Adresboek

Adresboek

Hieronder vind je alle Wmo aanbieders die in 2022 zijn gecontracteerd. Het profiel van de aanbieder bevat de contactgegevens, een algemene beschrijving, een overzicht van de laatst behaalde resultaten en een overzicht van de productcodes waarvoor de aanbieder gecontracteerd. Heb je vragen/opmerkingen? Laat het ons weten via hvb@tilburg.nl.

Hier vindt u een overzicht van alle zorgaanbieders.
GGz Breburg

Waarom GGz Breburg?

Hearts & Letters

Atelier Hearts & Letters is een kleinschalige en individueel gerichte dagbesteding voor groepen van ongeveer 5 tot 10 mensen.

Helikopter Hulpverlening (voorheen Anouk van Dijk Social Work)

Let op: Vanaf 1 maart 2019 is de nieuwe naam Helikopter Hulpverlening

Wat biedt Helikopter hulpverlening en aan wie?

Homerun (Humanitas DMH)

Homerun van Humanitas DMH - Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag

Hoofdzaak Coachpraktijk

Hoofdzaak coachpraktijk (HZCP) is gespecialiseerd in jongerenproblematieken in de leeftijd van 14-25 jaar en heeft als specialisatie ADHD, ADD en hooggevoeligheid (HSP). Wij slaan als geen ander een bruggetje tussen praktische begeleiding, pscho-educatie en lichte therapie.

Hulp te Huur

Hulp te Huur is een gespecialiseerd bedrijf in huishoudelijke hulp. Met onze persoonlijke service lukt het ons vaak om de cliënt al op korte termijn te voorzien van een vaste betrouwbare huishoudelijke hulp.

Hulp te Huur is werkzaam in de gemeente Heusden en gemeente Oisterwijk.

Impegno Begeleiding BV

Wij helpen gezinnen, kinderen en volwassenen met chronische of tijdelijke psychiatrische of psychosociale klachten om (meer) zelfredzaam te worden en beter te functioneren. Wij gaan voor kwaliteit en resultaten en werken zoveel mogelijk ambulant.

Jack Jansen Zorg

Begeleiding van mensen die vastlopen in deze maatschappij. Die redenen kunnen zeer divers zijn, verkeerde keuzes gemaakt in je jonge leven, school niet afgemaakt, drugs, ADHD of autisme. Ik kan je ook niks beloven en kan je problemen niet voor je oplossen.

Jan Arends BV

Wij zijn Jan Arends. Onze coaches zorgen voor ambulante begeleiding van jongeren en volwassen die het houvast in hun leven tijdelijk kwijt zijn. Loopt het huishouden in het honderd en ligt vervuiling op de loer? Is die jongere altijd maar aan het spijbelen en ook nog de hele dag stoned?

Koninklijke Kentalis

Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. Wij vinden het belangrijk dat zij kunnen communiceren met anderen, worden begrepen en kunnen meedoen aan de samenleving.

Koninklijke Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.

Labyrint Zorg B.V. met als handelsnaam Labyrint Zorg & Werk

Labyrint Zorg & Werk gelooft dat cliënten met geestelijke gezondheidsproblematiek, op hun eigen wijze, in staat zijn deel te nemen aan de maatschappij.

Leermakers Zorggroep

Omschrijving organisatie

Leger des Heils

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via een verwijzende instantie. De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding.

Leunzorg

Leunzorg is een organisatie die mensen kansen biedt om te participeren in de samenleving met ambulante begeleiding. Leunzorg zet mensen terug in eigen kracht en bied ook wonen aan met begeleiding.