Adresboek

Adresboek

Hieronder vind je alle jeugdhulpaanbieders die zijn gecontracteerd. Het profiel van de aanbieder bevat de contactgegevens, een algemene beschrijving, een overzicht van de laatst behaalde resultaten en een overzicht van de productcodes waarvoor de aanbieder gecontracteerd. Sommige aanbieders hebben hun profiel nog niet (goed) gevuld. Bij deze aanbieders kan dus informatie ontbreken. Heb je vragen/opmerkingen? Laat het ons weten via hvb@tilburg.nl.

Hier vindt u een overzicht van alle zorgaanbieders.
Praktijk Gunst

Praktijk Gunst is een kleinschalige, huiselijke praktijk voor psychologische behandeling van kinderen, jongeren, adolescenten en hun ouders/opvoeders. Zij kunnen terecht voor (vermoedens van):
- AD(H)D,
- Autisme,
- Angsten,
- Depressie/somberheid,

Praktijk Orthopedagogie B.W.F.M. Barend Spijkers B.V.

Wij trachten ons te onderscheiden als praktijk door een praktische op maat gesneden begeleiding. Wij richten ons op die factoren die het beste zijn te beïnvloeden en die voor kind, ouders en school zo snel mogelijk het meest optimale effect hebben.

Praktijk Peters - Schrama

Praktijk Peters-Schrama is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van (jonge) kinderen en hun ouders of opvoeders. Voor gezinsonderzoek tijdens de adoptieprocedure tot onderzoek en behandeling bij gehechtheidsproblematiek en andere klachten kunt u terecht bij Praktijk Peters-Schrama.

Praktijk Synthese t.h.o.d.n. Basic Trust

Praktijk Synthese is tevens Basic Trust praktijk in Den Bosch. Gespecialiseerd in hechting (verminderd basisvertrouwen) en trauma. Praktijk Synthese is een eenmans-praktijk, waardoor er sprake is van kleinschaligheid en veel persoonlijke aandacht voor clienten.

Praktijk Tatoran handelsnaam van Tatoran BV

Praktijk Tatoran, gevestigd in Rijen, biedt behandeling en begeleiding aan zowel het kind als het gezin.

Praktijk Van de Wiel

Gepersonaliseerde zorg wordt plezierig, helder en zorgvuldig geleverd aan kind en systeem (=gezin én school) in een prettige omgeving.

Hierbij kan de jeugdzorg breed worden ingevuld door ons gelet op de beschikbaarheid van breed opgeleide zorgprofessionals.

Praktijk van Waterschoot BV

Praktijk Van Waterschoot is een GGZ instelling. Wij behandelen cliënten in de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ.

Praktijk voor Kind en Ouder

Praktijk voor Kind en Ouder                                   http://www.praktijkvoorkindenouder.nl/

Onze Expertise:

Praktijk voor Orthopedagogiek Berkel-Enschot

Praktijk voor Orthopedagogiek Berkel-Enschot is gehuisvest in gezondheidscentrum Koningsoord. Sinds het voorjaar van 2019 zijn we ook gehuisvest in gezondheidscentrum Molenstaete te Waalwijk.

Praktijk voor PMT, M. de Weijer

Een korte en duidelijke naam voor onze praktijk, doelend op waar we voor staan en wat we doen. We bieden pychomotorische therapie aan kinderen, jeugdigen en volwassenen. Op het tempo en naar de vermogens van degene die hulp behoeft, in overleg en afstemming met degene die de vraagt stelt.

Praktijk voor Seksuologie en Advies&Hulp

Praktijk voor Psychologie  (voorheen Advies&Hulp) is een kleinschalige, laagdrempelige praktijk waar aandacht is voor de individuele cliënt en zijn/haar systeem. Naast Praktijk voor Psychologie zijn we ook een Praktijk voor Seksuologie.

Praktijk voor Speltherapie Daantje

Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van uw kind weer op gang te brengen. In het spel laat een kind zien waarmee het zich bezighoudt en welke problemen het ervaart.

Prisma

Prisma is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken. Wij vinden dat jij zo gewoon mogelijk moet kunnen leven, ondanks jouw beperking. De cliëntvraag staat centraal. We helpen alles uit het leven te halen, waarbij je zelf zoveel mogelijk de regie houdt.

Pro6 BV

Problematiek:

Prospects@work

Prospects@Work is ontstaan uit de wens bruggen te slaan tussen ondernemers en mensen met een arbeidshandicap in de stad en de wijken. Vanuit een sociaal hart en een ondernemers gedachte wordt er gekeken naar het creëren van een bedrijf waarin ondernemers elkaar kunnen vinden en laagdrempelig in c