Activerende Zorgcoaching Foliant

Activerende Zorgcoaching Foliant

Onze invulling van het arrangement/product

Contactpersoon
Naam
CHS Martens-Foliant
Tel.
0618634251

Kenmerken van dit arrangement/product

Categorieën
 • A. Begeleiding
  • a. Het huishouden wordt zelfstandig gevoerd
  • b. De woning is schoon en leefbaar
Filters
 • Aanvullend product
  • Persoonlijke verzorging
 • Doelgroep/expertise
  • LVB
  • Jongvolwassene
 • Type begeleiding
  • Individuele begeleiding aan huis
  • Individuele begeleiding op locatie
 • Leeftijd
  • Jongvolwassene (18-25 jaar)
  • Volwassenen (23-65 jaar)
 • Locatie
  • Bij cliënt thuis
  • Op locatie zorgaanbieder
  • Dongen

Activerende Zorgcoaching Foliant

Wie wij zijn

Profile left details

Activerende Zorgcoaching Foliant

Ambulante ondersteuning en begeleiding voorjongvolwassenen, volwassenen en het systeem (omgeving).
Activerende Zorgcoach Foliant biedt ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie aan bovenstaande doelgroepen met een eventuele gestelde diagnose. In de ondersteuning en begeleiding staan jouw ondersteuningsvragen/hulpvragen centraal. Deze worden samen met jou opgesteld met de consulent van de desbetreffende gemeente of het medisch domein.
De ondersteuning/begeleiding bij Activerende Zorgcoach Foliant is laagdrempelig en het contact met elkaar is open en eerlijk.
Vertrouwen is de basis en van daaruit kan gewerkt worden aan de gestelde doelen. De ondersteuning/begeleidingsdoelen worden samen met jou vormgegeven en vervolgens uitgewerkt in een plan van aanpak. In het plan van aanpak staat bijvoorbeeld:

 • Jouw krachten en aandachtspunten
 • Jouw doelen van de ondersteuning/begeleiding
 • Afspraken over zorg en welzijn: begeleiding, dagbesteding, hulp van familie

 Waar kan Activerende Zorgcoach Foliant bij ondersteunen 

 • Ondersteuning op je werk/ school, competentie gericht
 • Ondersteuning in je ontwikkeling t.a.v. je zelfstandigheid
 • Ondersteuning in het leren omgaan met je eigen emoties en van de ander
 • Ondersteuning in sociale situaties/vaardigheden
 • Ondersteuning in de opvoedsituatie
 • Ondersteuning in plannen en organiseren

Activerende zorgcoach Foliant werkt samen met ZZP-ers ieder met zijn eigen expertise

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Karin Martens-Foliant
Tel.
0618634251
Straat
Kardinaal van Rossumstraat 76
Postcode
5104 JN
Plaats
Dongen
AGB
41-411490

Laatst behaalde resultaten

Activerende zorgcoach heeft ondersteuning geboden op werk en school. Voor veel jong volwassenen met bij ASS, ADHD  is het moeilijk naar regulier onderwijs te gaan. Hiervoor heeft Activerende zorgcoach een cursus gevolgd bij de Marlijn academie (3 Antoniushoeve) als Praktijkopleider plus. Middels deze cursus kan ik jong volwassenen ondersteunen in hun werk en samen met het opleidingsinstituut wordt de opleiding op maat geboden. De taak van Foliant is om samen met de zorgvrager de opleiding verder vorm te geven en ondersteuning op het werk hierin te bieden samen met een jobcoach van het werk van de zorgvrager. Door de samenwerking met alle partijen lukt het de zorgvrager om op deze manier toch een gepaste opleiding te volgen waarop een erkende certificering volgt.

Activerende zorgcoach Foliant heeft verschillende aanvragen ingediend bij het CCE (Centrum Consultatie en Expertise) Deze is aangevraagd voor en met een aantal zorgvragers omdat onduidelijk was wat de zorgbehoefte was/is van de zorgvrager. Om zo meer een eenduidig beeld te krijgen van de zorgvrager en de ondersteuning meer afgestemd wordt op de mogelijkheden van de zorgvrager.

Activerende zorgcoach is ook ingezet voor en bij ondersteuning met Reclasering, Novadic Kentron, bewindvoering, contacten met woningbouwvereniging

Activerende zorgcoach werkt ook met de methodiek "teken je gesprek"  Door de inzet van deze methodiek krijgt de zorgvrager meer inzicht in zijn/haar eigen handelen. Daarnaast is het ook succesvol ingezet om samen met het systeem te bespreken wat er nu wel of niet goed gaat en hoe zij elkaar verder beter kunnen ondersteunen in bepaalde situaties. We zijn  er ook tevreden dat er ook trajecten met succes afgesloten kunnen worden omdat de zorgvrager door de geboden ondersteuning weer op eigen kracht verder kan en er geen ondersteuning meer nodig is, of dat er bij een dreigende uithuisplaatsing de situatie zo is verandert dat de uithuisplaatsing niet nodig bleek maar er op een andere manier met elkaar gecommuniceerd kon worden binnen het systeem.

Activerende zorgcoach Foliant heeft ondersteuning geboden aan bijv gezinnen waarbij het systeem ernstig uit balans is en waar soms ook Veilig thuis ingeschakeld werd om samen verder te kijken en bespreken wat de mogelijkheden zijn voor het desbetreffende gezin.

Activerende zorgcoach is breed inzetbaar en werkt vanuit de ondersteuningsvragen van de zorgvrager en stemt daar de werkzaamheden op af. Door deze inzet van ondersteuning wordt het ervaren als laagdrempelig en transparant.

Aanvragen, ondersteuning en volgen van trajecten met CCE (centrum consulstatie en expertise)

Ondersteuning, opzetten van en bij begeleide omgang tussen kind en ouder.

Ondersteuning in het (her)pakken van regie op eigen leven dmv participatie in de maatschappij.

Dagelijkse ondersteuning complexe jongeren in doorstroom naar huis, voorkoming uithuisplaatsing door inzet intensieve ondersteuning van gezin en netwerk. Deze weer in eigen kracht zetten.

Ondersteuning complexe zaken  rondom veiligheid kind en gezin.

Ontwikkelen van psycho-educatie Diagnose en nu

Opstart PMT

Opstart begeleide omgang bij complexe zaken tussen ouder en kind

Regievoering schooluitvaltrajecten ter voorkoming of samen met ouder en kind onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en inzet / doorstroom hierin. Inzet vanuit PIB.

Inzet van verschillende methodieken in opvoedsituaties

 

 

 

Productcodes
Productcode Resultaatgebied Omschrijving Eenheid Tarief
105A3 5A Begeleiding gezinsrelaties - intensiteit 3 stuks €500,21
106A3 6A Begeleiding sociale relaties - intensiteit 3 stuks €336,66
101A2 1A Begeleiding huishoudelijk - intensiteit 2 stuks €345,02
102A3 2A Begeleiding financieel beheer - intensiteit 3 stuks €353,37
103A4 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 4 stuks €494,24
103A5 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 5 stuks €667,35
105A4 5A Begeleiding gezinsrelaties - intensiteit 4 stuks €796,29
106A4 6A Begeleiding sociale relaties - intensiteit 4 stuks €647,05
101A3 1A Begeleiding huishoudelijk - intensiteit 3 stuks €552,75
102A4 2A Begeleiding financieel beheer - intensiteit 4 stuks €633,93