Praktijk Orthopedagogie B.W.F.M. Barend Spijkers B.V.

Praktijk Orthopedagogie B.W.F.M. Barend Spijkers B.V.

Onze invulling van het arrangement/product

Omschrijving

Wij zijn een kleinschalige praktijk waarin deskundige psychologen en orthopedagogen werkzaam zijn die kwalitatief gerichte diagnostiek verrichten. Niet alleen het stellen van de juiste diagnose is belangrijk, maar ook wordt gekeken naar de kernkwaliteiten van elk kind om hier zo optimaal mogelijk bij aan te sluiten. In de behandelingen werken onze psychologen, orthopedagogen en logopedisten/dyslexiebehandelaars nauw met elkaar samen en vindt er met regelmaat overleg plaats. Deze communicatie vinden wij als team ook belangrijk in onze samenwerking met ouders en scholen. 

In de diagnostiek en behandeling van EED maken wij gebruik van de meest recente wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen. De dyslexiebehandelingen vinden plaats op zowel scholen als in praktijken van de behandelaars.

Wanneer uit de diagnostiek een ernstige, enkelvoudige dyslexie is vastgesteld komt een kind in aanmerking voor een vergoed behandelingstraject. Er wordt een specifiek individueel behandelingsplan opgesteld waarbij voor elk kind wordt gekeken wat nodig is om het stagnerende lees- en spellingproces weer op gang te brengen. Hierbij proberen wij zo goed mogelijk de ouders en uiteraard het kind te betrekken. In het behandelingstraject wordt steeds aan de hand van de vorderingen die het kind maakt gekeken waar de ontwikkelingsbehoeften liggen. Daarbij wordt samen met het kind gezocht naar datgene dat hij/zij nodig heeft om zich zo goed mogelijk zelfstandig te redden met lezen en spellen. 

In de begeleiding wordt de nadruk gelegd op:

- Versteviging van de klank-teken koppelingen;

- Lees- en spellingstrategieën;

- Versoepeling van het leesproces.

Uiteraard wordt met regelmaat geëvalueerd en wordt het behandelingsplan bijgesteld op accenten. Dit wordt goed mogelijk met ouders en school besproken.

Contactpersoon
Naam
BWFM Spijkers & FGDM Spijkers
Tel.
0135130514

Kenmerken van dit arrangement/product

Categorieën
 • Producten 3 - Behandeling Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
  • Behandeling Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
Filters
 • Expertise
  • Leerproblemen
 • Locatie
  • Op locatie zorgaanbieder
  • Dongen
  • Gilze en Rijen
  • Goirle
  • Heusden
  • Hilvarenbeek
  • Loon op Zand
  • Oisterwijk
  • Tilburg Noord
  • Tilburg Oost
  • Tilburg Zuid
  • Tilburg West
  • Tilburg Centrum
  • Tilburg Reeshof
  • Udenhout/Berkel-Enschot
  • Waalwijk
 • Leeftijd jeugdige
  • 5-12
 • Type begeleiding
  • Diagnostiek
  • Specialistische GGZ
 • Grootte aanbieder
  • Middel

Praktijk Orthopedagogie B.W.F.M. Barend Spijkers B.V.

Wie wij zijn

Profile left details

Praktijk Orthopedagogie B.W.F.M. Barend Spijkers B.V.

Wij trachten ons te onderscheiden als praktijk door een praktische op maat gesneden begeleiding. Wij richten ons op die factoren die het beste zijn te beïnvloeden en die voor kind, ouders en school zo snel mogelijk het meest optimale effect hebben. Daarbij gaan wij uit van de unieke situatie waarin elk kind zich bevindt en wordt niet gewerkt met standaardbehandelingen. Samen met u en school wordt gekeken welke begeleiding voor uw zoon/dochter dient te worden opgezet. Wij gaan uit van wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk bewezen behandelingen, waarin samen met de desbetreffende psycholoog/orthopedagoog en diens ervaring gekeken zal worden hoe het grootst mogelijk effect bereikt kan worden. Uw kind en u als ouders zijn daarbij de centrale spil en samen wordt gekeken wat er in uw situatie nodig is.

Belangrijk is altijd in mogelijkheden te denken en diagnose en behandeling niet te zien als etiketjes/labeltjes plakken. Elk kind/jongere heeft kwaliteiten/mogelijkheden; samen op zoek gaan hiernaar en met elkaar dit verwezenlijken vormt het uitgangspunt.

Praktijk Barend Spijkers is een kleinschalige praktijk die een brede en jarenlange ervaring heeft in het diagnosticeren en begeleiden van kinderen en hun ouders en andere direct betrokkenen, zoals remedial teachers, basis- sbo- en voortgezet onderwijsscholen betreffende allerlei soorten hulpvragen. Tevens is de praktijk gespecialiseerd in het diagnosticeren van allerlei leer- en ontwikkelingsproblemen bij jongeren en verricht zij ook onderzoek en coaching bij volwassenen.

Ieder persoon ontplooit zich binnen het gezin/ school /werk/ relatie en beschikt over strategieën om zich binnen zijn/haar mogelijkheden te ontwikkelen. Er doen zich situaties voor waarin je in een onmachtpositie terecht komt. Er kan dan sprake zijn van een blokkade welke een diepe impact kan hebben in het functioneren in het dagelijkse leven.
Je kunt dan onvoldoende gebruik maken van je mogelijkheden en loopt vast in de ontwikkeling. Op dat moment kan het gewenst zijn te bekijken hoe het proces dat is vastgelopen weer op gang kan worden gebracht. Hierbij kan de hulp van een deskundige worden ingeroepen.

Om de oorzaak van de problemen in kaart te brengen kan een psychodiagnostisch onderzoek worden uitgevoerd. Door middel van gerichte diagnostiek wordt een beeld geschetst van het functioneren. Het psychodiagnostisch onderzoek vindt plaats vanuit wetenschappelijk getoetste theorieën, waarbij wordt uitgegaan van de meest recente inzichten omtrent leren en gedrag. Wij vinden het belangrijk niet slechts aandacht te hebben voor de risicofactoren, maar zeker ook aandacht te besteden aan de positieve kwaliteiten. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een begeleidings- c.q. coachingsplan opgesteld met praktische adviezen. Het is daarbij niet alleen belangrijk inzicht te krijgen in de problemen, maar vooral ook uitzicht te bieden.

Het gehele onderzoek vindt plaats in een prettige omgeving met een gezellige en huiselijke sfeer.

De hoofdlocatie is gelegen aan de Paardenstraat 2 in Hilvarenbeek, waar zowel de diagnostiek als de behandeling/begeleiding zal plaatsvinden.

Profile right details
Contact gegevens
Naam
BWFM Spijkers
Tel.
0135130514
Straat
Paardenstraat, 2
Postcode
5081CH
Plaats
Hilvarenbeek
AGB
94002356
Productcodes