Mentaal Beter Cure BV

Mentaal Beter Cure BV Arrangement 2

Onze invulling van het arrangement/product

Omschrijving

Bij Mentaal Beter luisteren we goed naar de vraag van het gezin en wordt behandeling vaak direct na de intake gestart.
Mentaal Beter Tilburg heeft zich voor kind&jeugd gespecialiseerd op het gebied van behandeling van angst, depressie, hechtingsproblemen, trauma en beginnende persoonlijkheidsproblemen. Ook voor ADHD, somatoforme stoornissen, eetstoornissen kunt u bij ons terecht. Voor onderzoek en behandeling van autisme wordt doorverwezen naar instellingen met een specialistischer zorgaanbod. Mentaal Beter Tilburg heeft geen kinder- en jeugdpsychiater in dienst, indien nodig kan hiernaar verwezen worden.

Psychologische behandeling bij Mentaal Beter voor kinderen vindt meestal op Korvelplein 8 in Tilburg plaats. Onze andere locatie is Generaal Smutslaan 202 in Tilburg. 
Tijdens de intakefase vinden er een aantal gesprekken plaats om het kind/de jongere en zijn/haar gezin te leren kennen. Daarna wordt er een advies gegeven en een behandelplan gemaakt waarin wordt afgesproken aan welke doelen wordt gewerkt en op welke manier. Transparantie en duidelijkheid vinden we belangrijk en de behandeling zien we als een samenwerking tussen het kind, de ouders en de behandelaar, de school en andere betrokkenen. 
Voorbeelden van behandeldoelen zijn jezelf beter leren begrijpen, gevoelens op een helpende manier leren uiten, positiever denken (over jezelf), voor jezelf op te leren komen, hulp leren vragen, spannende situaties leren aangaan, het verbeteren van relaties in het gezin of vervelende herinneringen verwerken. Een behandeling bestaat uit gesprekken, spel of oefeningen voor het kind/de jongere, vaak gedeeltelijk samen met ouders, waarbij ook opdrachten voor thuis worden meegegeven. Ook ouders worden met gesprekken geholpen hoe zij hun kind beter kunnen begrijpen en begeleiden en hoe zij als ouders goed kunnen samenwerken. Er is een gezinsbegeleider die ook thuis kan komen wanneer dit nodig is. In gezinsgesprekken kunnen gezinsleden geholpen worden hoe ze elkaar beter kunnen begrijpen en beter met elkaar kunnen communiceren.

Jongeren die tijdens hun behandeling 18 jaar worden, kunnen bij dezelfde behandelaar blijven. Als er bij ouders zelf ook psychische problemen spelen, kunnen zij met een verwijzing van de huisarts en vergoeding door de zorgverzekering bij dezelfde praktijk behandeld worden. 

Behandelaanbod
- cognitieve gedragstherapie
- Prop-model
- EMDR
- speltherapie en theraplay (met ouder en kind)
- elementen uit oplossingsgerichte therapie, mentaliseren bevorderende therapie en dialectische gedragstherapie
- groepsbehandelingen COMET (voor zelfbeeld)
- ouderbegeleidingsgesprekken
- systeemtherapie

Contactpersoon
Naam
Nicolien Vermeulen
Tel.
0880104480

Kenmerken van dit arrangement/product

Categorieën
 • Arrangement 4 - Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met psychi(atri)sche en/of ontwikkelingsstoornis, en het vergroten van specifieke opvoedvaardigheden voor ouders met psychi(atri)sche problematiek.
  • Intensiteit A (voorheen segment 2 licht)
  • Intensiteit B (voorheen segment 2 midden)
  • Intensiteit C (voorheen segment 2 zwaar)
Filters
 • Expertise
  • Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten
  • ADHD/ADD
  • Angst, dwang en stemmingsstoornissen
  • Complex trauma
  • Eetstoornissen
  • Gedragsstoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Locatie
  • Bij cliënt thuis
  • Op locatie zorgaanbieder
  • Tilburg Zuid
 • Leeftijd jeugdige
  • 5-12
  • 13-16
  • 17-18
  • 18 > ouder
 • Type begeleiding
  • Basis GGZ
  • Diagnostiek
  • Gezinsdiagnostiek
  • Specialistische GGZ
  • Speltherapie
 • Grootte aanbieder
  • Klein
  • Middel

Mentaal Beter Cure BV

Wie wij zijn

Profile left details

Mentaal Beter Cure BV

Mentaal Beter Jong staat voor een innovatieve, proactieve en integrale benadering van jeugdhulp. Het kind en/of de jongere, diens directe netwerk en ook andere betrokkenen worden centraal gesteld in de benodigde aanpak en het beoogde resultaat (zo goed mogelijk opgroeien en - binnen de mogelijkheden - zich ontwikkelen tot duurzaam zelfredzame burgers). Het slaan van bruggen met jeugdzorg, wijkteams en andere betrokkenen zijn belangrijke speerpunten in de transformatie van Mentaal Beter professionals. Onze kernwaarden zijn:

 • Persoonlijk: persoonlijke zorg staat voorop, Mentaal Beter bekijkt altijd per situatie samen met de cliënt welke behandeling het beste past.
 • Duidelijk: van meet af aan duidelijkheid aan de cliënt, ouders en verwijzer over diagnose en behandelplan, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is en hoelang de behandeling gaat duren.
 • Doelgericht: we werken aan haalbare doelen en concrete resultaten.
 • Samen: met de cliënt, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen streven wij naar optimaal functioneren, rekening houdend met beperkingen.

 

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Saskia Kruijssen
Tel.
0880104480
Straat
Generaal Smutslaan 202-208
Postcode
5021XE
Plaats
Tilburg
Productcodes