Begeleiding Op Maat De Langstraat B.V.

Begeleiding Op Maat De Langstraat B.V.

Wie wij zijn

Profile left details

Begeleiding Op Maat De Langstraat B.V.

'Begeleiding Op Maat De Langstraat' richt zich op het onderzoeken van cliënten en het leveren van begeleiding, behandeling en/of zorg op maat aan cliënten en hun naastbetrokkenen op het gebied van leer- en ontwikkelingsprocessen gedurende alle levensfasen. De hulpvraag van cliënt staat hierbij centraal, alsmede het informeren en adviseren van professionals die te maken hebben met en betrokken zijn bij de problematieken van onze clientèle.  

Om te ontdekken wat iemand zelf kan en waar hulp nodig is, voeren we een respectvolle dialoog met de cliënt en zijn of haar naastbetrokkenen. Ontmoeten, contact maken, erkennen en doorvragen en de ander goed (leren) begrijpen, geduldig en respectvol zijn, dat zijn de professionele standaarden die wij hanteren. Voor cliënten is het belangrijk om gezien en gekend te worden, zich veilig te voelen, pas dan kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.

Wij werken vanuit de visie dat we onze taak alleen dan uit kunnen voeren als we het samen met de cliënt en zijn of haar naastbetrokkenen doen waarbij het doel is de eigen mogelijkheden van iedere betrokkene te versterken, zodat zij stukje bij de beetje de eigen regie (weer) over kunnen nemen.

Wij werken gezamenlijk vanuit brede expertise als orthopedagoog, psycholoog, groepsleerkracht, kindercoach, vanuit (na)scholing op de gebieden van gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en ruime ervaring in het (speciaal) basisonderwijs, regulier voortgezet onderwijs en in eigen praktijk. We hebben ervaring opgebouwd met het begeleiden van kinderen en jeugdigen met eetstoornissen, scheidingsproblematieken, angststoornissen, AD(H)D, ASS, grensoverschrijdend gedrag en langdurige ziekten.

Voordat we de begeleiding willen starten voeren wij een kennismakingsgesprek waarbij van beide kanten ervaren moet worden dat er vertrouwen is. Hierna krijgt de cliënt met zijn / haar naastbetrokkenen een week de tijd om hierover een beslissing te nemen. 

 

 

 

 

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Drs. W.H. Scheepstra
Straat
Donauring
Plaats
Drunen
Postcode
5152 TE
Tel.
06-10584515
AGB
94063837 AGB-code Begeleiding Op Maat De Langstraat B.V. ; 94003013 AGB-code zorgverlener

Laatst behaalde resultaten

 

 

Resultaten van behandelingen:

"De cliënt wordt opener naar ouders, naar ons": Door de aandachtspunten, die door cliënt zelf zijn genoemd,te bespreken met ouders, leerkrachten/docenten voelt cliënt zich serieus genomen. Hierdoor voelt hij/zij zich gehoord en begrepen zodat hij/zij meer en meer zelf de regie over kan nemen en zijn/haar zelfvertrouwen groeit.

"Vertrouwen gewonnen door alleen maar te laten zien dat je er voor HEM bent en hem wilt helpen...  hij voelt zich veilig bij jullie": Door zonder oordeel te luisteren en cliënt te betrekken in de zoektocht naar passende oplossingen voelt deze zich gehoord en gezien en heeft cliënt het gevoel de regie over zijn eigen situatie beter in de hand te hebben.   

Door oplossingsgericht te werken, komen cliënten op een passender (onderwijs)plek terecht. Bij een langdurig zieke cliënt hebben we na een intensieve zoektocht langs verschillende VSO scholen een school bereid gevonden tot het leveren van onderwijs op maat. Hierdoor is deze cliënt weer in staat gesteld om onderwijs te volgen en via een aangepast traject langzaam de weg terug te vinden naar school. We hebben deze cliënt zodanig begeleid dat zij vanuit haar eigen mogelijkheden haar studie invulling geeft. Een andere cliënt zat op een school waar zijn ontwikkeling stilstond doordat hij zich onveilig voelde in de relatie met een leerkracht. We hebben gezocht naar een leerkracht waar hij zich veilig bij kan voelen op een andere school. Hierdoor kan cliënt een nieuwe start maken.   

Bewustwording eetaanvallen: bespreekbaar maken en bewustwording creëren van eetaanvallen uit onvrede, overprikkeling, niet alleen kunnen zijn, stemmingswisselingen. We maken het onderwerp bespreekbaar door samen met haar naar oplossingen te zoeken in de vorm van het zoeken naar vrijetijdsbesteding zoals spelletjes, tekenen, kleuren, wandelen, fietsen, en samen koken of bakken, waarbij samen gezocht wordt naar een gezonder eetpatroon.

Alles wat wij doen is erop gericht om de cliënt en zijn of haar naastbetrokkenen in zijn/haar kracht te zetten waardoor het mogelijk de regie in kleine stapjes (weer) in eigen hand te nemen wat het zelfvertrouwen en zelfstandigheid doet toenemen. 

Kernwaarden

veiligheid bieden waardoor ontwikkeling (weer) mogelijk is
samenwerken op basis van gelijkwaardigheid
vertrouwen -> verbinden
compassie en betrokkenheid
deskundigheid en ervaring -> zoeken naar begeleiding op maat
Productcodes
Prestatie code Prestatie Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
50H4A Arrangement 4 Intensiteit A 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €876,40
50H8C Arrangement 8 Intensiteit C 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €6.010,90
50H4D Arrangement 4 Intensiteit D 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €9.415,10
50H4B Arrangement 4 Intensiteit B 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €3.119,20
50VB1 Voortijdige arrangementbeeindiging A,B, C, H en I (1 a 2 sessies) 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €169,00
50H4E Arrangement 4 Intensiteit E 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €14.977,70
50H1A Arrangement 1 Intensiteit A 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €545,20
50H4C Arrangement 4 Intensiteit C 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €5.818,20
50VB2 Voortijdige arrangementbeeindiging A,B, C, H en I (3 a 5 sessies) 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €337,90
50H5D Arrangement 5 Intensiteit D 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €9.415,10