2Live

2Live

Onze invulling van het arrangement/product

Omschrijving

Jongeren tussen 17 en 25 jaar die een eigen woonruimte hebben, begeleiden we binnen maximaal 2 jaar naar zelfstandig wonen zonder of met minimale begeleiding.

Dit doen we door jongeren zelf te laten ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen, terwijl we ze daarbij ondersteunen.

Jongeren ontwikkelen zich het snelst door meedoen in de samenleving, dus we stimuleren hen om een vorm van dagbesteding te hebben. Passend werk of een opleiding.

We stimuleren 'het gewone leven' en de jongere staat centraal.

2Live ziet altijd kansen en laat de jongere deze grijpen, ook als dat niet in één keer lukt.

Samenwerken aan nieuw gedrag, (zelf)vertrouwen en een plan voor de toekomst.

Contactpersoon
Naam
José Vorstsenbosch
Tel.
0737114230
E-mail

Kenmerken van dit arrangement/product

Categorieën
 • A. Begeleiding
  • a. Het huishouden wordt zelfstandig gevoerd
Filters
 • Doelgroep/expertise
  • Jongvolwassene
 • Type begeleiding
  • Individuele begeleiding aan huis
 • Leeftijd
  • Jongvolwassene (18-25 jaar)
 • Locatie
  • Bij cliënt thuis

2Live

Wie wij zijn

Profile left details

2Live

2Go is de ambulante tak van onze zorg. Deze wordt ingezet ter overbrugging naar een verblijf bij 2Live, maar ook als begeleidingsvorm voor jongeren die zelf een goede verblijfsplek hebben. Jongeren hebben de leeftijd tussen de 17 en 25 jaar en perspectief in groei naar zelfstandig wonen.

Jongeren worden op maat ondersteund in wonen, werken, leren, omgaan met geld, netwerkontwikkeling, vrijetijdsbesteding en andere vaardigheden die nodig zijn om de aansluiting met de samenleving te hervinden en te behouden. Het concept is gericht op jongeren uit verschillende doelgroepen met als gemeenschappelijk kenmerk dat de jongeren nog professionele hulp nodig hebben op weg naar zelfstandigheid en eigen identiteit. Voor de sprong van gezin of begeleid wonen naar totale zelfstandigheid is 2Live een mooie tussenstap. Jongeren stromen uit na een periode van maximaal twee jaar of zoveel eerder als zij voldoende competent zijn om zelfstandig te kunnen wonen. 2Live biedt daarnaast ook ambulante ondersteuning aan in de vorm van wachtlijsthulp en nazorgtrajecten.

2Live is een woonvorm voor jongeren.

Profile right details
Contact gegevens
Naam
José Vorstenbosch
Tel.
0737114230
Straat
Europalaan 2
Postcode
5232 BC
Plaats
's-Hertogenbosch
AGB
98102805
E-mail
Productcodes
Productcode Resultaatgebied Omschrijving Eenheid Tarief
105A1 5A Begeleiding gezinsrelaties - intensiteit 1 stuks €179,08
106A1 6A Begeleiding sociale relaties - intensiteit 1 stuks €77,60
102A1 2A Begeleiding financieel beheer - intensiteit 1 stuks €91,93
103A2 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 2 stuks €276,97
105A2 5A Begeleiding gezinsrelaties - intensiteit 2 stuks €319,95
106A2 6A Begeleiding sociale relaties - intensiteit 2 stuks €204,15
102A2 2A Begeleiding financieel beheer - intensiteit 2 stuks €213,70
103A3 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 3 stuks €361,73
105A3 5A Begeleiding gezinsrelaties - intensiteit 3 stuks €500,21
106A3 6A Begeleiding sociale relaties - intensiteit 3 stuks €336,66