Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

Onze invulling van het arrangement/product

Omschrijving

Traverse biedt Beschermd Wonen aan mensen die (nog) niet bij andere zorgorganisaties terecht kunnen, maar die wel een beschermde woonvorm nodig hebben. Vaak zijn deze mensen eerst in het Vangnet terecht gekomen wegens dakloosheid en is er elders nog geen passende plek beschikbaar.

Wij richten ons op mensen die kampen met een instabiele woonsituatie in combinatie met complexe multi-problematiek (VG/LVB, verslaving, GGZ). Op al onze locaties wonen mensen met hele verschillende zorgvragen samen.

Onze professionals zijn generalisten die een tijdelijke veilige woonomgeving bieden en begeleiding die  nodig is om de woonsituatie te stabiliseren. Omdat wij geen specialisten zijn op het gebied van psychiatrie, verstandelijke beperking of bijvoorbeeld verslavingszorg, zoeken wij actief de samenwerking op met netwerkpartners. Wij kunnen op een aantal gebieden wel aanvullende expertise inzetten:

-          Verzorging en verpleging

-          Financiële begeleiding

-          Werken, leren en recreëren

-          Ervaringsdeskundigheid

Op bijna al onze locaties (BW, OW1, OW2) zijn overdag leefcoaches en ervaringsdeskundigen aanwezig, tenzij anders vermeld. Zij zijn aanspreekpunt voor de bewoners voor dagelijkse vragen. Daarnaast heeft iedere bewoner een Persoonlijk Coach welke de individuele begeleiding biedt volgens het plan van aanpak. Hieronder zijn de bijzonderheden per locatie benoemd. In de nacht zijn nachtwakers aanwezig om de veiligheid te borgen.

Gebouw 1, Reitse Hoevenstraat in Tilburg - Deze groep bewoners verhuist in het voorjaar van 2020 naar Gebouw Twee. Gebouw 1 wordt dan ingezet voor het Vangnet en niet meer voor Beschermd Wonen. In Gebouw Eén zijn 47 eenpersoonskamers. Deze kamers hebben allemaal een eigen douche met toilet en een pantry met wasbak en koelkast. In dit gebouw zijn twee gemeenschappelijke huiskamers waar cliënten elkaar kunnen ontmoeten, waar ze kunnen ontspannen en individueel of samen kunnen koken. Koken op de eigen kamer is niet mogelijk.

Gebouw 2, Reitse Hoevenstraat in Tilburg - Dit gebouw is momenteel in aanbouw en zal in het voorjaar van 2020 gereed zijn. In Gebouw Twee zijn 28 eenpersoonskamers. Alle kamers hebben een eigen badkamer met toilet en pantry met wasbak en koelkast. Ook heeft dit gebouw nog 7 zelfstandige appartementen. Deze tweekamerappartementen hebben een eigen badkamer met toilet, keukenblok met koelkast en fornuis en een aparte slaapkamer. In dit gebouw is één gemeenschappelijke huiskamer waar cliënten elkaar kunnen ontmoeten, waar ze kunnen ontspannen en individueel of samen kunnen koken. Koken op de eigen kamer is alleen mogelijk in de 7 zelfstandige appartementen.

Gebouw 3, Reitse Hoevenstraat in Tilburg - Deze locatie is ingericht om cliënten met somatische problemen extra zorg te verlenen. In Gebouw Drie zijn 12 eenpersoonskamers ingericht om extra hulp bij lichamelijke verzorging te bieden. Twee kamers delen één grotere badkamer met douche en toilet, zodat hulp verleend kan worden bij de verzorging. Elke kamer heeft een eigen pantry met wasbak en koelkast. Ook is er een aparte zorgbadkamer met meer ruimte om cliënten goed te kunnen verzorgen. Daarnaast is er ook een aparte ruimte voor medicijnverstrekking.
In dit gebouw zijn ook nog 32 eenpersoonskamers. Al deze kamers hebben een eigen badkamer met toilet en pantry met wasbak en koelkast.
Er zijn twee gemeenschappelijke huiskamers waar cliënten elkaar kunnen ontmoeten, waar ze kunnen ontspannen en individueel of samen kunnen koken. Koken op de eigen kamer is niet mogelijk.

Gebouw 4, Reitse Hoevenstraat in Tilburg – Op deze locatie zijn géén leefcoaches aanwezig. Deze locatie is op het terrein van andere locaties, dus de voorzieningen en ondersteuning zijn wel heel nabij. Bewoners kunnen gebruik maken van de wasserij, maaltijdvoorziening en medicijnverstrekking van Traverse. Daarnaast heeft het gebouw, een ontmoetingsruimte. Op de eerste verdieping zijn 8 zelfstandige appartementen. Alle appartementen hebben een woonkamer met keuken, slaapkamer, eigen badkamer met toilet en eigen berging. Mensen kunnen zelf koken in hun appartement, maar ze kunnen er ook voor kiezen gebruik te maken van de maaltijdverstrekking van Traverse.

Vest, Fabrieksstraat in Tilburg - Bij de Vest zijn 24 eenpersoonskamers. Douches en toiletten zijn voor gezamenlijk gebruik. Op de begane grond is een huiskamer met eetkamer waar gezamenlijk maaltijden gegeten kunnen worden, men elkaar kan ontmoeten en kan ontspannen. Ook is er een douche aanwezig waar extra zorg verleend kan worden.

Skeave Huse, Rueckertbaan in Tilburg - Op deze locatie wonen mensen die in hun omgeving structureel woonoverlast veroorzaakten. Mensen kunnen hier wonen zonder overlast te veroorzaken voor de omgeving. Het is een gezamenlijk initiatief van gemeente Tilburg, Tilburgse Woningcorporaties, RIBW Brabant, Tilburgse politie en Traverse. De bewoners kunnen terecht bij de Huismeester van WonenBreburg bij problemen. Cliënten ontvangen daarnaast begeleiding van Traverse. Er is heel regelmatig maar niet 24/7 begeleiding aanwezig. Skaeve Huse bestaat uit 9 kleine woonunits; beter bekend als containerwoningen. Elke woning heeft een eigen woonkamer, slaapkamer, ingerichte keuken, badkamer en toilet.

Gasthuisring in Tilburg – Locaties de Loop en de Meander worden in de loop van 2020 verbouwd en komen in 2021 deels beschikbaar voor Beschermd Wonen.  

Contactpersoon
Naam
Afdeling aanmelding en intake
Tel.
013-2055100

Kenmerken van dit arrangement/product

Categorieën
 • B. Beschermd Wonen
  • Arrangement 2 - Begeleid zelfstandig wonen - Ondersteund Wonen 1 of 2 - Beschermd Wonen
Filters
 • Aanvullend product
  • Persoonlijke verzorging
  • Vervoer van en naar dagbesteding
 • Doelgroep/expertise
  • LVB
  • Psychiatrie
  • Somatisch
  • Jongvolwassene
 • Type begeleiding
  • Individuele begeleiding op locatie
  • Begeleiding op locatie in groepsverband
 • Leeftijd
  • Jongvolwassene (18-25 jaar)
  • Volwassenen (23-65 jaar)
  • Senioren (65 jaar en ouder)
 • Locatie
  • Op locatie zorgaanbieder
  • Tilburg West
  • Tilburg Centrum

Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

Wie wij zijn

Profile left details

Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

Waar staat Traverse voor

Elk mens heeft zijn eigen verhaal. Soms krijgt dat verhaal een ongewenste wending. Het gevolg is een neerwaartse spiraal die alleen maar versterkt wordt op het moment dat iemand op straat belandt. Door opvang en begeleiding doorbreekt Traverse die spiraal. Daarmee verandert het verhaal.
Traverse is er voor mannen, vrouwen, ouderen, jongeren en kinderen in Tilburg en enkele randgemeenten. Door mensen te helpen het beste uit zichzelf te halen, stellen we ze in staat om de regie te nemen en een nieuwe, positieve wending aan hun eigen verhaal te geven.

Onze expertise

We laten cliënten deel uitmaken van een gemeenschap en zorgen voor een warme, veilige en stabiele omgeving. Daarmee helpen we ze om tot rust te komen en te resetten. Er moet hierbij sprake zijn van (dreigende) dakloosheid en verder is er voor het merendeel van cliënten ook sprake van financiële problemen, psychische gezondheidsklachten,verslaving en/ of verstandelijke beperkingen en het ontbreken van een netwerk. Hiervoor bieden wij verschillende vormen van huisvesting zowel op locatie als ambulant in combinatie met uiteenlopende varianten van begeleiding en verzorging. Onze basismethodiek is SRH, Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen en aanvullende methodieken die we inzetten voor specifieke doelgroepen zoals Veerkracht, gericht op gezinnen in de opvang en Housing First, gericht op een stabiele woonomgeving voor mensen met multiproblematiek.Traverse biedt echter geen behandeling en heeft geen behandelaren in dienst. Onze hulp is veelal van tijdelijke aard en bij een langdurige zorgvraag geleiden wij door naar een passende andere (zorg-)organisatie.

Onze visie

Bij alles wat we doen, staat de cliënt centraal. Wij gaan uit van wat zij zelf kunnen en willen. De cliënt is verantwoordelijk voor zijn eigen verhaal. En wij verwachten dat onze cliënten die rol pakken en daar geleidelijk steeds meer invulling aan geven. Wij geven ze dat vertrouwen. Zo dragen we bij aan het opbouwen van eigenwaarde en werken we toe naar grip, zelfregie en zelfstandigheid.

‘Samen werken we…aan een nieuwe hoopvolle toekomst!’

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Afdeling Aanmelden & Intake
Tel.
013-2055100
Straat
Reitse Hoevenstraat 2
Postcode
5042 EA
Plaats
Tilburg
AGB
72727318
Productcodes
Productcode Resultaatgebied Omschrijving Eenheid Tarief
104B3 4B Begeleiding naar vrijwilligerswerk - intesiteit 3 stuks €570,65
105A2 5A Begeleiding gezinsrelaties - intensiteit 2 stuks €319,95
106A2 6A Begeleiding sociale relaties - intensiteit 2 stuks €204,15
101A2 1A Begeleiding huishoudelijk - intensiteit 2 stuks €345,02
102B3 2B Begeleiding zelfstandige administratie - intensiteit 3 stuks €519,32
103B3 3B Begeleiding zelfstandig leven - intensiteit 3 stuks €374,87
104B4 4B Begeleiding naar vrijwilligerswerk - intesiteit 4 stuks €1.002,82
105A3 5A Begeleiding gezinsrelaties - intensiteit 3 stuks €500,21
106A3 6A Begeleiding sociale relaties - intensiteit 3 stuks €336,66
101A3 1A Begeleiding huishoudelijk - intensiteit 3 stuks €552,75