Adresboek

Adresboek

Hieronder vind je alle Wmo aanbieders die in 2022 zijn gecontracteerd. Het profiel van de aanbieder bevat de contactgegevens, een algemene beschrijving, een overzicht van de laatst behaalde resultaten en een overzicht van de productcodes waarvoor de aanbieder gecontracteerd. Heb je vragen/opmerkingen? Laat het ons weten via hvb@tilburg.nl.

Hier vindt u een overzicht van alle zorgaanbieders.
Stichting Dagbesteding ABEL

Dagbesteding ABEL is een kleinschalige dagbesteding voor senioren vanaf 65 jaar die thuis wonen. Senioren die, lichamelijk en/of geestelijk, om intensieve aandacht en hulp vragen. Denk hierbij aan mensen met ziekte van Alzheimer, Parkinson of die een CVA gehad hebben.

Stichting De As

Stichting de As biedt specialistische autismezorg aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en betrokkenen om hen te begeleiden naar het zo zelfstandig mogelijk participeren in de samenleving. Door vraaggericht te werken kan begeleiding en behandeling ingeperkt worden.

Stichting de Belvertshoeve

Stichting de Belvertshoeve:

Stichting Het Laar

Het Laar biedt Dagbeleving (Dagbesteding) aan voor ouderen uit de wijk en uit Het Laar. Het Laar? Dat is de natuurlijk de beste zorg, dat is de basis. Maar we zetten graag een stap of twee extra. Het Laar heeft veel aandacht voor dingen die het leven echt verrijken.

Stichting Het Werkt

Stichting Het Werkt heeft als missie de mogelijkheden vergroten van (jong-)volwassenen met een grote afstand tot de samenleving, in de gemeente Tilburg en omstreken.

Stichting Ixzelf

Stichting iXzelF onderscheid zich van andere organisaties die contra-indicaties heeft qua doelgroep. Enige contra-indicatie is GHB.

Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

Waar staat Traverse voor

Stichting Maria-oord

Bij Maria-oord kunt u op doordeweekse dagen deelnemen aan de dagbesteding (een samenwerkingsverband tussen Maria-oord en Thebe). Tevens organiseren we activiteiten in samenwerking met andere partijen binnen de gemeente. Deze worden aangekondigd in de plaatselijke weekbladen.

Stichting Philadelphia Zorg

De kracht van Philadelphia voor mensen met een beperking is de aandacht voor een zo gewoon mogelijk leven voor de cliënt. We erkennen en kennen de moeilijkheden die de cliënt in het leven ervaart en we zijn daarbij steun en toeverlaat.

Stichting PriMaCo

Stichting PriMaCo is een stichting die huishoudelijke zorg en ondersteuning biedt met een transparante aanpak.

Stichting Reinier van Arkel

REINIER VAN ARKEL

Demarrage

ART ambulant  specialistische  individuele begeleiding (sociale psychiatrie)

Stichting Respect

Respect is een zorginstelling voor jeugdige en volwassenen met een complexe problematiek. Wij vinden dat ieder mens uniek is en op zijn eigen manier moet kunnen meedoen in de maatschappij. Soms heb je hierbij een steuntje in de rug nodig.

Stichting Samen Werken Aan De Toekomst (SWADT)

SWADT staat voor deskundige zorg waar we samen werken aan de toekomst. Iedereen heeft het recht op een gelukkig leven. Dit is helaas niet voor iedereen de realiteit. Sommige cliënten kampen lange tijd met terugkerende complexe hulpvragen, die moeilijk op te lossen zijn.

Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Onze zorgboerderijen bieden begeleiding en ondersteuning vanuit de gedachte dat werk en zorg in een groene omgeving heel goed samen gaan.

Stichting Siriz

We helpen vrouwen en stellen die geconfronteerd worden met een onbedoelde zwangerschap door middel van één of meerdere keuzegesprekken.