesprekken - Uitkomst kind en ouders: Meisje is zich meer gaan uiten naar haar ouders

Kind met verlatingsangst (9 jaar) - Afnemen angst en vertrouwen opbouwen - door beeldend haar angsten/emoties te verbeelden - Uitkomst kind en ouders: Beter in haar vel. Vermindering van controle en angsten. Ouders geven aan: "We hebben ons kind weer terug"

Kind LVG (7 jaar) - Verminderen van probleemgedrag en vergroten concentratie - D.m.v. Spel en creativiteit gevoelens, gedachten en gedrag uitwerken en verdiepen - Uitkomst kind en ouders: Niet tot nauwelijks probleemgedrag zichtbaar. stappen in concentratie en kan zich beter uiten

Vrouw immigratie-problemen (26 jaar) - Het verkennen en integreren van eigen persoonsidentiteit en ouderidentiteit - D.m.v. systemisch werken en cultuur van het land van herkomst en Nederland in beeld brengen - Uitkomst vrouw: Heeft duidelijk beeld van wie ze was, is en waar ze naar toe wil waarbij de verschillende culturen een plek krijgen.

Kind LVG (13 jaar) - Nog in behandeling - Leren gevoelens te uiten rondom fysiek geweld broer - Emoties verbeelden, herkennen en toekennen. Beeldend uitwerken van problematiek in het verleden, heden en toekomst. Uitkomst kind en ouders: Voelt de ruimte en veiligheid om zich te uiten. Maakt stappen door problematiek concreet te krijgen voor zichzelf.

Productcodes
Prestatie code Prestatie Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
50H1A Arrangement 1 Intensiteit A 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €545,20
50H3C Arrangement 3 Intensiteit C 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €5.285,40
50H6B Arrangement 6 Intensiteit B 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €3.128,40
50H9A Arrangement 9 Intensiteit A 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €1.000,30
REGV2 Regiovervoer individueel voor jeugdhulp 42 Vervoerdiensten Etmalen €0,01
50H1B Arrangement 1 Intensiteit B 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €2.118,90
50H4A Arrangement 4 Intensiteit A 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €876,40
50H6C Arrangement 6 Intensiteit C 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €6.209,20
50H9B Arrangement 9 Intensiteit B 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €3.186,80
50H1C Arrangement 1 intensiteit C 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €5.285,40