Anna Mageso

Anna Mageso

Onze invulling van het arrangement/product

Omschrijving

1. Wonen; 

1.A. Het huishouden wordt zelfstandig gevoerd

Begeleiding is er op gericht om het huishouden zelfstandig te voeren en veilig thuis te kunnen wonen waarbij de benodigde vaardigheden worden aangeleerd of ontwikkeld.

2. Financiën; 

2.A. De financiën zijn op orde

Begeleiding bij het beheer van financiën inclusief administratie als er vanuit financiële problemen aanleiding voor is.

2.B. De administratie is op orde

Begeleiding om te komen tot een juiste administratie in het geval er geen sprake is van financiële problemen. Daaronder valt ook overleg met instanties, het voorbereiden van aanvragen en regelingen bij instanties.

3. Regie op eigen leven;

3.A. Psychische stabiliteit

De ondersteuning richt zich op de psychische situatie van de cliënt om gezamenlijk inzicht te krijgen in de beperkingen om hier vervolgens op een goede wijze mee om te leren gaan.

3.B. Iemand is in staat om de activiteiten in het dagelijks leven uit te voeren

Ondersteuning is er op gericht om cliënten met een beperking te helpen met het zelfstandig voeren van de dagelijkse levensverrichtingen en het vinden van een passende daginvulling en dagritme

4. Maatschappelijke participatie;

4.A. Iemand heeft sociale contacten/ zinvolle dagbesteding

Begeleiding is er op gericht om de participatie van de cliënt te stimuleren aan activiteiten en het ontmoeten van mensen. Het kan tevens ingezet worden om mantelzorgers te ontlasten.

5. Gezin en huiselijke relaties;

5.A. De leden van het huishouden gaan goed met elkaar om

Begeleiding is er op gericht dat de leden van het huishouden zorg dragen voor elkaar en te komen tot een gezonde huiselijke relatie en onderlinge communicatie.

5.B. Er is een gezond opvoed- en opgroeiklimaat

Begeleiding is er op gericht om ouders in staat te stellen om een juiste invulling te geven aan goed ouderschap.

6. Sociaal netwerk;

6.A. Het netwerk is versterkt

Begeleiding voor het versterken van het netwerk, het aanleren van vaardigheden met betrekking tot het maken en onderhouden van sociale contacten en begeleiding bij eenzaamheid.

6.B. Het netwerk is ondersteunend en/of ontlast

Individuele begeleiding om mantelzorgers te ontlasten gericht op de cliënt of de mantelzorger.

Contactpersoon
Naam
Angelique van Amerongen
Tel.
0651445042

Kenmerken van dit arrangement/product

Categorieën
 • A. Begeleiding
  • a. Het huishouden wordt zelfstandig gevoerd
Filters
 • Aanvullend product
  • Persoonlijke verzorging
 • Doelgroep/expertise
  • NAH
  • LVB
  • Dementie
  • Psychiatrie
  • Somatisch
  • Jongvolwassene
 • Type begeleiding
  • Individuele begeleiding aan huis
 • Leeftijd
  • Jongvolwassene (18-25 jaar)
  • Volwassenen (23-65 jaar)
  • Senioren (65 jaar en ouder)
 • Locatie
  • Bij cliënt thuis

Anna Mageso

Wie wij zijn

Profile left details

Anna Mageso

Anna Mageso ondersteunt mensen die graag zo lang mogelijk zelfredzaam en zelfstandig willen blijven en daar wat extra hulp bij kunnen gebruiken. Hierbij kijken we vooral naar wat er nog wel mogelijk is en waar je kwaliteiten liggen. Ieder mens is uniek en wij helpen graag om de beste versie van jezelf te zijn of te worden. 

We werken volgens de holistische en systeemgerichte aanpak. Dit houdt in dat we naar het geheel kijken en naar de omgeving waarin de cliënt zich bevindt. 

 

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Angelique van Amerongen
Tel.
06-51445042
Plaats
Diessen
AGB
41787141
Productcodes
Productcode Resultaatgebied Omschrijving Eenheid Tarief
102A3 2A Begeleiding financieel beheer - intensiteit 3 stuks €353,37
103A4 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 4 stuks €494,24
104A3 4A Begeleiding maatschappelijke deelname - intensiteit 3 stuks €605,27
105B3 5B Begeleiding ouderschap - intensiteit 3 stuks €360,54
106B3 6B Ondersteuning sociale relaties - intensiteit 3 stuks €423,81
102A4 2A Begeleiding financieel beheer - intensiteit 4 stuks €633,93
103A5 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 5 stuks €667,35
104A4 4A Begeleiding maatschappelijke deelname - intensiteit 4 stuks €912,09
105B4 5B Begeleiding ouderschap - intensiteit 4 stuks €697,20
106B4 6B Ondersteuning sociale relaties - intensiteit 4 stuks €676,91