Stichting de Belvertshoeve

Stichting de Belvertshoeve

Onze invulling van het arrangement/product

Omschrijving

Het terrein van De Belvertshoeve ligt in een prachtige bosrijke omgeving en is een open 24-uursverblijf. Hier hebben de jongeren een eigen woonruimte met eigen sanitair. Doel van de 24 uurs begeleiding is gericht op zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en hun sociale omgangsvaardigheden te verbeteren. We doen dit d.m.v. vooral praktisch leren waarbij het hebben van een goede dagbesteding verplicht is. Binnen De Belvertshoeve volgt iedere jongere zijn/haar individuele traject op het gebied van zowel wonen als leren en werken.

Wonen op het terrein is gericht op:

 • Je een veilig thuis bieden; er is altijd begeleiding in de buurt, je hoeft het niet alleen te doen. Op de Belvertshoeve werken vaste medewerkers in kleine teams, iedereen kent elkaar.
 • Basiszorg centraal; samen eten, leren jezelf en je leefomgeving te verzorgen. Wat iemand zelf kan mag hij zelf doen, wat nog niet lukt wordt ondersteund en geoefend.
 • Stabiliseren gedrag; belangrijk is dat jongeren het eigen gedrag leren begrijpen, hierover wordt veel met elkaar gesproken.
 • Gezond dag- en nachtritme; er wordt een duidelijke dagstructuur geboden, woonbegeleiding ondersteunt de jongeren om zich dit eigen te maken door ze bijvoorbeeld te wekken en aan te sturen te gaan slapen.
 • Leren en werken; De Belvertshoeve heeft als uitgangspunt is de combinatie van wonen, leren en werken op één locatie. We bieden verschillende dagbestedingsprojecten aan op de locatie waar je woont. Dierenverzorging, Groenvoorziening  en Horeca zijn de dagbestedingsprojecten waartussen je kunt kiezen. Aanvullend hierop kan je deelnemen aan een interne opleiding op niveau 1. Dit is een combinatie van leren en werken op één plek.
Contactpersoon
Naam
Robin Klaassen
Tel.
013-5299705

Kenmerken van dit arrangement/product

Categorieën
 • B. Beschermd Wonen
  • Arrangement 2 - Begeleid zelfstandig wonen - Ondersteund Wonen 1 of 2 - Beschermd Wonen
Filters
 • Aanvullend product
  • Persoonlijke verzorging
 • Doelgroep/expertise
  • LVB
 • Type begeleiding
  • Individuele begeleiding op locatie
  • Begeleiding op locatie in groepsverband
 • Leeftijd
  • Jongvolwassene (18-25 jaar)
 • Locatie
  • Op locatie zorgaanbieder
  • Oisterwijk

Stichting de Belvertshoeve

Wie wij zijn

Profile left details

Stichting de Belvertshoeve

Stichting de Belvertshoeve:
De Belvertshoeve is een kleinschalig beschermd wonen, leren en werken concept voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar met een lichtverstandelijke beperking en/of diverse (gedrags)problematieken. Uniek is dat op een en dezelfde locatie midden in de bossen van Oisterwijk  zowel wonen, leren en werken kunnen worden aangeboden.

Missie van de Belvertshoeve:
De Belvertshoeve wil jong volwassenen, met diverse problematieken, helpen het maximale uit hun leven te halen.

Visie van de Belvertshoeve:
De Belvertshoeve is ervan overtuigd dat iedereen recht heeft op kansen en ontwikkeling, ook als dit herhaaldelijk niet lukt. Er wordt gestreefd naar de maximaal haalbare kwaliteit van leven. De Belvertshoeve heeft als kernwaarde wederzijds respect en samenwerking zonder bevoogdend te zijn. Medewerkers van de Belvertshoeve kenmerken zich door professioneel handelen vanuit een betrokken benadering.

Ambitie:
Onze ambitie is een positief toekomstperspectief bieden aan onze jongeren.

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Robin Klaassen
Tel.
013-5299705
Straat
Scheibaan 13A
Postcode
5062 TM
Plaats
Oisterwijk
AGB
65656672/30301707

Laatst behaalde resultaten

De Belvertshoeve heeft samenwerkingsafspraken met opleidingsinstituut Oppstap. Hierdoor is het mogelijk om intern een entreeopleiding te volgen tot assistent horeca, voeding of voedingsindustrie, facilitair en assistent plant- en groenomgeving. Elk schooljaar behalen diverse cliënten hier hun eerste formele diploma.

Productcodes