Adresboek

Adresboek

Hieronder vind je alle jeugdhulpaanbieders die zijn gecontracteerd. Het profiel van de aanbieder bevat de contactgegevens, een algemene beschrijving, een overzicht van de laatst behaalde resultaten en een overzicht van de productcodes waarvoor de aanbieder gecontracteerd. Sommige aanbieders hebben hun profiel nog niet (goed) gevuld. Bij deze aanbieders kan dus informatie ontbreken. Heb je vragen/opmerkingen? Laat het ons weten via hvb@tilburg.nl.

Hier vindt u een overzicht van alle zorgaanbieders.
Speltherapie en Ouderbegeleiding Tineke Brug

....nieuwe wegen zoeken...

...knopen ontwarren...

...verbindingen leggen...

Spiegel-I

Spiegel-I geeft een totaalbeeld van jezelf vanuit drie verschillende invalshoeken:

1. Hoe verwerken jouw hersenen informatie
2. Hoe neem je beslissingen en ga je om met emoties
3. Wat zijn je aangeboren talenten en hoe doe je je voordeel ermee

Spil Waalwijk

Praktijk Spil is een kleinschalige praktijk met jarenlange ervaring in de zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders. We handelen vanuit een samenwerking; met ouders, verwijzers en leerkrachten. Het kind en zijn omgeving staan centraal.

Sterk Huis

Bij Sterk Huis helpen we mensen in een lastige thuissituatie, door een moeilijke periode of in een bedreigende situatie. We helpen mensen om veerkracht en zelfredzaamheid te ontwikkelen en om een veilige toekomst voor zichzelf en hun gezin te vinden.

Stichting 's Heeren Loo

 

' s Heeren Loo heeft 125 jaar ervaring, kennis en expertise met mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

Stichting Amarant Groep
Er is geen beschrijving beschikbaar
Stichting ASVZ

ASVZ is een zorgpartner die diagnostiek, behandeling en begeleiding op maat biedt voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat kunnen (jong)volwassenen, ouderen, kinderen of gezinnen zijn. De organisatie richt zich vooral op wat deze mensen wél kunnen.

Stichting Biezonderwijs

Wij zijn Biezonderwijs, hét expertisecentrum voor kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren en opgroeien.

Stichting Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk

Stg. Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk heeft als doel de participatie en ontplooiing van jonge mensen (16-27) met ernstige leerproblemen.

Stichting Combinatie Jeugdzorg
Er is geen beschrijving beschikbaar
Stichting de As

Stichting de As

Stichting Driestar educatief

Driestar educatief is een organisatie met ruime kennis en ervaring op het snijvlak van onderwijs en zorg. Driestar educatief biedt op school directe hulp aan kinderen met leerproblemen en gedragsproblemen (zoals AD(H)D, ASS, depressie, rouw).

Stichting Het Werkt

Wij bieden beschermd wonen aan (jong-)volwassenen (vanaf 17 jaar). Hiervoor hebben wij zeven kleinschalige woonvoorzieningen in Tilburg (Oud Noord en Goirke/Hasselt) die voor een stabiele en veilige woonplek zorgen.

Stichting Inzet voor Zorg

Vanuit de overtuiging dat samenwerking in de zorg belangrijk is, werken we samen met diverse partijen die bij ons zijn aangesloten of de samenwerking zijn aangegaan. Elke partij biedt vanuit de eigen specifieke deskundigheid ondersteuning.

Stichting JADOS (Stumass, Capito Wonen, IVA)

JADOS