Stichting Philadelphia Zorg

Stichting Philadelphia Zorg

Onze invulling van het arrangement/product

Contactpersoon
Naam
Eva Verbogt
Tel.
0614481878

Kenmerken van dit arrangement/product

Categorieën
 • A. Begeleiding
  • a. Psychische stabiliteit
  • b. Iemand is in staat om de activiteiten in het dagelijks leven uit te voeren
Filters
 • Doelgroep/expertise
  • LVB
  • Psychiatrie
  • Jongvolwassene
 • Type begeleiding
  • Individuele begeleiding aan huis
  • Individuele begeleiding op locatie
  • Begeleiding op locatie in groepsverband
 • Leeftijd
  • Jongvolwassene (18-25 jaar)
  • Volwassenen (23-65 jaar)
 • Locatie
  • Bij cliënt thuis
  • Op locatie zorgaanbieder

Stichting Philadelphia Zorg

Wie wij zijn

Profile left details

Stichting Philadelphia Zorg

De kracht van Philadelphia voor mensen met een beperking is de aandacht voor een zo gewoon mogelijk leven voor de cliënt. We erkennen en kennen de moeilijkheden die de cliënt in het leven ervaart en we zijn daarbij steun en toeverlaat. We focussen hierbij altijd op het maken van goede keuzes door de cliënt zelf.
Dat gebeurt vaak met vallen en opstaan, maar uiteindelijk is dit waar het om gaat: zelf je weg kiezen! Philadelphia biedt mensen met een verstandelijke beperking en andere kwetsbare burgers ondersteuning bij het vergroten van hun zelfredzaamheid en participatie.

We doen dat onder andere door het bieden van ambulante ondersteuning met het product 'Mijn Netwerk'. Het doel van Mijn Netwerk is mensen met een ondersteuningsvraag te helpen om te leven op een manier zoals zij dat willen. Mijn Netwerk bestaat uit verschillende vormen van ondersteuning. Elke vorm van ondersteuning kan afzonderlijk en in combinatie met elkaar worden ingezet om de ondersteuningsvragen van cliënten te beantwoorden.

Vormen van ondersteuning binnen Mijn Netwerk:
- DigiContact:
DigiContact is een vorm van beeldbellen waarmee 24 uur per dag en 7 dagen in de week contact opgenomen kan worden met een gespecialiseerde begeleider. Mensen die we ondersteunen, kunnen zo op elk gewenst moment een beroep doen op onze begeleiding, bijvoorbeeld wanneer er iets aan de hand is of om iets door te spreken dat ze lastig vinden. Maar DigiContact bespreekt daarnaast ook wat mensen moeilijk vinden en begeleidt hen om daarmee om te gaan. Bovendien kan DigiContact een vinger aan de pols houden bij bijvoorbeeld het innemen van medicatie of het structureren van de dag. Deze begeleiding op afstand is efficiënt: er is geen reistijd, de gesprekken zijn bondig en to the point en dragen bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid.

- Ambulante begeleiding:
Iedereen die we begeleiden, heeft een medewerker die deze ondersteuning coördineert. Deze begeleider maakt samen met de cliënt afspraken over welke ondersteuning passend is n.a.v. de hulpvraag en gestelde doelen. Ook ondersteunt de begeleider bij zaken die niet op afstand kunnen worden begeleid, omdat ze bijvoorbeeld meer tijd vragen of omdat iemand deze liever met de begeleider persoonlijk bespreekt. De ambulante begeleiding kan individueel of samen met één of meer cliënten worden geboden, afgestemd op iemands behoefte.

- Ontmoetingsplek:
Een belangrijk onderdeel van Mijn Netwerk zijn de ontmoetingsplekken. Op de ontmoetingsplekken kunnen cliënten elkaar en andere mensen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten. Daarnaast wordt op de ontmoetingsplekken ook individuele begeleiding geboden of cursussen gegeven.

- Mensen in de buurt:
We werken zoveel mogelijk samen met het netwerk rondom een cliënt, waaronder familie, buren en eventueel andere hulpverleners die bij hem of haar betrokken zijn. Samen met de cliënt brengen we zijn of haar netwerk in kaart en helpen iemand hoe hij of zij daar een beroep op kan doen.

Ondersteuningsafspraken:
Bij de intake bespreekt de begeleider samen met de cliënt wat zijn of haar ondersteuningsvragen zijn. Dat gebeurt aan de hand van de gebieden van de Zelfredzaamheid-Matrix. Op basis daarvan maken we met iemand afspraken hoe wij hem of haar daarbij gaan ondersteunen. De begeleiding kan alle vormen van ondersteuning van Mijn Netwerk omvatten, maar ook kan ervoor worden gekozen van een of meer vormen geen gebruik te maken. De begeleider en de cliënt bepalen samen de doelen van de begeleiding, welke vormen van ondersteuning daarvoor worden ingezet en hoe de beschikbare begeleidingsuren over de vormen van ondersteuning worden verdeeld. Deze afspraken worden minstens één keer per jaar samen met de cliënt geëvalueerd.

Philadelphia begeleidt ook mensen met een auditieve beperking en gezinnen waarvan de ouder en/of het kind een verstandelijke beperking heeft. Deze begeleiding wordt gedaan door gespecialiseerde medewerkers (SKJ registratie), die naast dat ze de ouders begeleiden ook aandacht hebben voor de ontwikkeling en veiligheid van de betrokken kinderen.

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Anouk Vrins
Tel.
06-25195253
Straat
Ericssonstraat 2
Postcode
5121 ML
Plaats
Rijen
AGB
98100665

Laatst behaalde resultaten

* Gezinsbegeleiding voor ouders met een verstandelijke beperking: Begeleiden van ouders met een beperking in de opvoeding. Vergroten van het netwerk.

* Gezinsbegeleiding aan ouders van Eritrese afkomst, op starten van zorg rondom de kinderen, begeleiden naar zinvolle dag invulling: taallessen, dagbesteding

* Begeleiden van cliënten die de overstap maken van WLZ zorg naar ambulant wonen

* Zwangere jongvolwassene opgenomen in het ouder-kindproject, begeleiden gedurende de zwangerschap, vergroten van netwerk.

Productcodes
Productcode Resultaatgebied Omschrijving Eenheid Tarief
104A3 4A Begeleiding maatschappelijke deelname - intensiteit 3 stuks €605,27
104C3 4C Begeleiding naar arbeidsmatige dagbesteding - intensiteit 3 stuks €490,67
103A4 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 4 stuks €494,24
105A3 5A Begeleiding gezinsrelaties - intensiteit 3 stuks €500,21
104A4 4A Begeleiding maatschappelijke deelname - intensiteit 4 stuks €912,09
104C4 4C Begeleiding naar arbeidsmatige dagbesteding - intensiteit 4 stuks €766,44
103A5 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 5 stuks €667,35
105A4 5A Begeleiding gezinsrelaties - intensiteit 4 stuks €796,29
104B1 4B Begeleiding naar vrijwilligerswerk - intesiteit 1 stuks €132,51
104C5 4C Begeleiding naar arbeidsmatige dagbesteding - intensiteit 5 stuks €1.038,64