Praktijk De Wens ( Praktijk voor Opvoedkundig Advies )

Praktijk De Wens t.h.o.n.v. Praktijk voor Opvoedkundig Advies

Onze invulling van het arrangement/product

Omschrijving

Wat?:
Ambulante gezinshulpverlening aan zowel aan de jeugdige, de ouders als het systeem er omheen.

Hoe?:
We starten bij voorkeur ieder bezoek met alle gezinsleden die betrokken zijn bij de hulpvraag. Hierna volgt een individueel gespreksmoment met de jeugdige en/of de ouder(s) waarin we luisteren naar hem/of haar verhaal van de periode tussen de begeleidingsmomenten in. Waar liepen zij tegenaan? Middels het stellen van oplossingsgerichte vragen en het komen tot praktisch handvatten hoe nu verder te gaan in verschillende situaties sluiten weer samen af. Ieder bezoek eindigt met praktische tips en adviezen en we geven altijd een concrete opdracht waar het gezin die week mee verder aan de slag kan gaan. Wat verder in het traject zal ook het netwerk/groter systeem van het gezin betrokken worden zodat zij in de toekomst samen verder kunnen zonder hulpverlening.

Waarom?
Het doel van de begeleiding is om opvoeders sterk te maken als opvoeders. Ook al zijn ze geen partners meer, we streven naar een team rondom het opvoeden van hun kind. Door de jeugdige ook alleen te spreken voelt hij of zij zich echt gehoord en kan de begeleiding zich richten op de directe of soms indirecte hulpvraag van de jeugdige met het systeem hieromheen.

- Verminderen (gevoel van) draaglast en vergroten (gevoel van) draagkracht
- geen mediation naar relatie ouders maar wel bespreken wat in belang van kinderen verstandige stappen kunnen zijn als (beide) blijvend opvoeders.

#praktische handvatten  #kwartaalevaluatie #afbouwendkarakter #oudersenjeugdige
 

Contactpersoon
Naam
Wendy Schoenmakers
Tel.
0612322333

Kenmerken van dit arrangement/product

Categorieën
 • Arrangement 1 - Behoefte aan het verbeteren van het psychosociaal functioneren ontstaan door problematische relatie ouders Behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden ouders vanwege problemen jeugdige.
  • Intensiteit A (voorheen segment 2 licht)
  • Intensiteit B (voorheen segment 2 midden)
  • Intensiteit C (voorheen segment 2 zwaar)
  • Intensiteit H (voorheen doorlopend)
  • Intensiteit I (voorheen chronisch)
Filters
 • Expertise
  • ADHD/ADD
  • Angst, dwang en stemmingsstoornissen
  • Autisme
  • Gedragsstoornissen
  • Hoog sensitiviteit
  • Hechtingsstoornissen
  • Hoogbegaafdheid
  • Leerproblemen
  • LVG
  • NAH
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Seksuele ontwikkelingsproblemen
  • Jeugdhulp1op1
 • Locatie
  • Bij cliënt thuis
 • Leeftijd jeugdige
  • 0-4
  • 5-12
  • 13-16
  • 17-18
 • Type begeleiding
  • Gezinsdiagnostiek
  • Ouder-baby therapie
  • Thuisbegeleiding
 • Grootte aanbieder
  • Klein

Praktijk De Wens ( Praktijk voor Opvoedkundig Advies )

Wie wij zijn

Profile left details

Praktijk De Wens ( Praktijk voor Opvoedkundig Advies )

.Praktijk voor Opvoedkundig Advies zal vanaf 2019 overgaan in Praktijk De Wens.
Een samenwerking (onderaannemerschap) tussen ZZP'ers die allen hun eigen expertise hebben.
Hebben wij de expertise die nodig is voor een hulpvraag nog niet binnen ons teamverband? Dan gaan wij actief opzoek!

We gaan vooral aan de slag met sensitief (aanvullen wat een kind nodig heeft) responsief (ook nog weten te leveren).
Persoonlijke en betrokken aanpak, geen wachtlijsten, geen 9 tot 5 mentaliteit.

Doelgroepen:
- kinderen/jongeren (0 t/m 18 jaar) en hun ouders

Specialisatie;
- psycho-educatie aan huis (Hoe om te gaan met praktische zaken rondom stoornissen als Autisme, ADHD, ADD, ODD)
- Aan huis bij gezinnen met kinderen met TOS, kinderen met taalontwikkelingsachterstand (Kentalis samenwerking)
- Begeleiding bij ouders (met mogelijke stoornis) in omgang met zeer jonge kinderen, een goede basis vormen
- Ouders en kind met incontinentieproblematiek (al dan niet icm ontwikkelingsstoornis e.d) en kinderen met overgewicht (systemische benadering).
- Hechtingsproblematiek

Gezinshulpverlening, oplossingsgericht, aan de slag met het gehele systeem, ouders en kind samen weer in hun kracht zetten

- Ieder kwartaal worden de doelen samen geëvalueerd.
- Het streven is dat het gezin na uiterlijk 6 tot 8 maanden zelfstandig verder kunnen zonder hulp, mogelijk met behulp van hun eigen netwerk.

#praktische handvatten  #kwartaalevaluatie #afbouwendkarakter #oudersenjeugdige #netwerkbetrekken #systemisch

  

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Wendy Schoenmakers
Tel.
0612322333
Straat
Koningin Wilhelminastraat 15
Postcode
4761 BV
Plaats
Zevenbergen
AGB
98101358

Laatst behaalde resultaten

Gezinnen uit 2018 hebben Praktijk voor Opvoedkundig Advies beoordeeld met een gemiddeld schoolcijfer van een 8,2.

Enkele voorbeelden uit de evaluatievragenlijsten:

“Je hebt ons weer het vertrouwen gegeven dat we kwijt waren en we zien het een stuk positiever in!“

"Mijn dochter van 5 jaar is eindelijk geheel zindelijk met hulp van jullie! Fijn!"

"Zonder jouw hulp was onze zoon van 16 met ODD en Autisme na veel ruzie uit huis. Super dat ons gezin nog bij elkaar is" 
 

Productcodes