2Live

2Live

Wie wij zijn

Profile left details

2Live

2Go is de ambulante tak van onze zorg. Deze wordt ingezet ter overbrugging naar een verblijf bij 2Live, maar ook als begeleidingsvorm voor jongeren die zelf een goede verblijfsplek hebben. Jongeren hebben de leeftijd tussen de 17 en 25 jaar en perspectief in groei naar zelfstandig wonen.

Jongeren worden op maat ondersteund in wonen, werken, leren, omgaan met geld, netwerkontwikkeling, vrijetijdsbesteding en andere vaardigheden die nodig zijn om de aansluiting met de samenleving te hervinden en te behouden. Het concept is gericht op jongeren uit verschillende doelgroepen met als gemeenschappelijk kenmerk dat de jongeren nog professionele hulp nodig hebben op weg naar zelfstandigheid en eigen identiteit. Voor de sprong van gezin of begeleid wonen naar totale zelfstandigheid is 2Live een mooie tussenstap. Jongeren stromen uit na een periode van maximaal twee jaar of zoveel eerder als zij voldoende competent zijn om zelfstandig te kunnen wonen. 2Live biedt daarnaast ook ambulante ondersteuning aan in de vorm van wachtlijsthulp en nazorgtrajecten.

2Live is een woonvorm voor jongeren.

Profile right details
Contact gegevens
Naam
José Vorstenbosch
Straat
Europalaan 2
Plaats
's-Hertogenbosch
Postcode
5232 BC
Tel.
0737114230
E-mail
AGB
98102805

Kernwaarden

Zelfredzaamheid
Meedoen
Ondersteuning
Toewijding
Verbinding
Productcodes
Productcode Resultaatgebied Omschrijving Eenheid Tarief
103A4 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 4 stuks €494,24
105B2 5B Begeleiding ouderschap - intensiteit 2 stuks €232,80
102A1 2A Begeleiding financieel beheer - intensiteit 1 stuks €91,93
103A5 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 5 stuks €667,35
105B3 5B Begeleiding ouderschap - intensiteit 3 stuks €360,54
102A2 2A Begeleiding financieel beheer - intensiteit 2 stuks €213,70
103B1 3B Begeleiding zelfstandig leven - intensiteit 1 stuks €159,98
105B4 5B Begeleiding ouderschap - intensiteit 4 stuks €697,20
102A3 2A Begeleiding financieel beheer - intensiteit 3 stuks €353,37
103B2 3B Begeleiding zelfstandig leven - intensiteit 2 stuks €236,38