BOO-Brabant

BOO-Brabant Arrangement 7

Onze invulling van het arrangement/product

Omschrijving

Kennismakingsfase: Accent ligt op in kaart brengen van mogelijkheden van de jeugdige en de verwachtingen ouders. 

 • activiteiten met jeugdige
 • Praat+teken 3LG met jeugdige, mits mogelijk
 • Activiteiten hele gezin, bijv maaltijden, spelletje. 
 • gesprekken ouders
 • visueel in beeld brengen van de situatie (veelal middels tekening) en terugkoppelen met het gezin.
 • Duurt ong 6 weken

Begeleidingsfase:

 • Voortgangsverslag met daarin resultaten/doelen komende periode. 
 • Intrainen vaardigheden jeugdige. 
 • psycho-educatie ouders. 
 • Praktische opvoedondersteuning door aanwezig te zijn in gezin tijdens lastige momenten. 
 • Aan de slag in het gezin (dus bij het gezin thuis of diens omgeving): kan alleen met het kind, kan gezamenlijk met andere gezinsleden of afwisselend. 
 • Wat kan ik onder andere inzetten: Triple P Nivo 4 of 5, Brainblocks, Bikkeltrainingen, spel, koken, andere activiteiten die passen bij het kind en het gezin om patronen duidelijk te maken. 
 • desgewenst contacten leggen met andere betrokkenen (school, sportclub etc)
 • desgewenst inzetten expertises elders (bijv. relatietherapie, traumabehandeling, actieve weerbaarheidstraining middels sportactiviteiten)
 • na ong. 3 maanden wordt de stand van zaken besproken en in verslaglegging vastgelegd. Met kinderen/jongeren doe ik dat weer middels Praat+teken 3LG, doelen/resultaten worden eventueel bijgesteld.

Voortzetting begeleidingsfase:

Zie boven

Afsluiting traject:

 • Frequentie begeleiding neemt af. 
 • Eindgesprek
 • Eindverslag
Contactpersoon
Naam
Mariëlle van Velzen
Tel.
06-29246886

Kenmerken van dit arrangement/product

Categorieën
 • Arrangement 7 - Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met een verstandelijke beperking en/of ondersteuning van ouders hierbij.
  • Intensiteit A (voorheen segment 2 licht)
  • Intensiteit B (voorheen segment 2 midden)
  • Intensiteit C (voorheen segment 2 zwaar)
Filters
 • Expertise
  • ADHD/ADD
  • Angst, dwang en stemmingsstoornissen
  • Autisme
  • Gedragsstoornissen
  • LVG
 • Locatie
  • Bij cliënt thuis
 • Leeftijd jeugdige
  • 0-4
  • 5-12
  • 13-16
  • 17-18
  • 18 > ouder
 • Type begeleiding
  • Thuisbegeleiding
 • Grootte aanbieder
  • Klein

BOO-Brabant

Wie wij zijn

Profile left details

BOO-Brabant

Ik ben Mariëlle van Velzen, een betrokken hulpverleenster met 20 jaar ervaring. Ik bied sinds 2016 onder de naam BOO-Brabant hulp in de jeugdzorg. 

Ik ben snel inzetbaar, kijk breed en ga in de thuissituatie bij de gezinnen praktisch aan de slag. Ik richt me op de kinderen/jongeren zelf en/of op ouders. Maar het gehele gezin is altijd betrokken. 

Ik heb veel expertise binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en autisme in het bijzonder. Daarnaast heb ik veel ervaring binnen de LVB problematiek.

Ik maak gebruik van veel verschillende materialen/methodieken (dit omdat het proces dan veel meer gaat leven) om kinderen/jongeren en ouders regie te geven over hun proces. Ik ben daar zeer flexibel in en biedt maatwerk.

Ik ben goed in het in kaart brengen van de gehele situatie (doe dit vaak middels tekeningen) en het bloot leggen van patronen. 

Omdat ik snel inzetbaar ben, en de situatie snel in kaart kan brengen, ben ik ook goed inzetbaar ter overbrugging van wachtlijsten. 

 

 

 

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Mariëlle van Velzen
Tel.
06-29246886
Straat
Rector Coppenserf 10
Postcode
5046 AX
Plaats
Tilburg
AGB
41417056

Laatst behaalde resultaten

Client kan zelf aangeven wat hij/zij anders zou willen. Dit heb ik gedaan middels de methodiek: Praat+teken 3LG waarin de 3 leefgebiedenaan bod komen, hoe het er nu uitziet, hoe het er in de 'toekomst' uit zou moeten komen zien (naar wens van de client), wanneer het er zo al uit ziet en wat daarbij helpend is. 

Client weet om te gaan met situaties die sociaal lastig zijn. Dit heb ik gedaan middels inzet van een Bikkeltraining.

Alle opvoeders ervaren voldoende grip op het gedrag van client, Alle opvoeders kunnen client rustig grenzen en kaders bieden en kunnen deze consequent vasthouden, client voelt zich veilig en geborgen in beide opvoed- en opgroei situaties. Dit heb ik gedaan middels inzet van Brainblocks, gesprekken met opvoeders, maken van concrete afspraken met opvoeders over hoe te handelen in bepaalde situaties dit laten oefenen en opnieuw bespreken, gesprekken client en opvoeders. 

Productcodes
Prestatie code Prestatie Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
50H1A Arrangement 1 Intensiteit A 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks €513,40
50H1B Arrangement 1 Intensiteit B 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks €1.995,10
50H1C Arrangement 1 intensiteit C 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks €4.976,70
50H2A Arrangement 2 Intensiteit A 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks €1.029,90
50H2B Arrangement 2 Intensiteit B 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks €2.432,20
50H2C Arrangement 2 intensiteit C 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks €4.825,10
50H3A Arrangement 3 Intensiteit A 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks €513,40
50H3B Arrangement 3 Intensiteit B 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks €1.995,10
50H3C Arrangement 3 Intensiteit C 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks €4.976,70
50H4A Arrangement 4 Intensiteit A 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks €825,20