Adresboek

Adresboek

Hieronder vind je alle Wmo aanbieders die in 2022 zijn gecontracteerd. Het profiel van de aanbieder bevat de contactgegevens, een algemene beschrijving, een overzicht van de laatst behaalde resultaten en een overzicht van de productcodes waarvoor de aanbieder gecontracteerd. Heb je vragen/opmerkingen? Laat het ons weten via hvb@tilburg.nl.

Hier vindt u een overzicht van alle zorgaanbieders.
Levéo Care B.V.

CareHouse biedt een compleet begeleidingsaanbod voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 23 jaar met een ontwikkelingsbeperking zoals autisme-verwante beperkingen, ADHD en/of licht verstandelijke beperkingen (Lvb).

Linc naar Zorg

Waar wij als organisatie voor staan:

LME Begeleiding

LME biedt ambulante begeleiding bij complexe GGZ problematiek voor jongvolwassenen, volwassenen en ouderen en betrokkenen om hen te begeleiden naar een tevreden leef- woonsituatie.

Lokale dagbesteding Stichting High 5

HIGH 5

MAKS Specialistische hulpverlening thuis geestelijke gezondheidszorg

MAKS biedt ambulante, specialistische begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische en/of psychiatrische problematiek.

Mijzo

Mijzo is een vooruitstrevende (ouderen)zorgorganisatie. In de naam komen de woorden Mijn en Zorg samen. We zijn er voor mensen die op eigen wijze invulling willen geven aan hun leven.

MZ Maatwerk in Zorg

Gericht op cliënten met multi-problematiek. Ambulante begeleiding en coaching op maat. Praktische hulp, doen wat nodig is! 

Novafarm-Grip

Iedereen heeft recht op nieuwe kansen en mogelijkheden als het even niet meezit. Een nieuwe kans om te werken aan een zinvol bestaan. En weer volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

Nuevo BV

Onze organisatie kiest expliciet voor betrokkenheid. Betrokkenheid bij u als klant, onze medewerkers en onze dienstverlening. U kunt daarom rekenen op:

Oda Zorg B.V.

ODAZorg wil er aan bijdragen dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving. We doen dit door het aanbieden van (thuis-) zorg en het helpen bij het inrichten van leefomgevingen die dit mogelijk maken.

Pomoc Holandia

Iedereen heeft weleens problemen. Als u ver van uw thuisland woont heeft u misschien de aanpassingsproblemen of u komt niet uit met de regels en wetten. De maatschappij in Nederland kan anders zijn met haar waarden, normen en tradities. Het kan voor u persoonlijke problemen opleveren.

Prisma

Prisma is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken. Wij vinden dat jij zo gewoon mogelijk moet kunnen leven, ondanks jouw beperking. De cliëntvraag staat centraal. We helpen alles uit het leven te halen, waarbij je zelf zoveel mogelijk de regie houdt.

PrivaZorg WMO Beheer BV

PrivaZorg - Thuiszorg zoals u het wilt!

 

PrivaZorg is een landelijk thuiszorgorganisatie. Vanuit meer dan 25 regionale steunpunten wordt de zorg aan cliënten georganiseerd en

gecoördineerd. PrivaZorg is gecontracteerd voor de Wmo, Zvw en Wlz.

Pro6 BV

Wij bieden ambulante begeleiding. Onze aanpak is intensief en actief. Deze manier van werken is gericht op de problematiek van de jongeren en heeft als doel het verkrijgen en behouden van werk of het volgen van een opleiding.

Professionals in NAH

Professionals in NAH is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Wij bieden begeleiding bij mensen thuis.
Thuis is bekend terrein waar men ook vaak tegen de eerste problemen aanloopt.