Mentaal Beter Cure BV

Mentaal Beter Cure BV Arrangement 1

Onze invulling van het arrangement/product

Omschrijving

Binnen Mentaal Beter wordt systeemtherapie op de praktijk en laagfrequente gezinsbegeleiding thuis geboden bij interactieproblemen in het gezin. Omdat we een psychologenpraktijk zijn, is het uitgangspunt de zorgen om het mentale welbevinden van de kinderen of de jongeren.

Contactpersoon
Naam
Nicolien Vermeulen
Tel.
088-0104480

Kenmerken van dit arrangement/product

Categorieën
 • Arrangement 1 - Behoefte aan het verbeteren van het psychosociaal functioneren ontstaan door problematische relatie ouders Behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden ouders vanwege problemen jeugdige.
  • Intensiteit A (voorheen segment 2 licht)
  • Intensiteit B (voorheen segment 2 midden)
  • Intensiteit C (voorheen segment 2 zwaar)
Filters
 • Expertise
  • Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten
  • ADHD/ADD
  • Angst, dwang en stemmingsstoornissen
  • Complex trauma
  • Eetstoornissen
  • Gedragsstoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Locatie
  • Bij cliënt thuis
  • Op locatie zorgaanbieder
  • Tilburg Zuid
 • Leeftijd jeugdige
  • 0-4
  • 5-12
  • 13-16
  • 17-18
  • 18 > ouder
 • Type begeleiding
  • Basis GGZ
  • Diagnostiek
  • Gezinsdiagnostiek
  • Specialistische GGZ
  • Speltherapie
 • Grootte aanbieder
  • Klein
  • Middel

Mentaal Beter Cure BV

Wie wij zijn

Profile left details

Mentaal Beter Cure BV

Mentaal Beter Jong staat voor een innovatieve, proactieve en integrale benadering van jeugdhulp. Het kind en/of de jongere, diens directe netwerk en ook andere betrokkenen worden centraal gesteld in de benodigde aanpak en het beoogde resultaat (zo goed mogelijk opgroeien en - binnen de mogelijkheden - zich ontwikkelen tot duurzaam zelfredzame burgers). Het slaan van bruggen met jeugdzorg, wijkteams en andere betrokkenen zijn belangrijke speerpunten in de transformatie van Mentaal Beter professionals. Onze kernwaarden zijn:

 • Persoonlijk: persoonlijke zorg staat voorop, Mentaal Beter bekijkt altijd per situatie samen met de cliënt welke behandeling het beste past.
 • Duidelijk: van meet af aan duidelijkheid aan de cliënt, ouders en verwijzer over diagnose en behandelplan, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is en hoelang de behandeling gaat duren.
 • Doelgericht: we werken aan haalbare doelen en concrete resultaten.
 • Samen: met de cliënt, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen streven wij naar optimaal functioneren, rekening houdend met beperkingen.

 

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Saskia Kruijssen
Tel.
0880104480
Straat
Generaal Smutslaan 202-208
Postcode
5021XE
Plaats
Tilburg
Productcodes