Stichting Reinier van Arkel

Stichting Reinier van Arkel

Onze invulling van het arrangement/product

Omschrijving

Herstelondersteunende zorg is onze inhoudelijke basis. Ieder herstelproces is anders en uniek. Herstel gaat over de manier waarop je met je aandoening omgaat, over hoe je die een plek geeft in je leven en over de mogelijkheden een bevredigend en zinvol leven op te bouwen. Herstel kan volledige genezing inhouden, maar je kunt ook goed herstellen zonder dat je aandoening volledig verdwijnt. Het is een proces van bewustwording en acceptatie van eigen problemen en beperkingen, maar ook van het zien van mogelijkheden, het hervinden van controle op eigen leven en het vergroten van het gevoel van eigenwaarde. Om herstel mogelijk te maken bieden wij goede, hoogwaardige zorg en maken wij gebruik van de ervaringsdeskundigheid van cliënten, voormalig cliënten en familie.

Contactpersoon
Naam
Entree
Tel.
073-6586868

Kenmerken van dit arrangement/product

Categorieën
 • A. Begeleiding
  • a. Psychische stabiliteit
  • b. Iemand is in staat om de activiteiten in het dagelijks leven uit te voeren
Filters
 • Doelgroep/expertise
  • Psychiatrie
 • Type begeleiding
  • Begeleiding op locatie in groepsverband
 • Leeftijd
  • Jongvolwassene (18-25 jaar)
  • Volwassenen (23-65 jaar)
  • Senioren (65 jaar en ouder)

Stichting Reinier van Arkel

Wie wij zijn

Profile left details

Stichting Reinier van Arkel

REINIER VAN ARKEL

Demarrage

ART ambulant  specialistische  individuele begeleiding (sociale psychiatrie)

Afdeling Demarrage van Reinier van Arkel begeleidt mensen met psychiatrische en/of psychische problematiek, individueel en/of  in een groep, op het gebied van wonen, werken en maatschappelijke deelname. Op alle leefgebieden wordt specialistische ondersteuning geboden, veelal in samenwerking met anderen en natuurlijk op maat. Meedoen, participeren en integreren is niet voor iedereen vanzelfsprekend, daar helpen wij graag bij. Demarrage biedt bij voorkeur begeleiding in de eigen omgeving. Het bevorderen van een zinvolle dagbesteding en/ of arbeid wordt gestimuleerd. Individuele Begeleiding draagt bij aan een veilige en gezonde samenleving en de professional sluit aan bij de hulpvraag van de cliënt en diens naasten. Wij werken volgens het ART model  (Active Recovery Triad):  een nieuwe professionele standaard voor langdurig herstelgerichte zorg, waarbij uitgegaan wordt van de behoeften, drijfveren en wensen van de cliënt in zijn dagelijkse leven. www.demarrage.info www.reiniervanarkel.nl

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Entree
Tel.
073-6586868
Straat
Bethaniestraat 2
Postcode
5211 LJ
Plaats
‘s-Hertogenbosch
AGB
06-291016

Laatst behaalde resultaten

Herstel ondersteunende zorg is onze inhoudelijke basis. Vanuit dit uitgangspunt willen wij onze cliënten helpen zichzelf te helpen en zelf de regie over hun leven weer in handen te nemen. Dit kunnen we niet alleen en daarom leveren we onze zorg met de cliënt , zijn naasten en in een subregionaal netwerkverband. Wij weten dat we anderen nodig hebben om alle facetten van zorg en begeleiding die een client nodig kan hebben, te realiseren. De regierol ligt soms bij ons maar ook vaak bij een andere zorgverlener. Wij zijn in staat om ons dienstbaar op te stellen in het netwerk van zorgverleners.

Productcodes
Productcode Resultaatgebied Omschrijving Eenheid Tarief
103A4 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 4 stuks €494,24
104A3 4A Begeleiding maatschappelijke deelname - intensiteit 3 stuks €605,27
104C3 4C Begeleiding naar arbeidsmatige dagbesteding - intensiteit 3 stuks €490,67
106B2 6B Ondersteuning sociale relaties - intensiteit 2 stuks €266,23
103A5 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 5 stuks €667,35
104A4 4A Begeleiding maatschappelijke deelname - intensiteit 4 stuks €912,09
104C4 4C Begeleiding naar arbeidsmatige dagbesteding - intensiteit 4 stuks €766,44
106B3 6B Ondersteuning sociale relaties - intensiteit 3 stuks €423,81
103B1 3B Begeleiding zelfstandig leven - intensiteit 1 stuks €159,98
104B1 4B Begeleiding naar vrijwilligerswerk - intesiteit 1 stuks €132,51