Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

Onze invulling van het arrangement/product

Omschrijving

Waar staat Traverse voor
Elk mens heeft zijn eigen verhaal. Soms krijgt dat verhaal een ongewenste wending. Het gevolg is een neerwaartse spiraal die alleen maar versterkt wordt op het moment dat iemand op straat belandt. Door opvang en begeleiding doorbreekt Traverse die spiraal. Daarmee verandert het verhaal.

Missie
Het is onze missie om een stabiele basis te creëren voor mensen die geen eigen woning hebben of dakloos dreigen te worden. Traverse is er voor mannen, vrouwen, ouderen, jongeren en kinderen. Door mensen te helpen het beste uit zichzelf te halen, stellen we ze in staat om de regie te nemen en een nieuwe, positieve wending aan hun eigen verhaal te geven. ‘Samen werken we…aan een nieuwe hoopvolle toekomst!’

Visie
Samen met cliënten verandert Traverse verhalen. Dit doen we door cliënten deel uit te laten maken van een gemeenschap en te zorgen voor een warme, veilige en stabiele omgeving. Daarmee helpen we ze om tot rust te komen en te resetten. Om vervolgens samen doelgericht en vastberaden te werken aan een nieuwe, stabiele basis. Hiervoor bieden wij verschillende vormen van huisvesting in combinatie met uiteenlopende varianten van begeleiding en verzorging.

Bij alles wat we doen, staat de cliënt centraal. Wij gaan uit van wat zij zelf kunnen en willen. De cliënt is verantwoordelijk voor zijn eigen verhaal. En wij verwachten dat onze cliënten die rol pakken en daar geleidelijk steeds meer invulling aan geven. Wij geven ze dat vertrouwen. Zo dragen we bij aan het opbouwen van eigenwaarde en werken we toe naar grip, zelfregie en zelfstandigheid.

Wij bouwen op jarenlange expertise en diepgaande ervaring op het complexe snijvlak van opvang, zorg en ondersteuning. Waar nodig denken we buiten de gebaande paden en geven we ruimte aan innovatie. Door cliënten te veranderen van toeschouwer in regisseur helpen we ze om het beste uit zichzelf te halen. Zo veranderen we het verhaal en creëren we met elkaar een nieuwe, hoopvolle toekomst.

Contactpersoon
Naam
Intake
Tel.
013-4645099

Kenmerken van dit arrangement/product

Categorieën
 • A. Begeleiding
  • a. Het huishouden wordt zelfstandig gevoerd
Filters
 • Aanvullend product
  • Persoonlijke verzorging
  • Vervoer van en naar dagbesteding
 • Doelgroep/expertise
  • LVB
  • Psychiatrie
  • Somatisch
 • Type begeleiding
  • Individuele begeleiding aan huis
  • Individuele begeleiding op locatie
 • Leeftijd
  • Jongvolwassene (18-25 jaar)
  • Volwassenen (23-65 jaar)
  • Senioren (65 jaar en ouder)
 • Locatie
  • Bij cliënt thuis
  • Op locatie zorgaanbieder
  • Tilburg Noord
  • Tilburg Oost
  • Tilburg Zuid
  • Tilburg West
  • Tilburg Centrum
 • Expertise taal/cultuur
  • Antilliaans

Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

Wie wij zijn

Profile left details

Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

Waar staat Traverse voor

Elk mens heeft zijn eigen verhaal. Soms krijgt dat verhaal een ongewenste wending. Het gevolg is een neerwaartse spiraal die alleen maar versterkt wordt op het moment dat iemand op straat belandt. Door opvang en begeleiding doorbreekt Traverse die spiraal. Daarmee verandert het verhaal.
Traverse is er voor mannen, vrouwen, ouderen, jongeren en kinderen in Tilburg en enkele randgemeenten. Door mensen te helpen het beste uit zichzelf te halen, stellen we ze in staat om de regie te nemen en een nieuwe, positieve wending aan hun eigen verhaal te geven.

Onze expertise

We laten cliënten deel uitmaken van een gemeenschap en zorgen voor een warme, veilige en stabiele omgeving. Daarmee helpen we ze om tot rust te komen en te resetten. Er moet hierbij sprake zijn van (dreigende) dakloosheid en verder is er voor het merendeel van cliënten ook sprake van financiële problemen, psychische gezondheidsklachten,verslaving en/ of verstandelijke beperkingen en het ontbreken van een netwerk. Hiervoor bieden wij verschillende vormen van huisvesting zowel op locatie als ambulant in combinatie met uiteenlopende varianten van begeleiding en verzorging. Onze basismethodiek is SRH, Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen en aanvullende methodieken die we inzetten voor specifieke doelgroepen zoals Veerkracht, gericht op gezinnen in de opvang en Housing First, gericht op een stabiele woonomgeving voor mensen met multiproblematiek.Traverse biedt echter geen behandeling en heeft geen behandelaren in dienst. Onze hulp is veelal van tijdelijke aard en bij een langdurige zorgvraag geleiden wij door naar een passende andere (zorg-)organisatie.

Onze visie

Bij alles wat we doen, staat de cliënt centraal. Wij gaan uit van wat zij zelf kunnen en willen. De cliënt is verantwoordelijk voor zijn eigen verhaal. En wij verwachten dat onze cliënten die rol pakken en daar geleidelijk steeds meer invulling aan geven. Wij geven ze dat vertrouwen. Zo dragen we bij aan het opbouwen van eigenwaarde en werken we toe naar grip, zelfregie en zelfstandigheid.

‘Samen werken we…aan een nieuwe hoopvolle toekomst!’

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Afdeling Aanmelden & Intake
Tel.
013-2055100
Straat
Reitse Hoevenstraat 2
Postcode
5042 EA
Plaats
Tilburg
AGB
72727318
Productcodes
Productcode Resultaatgebied Omschrijving Eenheid Tarief
103B2 3B Begeleiding zelfstandig leven - intensiteit 2 stuks €236,38
104B2 4B Begeleiding naar vrijwilligerswerk - intesiteit 2 stuks €261,45
105A1 5A Begeleiding gezinsrelaties - intensiteit 1 stuks €179,08
106A1 6A Begeleiding sociale relaties - intensiteit 1 stuks €77,60
101A1 1A Begeleiding huishoudelijk - intensiteit 1 stuks €162,37
102B2 2B Begeleiding zelfstandige administratie - intensiteit 2 stuks €254,29
103B3 3B Begeleiding zelfstandig leven - intensiteit 3 stuks €374,87
104B3 4B Begeleiding naar vrijwilligerswerk - intesiteit 3 stuks €570,65
105A2 5A Begeleiding gezinsrelaties - intensiteit 2 stuks €319,95
106A2 6A Begeleiding sociale relaties - intensiteit 2 stuks €204,15