Acteon Thuiszorg BV

Acteon Thuiszorg BV

Wie wij zijn

Profile left details

Acteon Thuiszorg BV

Acteon Thuiszorg biedt Individuele Ambulante Begeleiding en Huishoudelijke Ondersteuning aan volwassenen. Vanuit een praktische invalshoek doen we, stap voor stap, samen met de client, dat wat nodig is.

Vanuit een regionaal gestuurde slagvaardige organisatie bieden we dienstverlening in de thuiszorg  aan voornamelijk kwetsbare groepen in de samenleving. Via de WMO levert Acteon Thuiszorg huishoudelijke ondersteuning en individuele ambulante begeleiding aan deze groepen. Door alle betrokkenen te laten participeren in het zelfstandig thuis blijven wonen van de kwetsbare groepen creëren we het nemen van verantwoordelijkheid bij alle betrokken partijen. Familie, mantelzorgers, cliënten, gemeente en dienstverlener zorgen samen voor de juiste ondersteuning.

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Liesje Smolders
Straat
Keizer Karel Plein 32k
Plaats
Nijmegen
Postcode
6511 NH
Tel.
0137506100
AGB
98101147

Laatst behaalde resultaten

De praktijk heeft ons geleerd dat het geen zin heeft om aan de psyche te werken als daar nog geen ruimte voor is. Daarom creëren we eerst overzicht in het huishouden of administratie en nemen we bijvoorbeeld tijdelijk telefoontjes met instanties over. Zo creëren we rust en ruimte en zetten we dan pas de volgende stap naar het vergroten van de draagkracht. Met als resultaat een reductie van vermijdbare terugval.

We geloven daarnaast samenwerken in de keten  een belangrijke voorwaarde is voor succesvolle begeleiding. Pas als alle randvoorwaarden zo goed als mogelijk zijn ingevuld (gezondheid, vrije tijd, netwerk, schulden, toeleiding naar arbeid) kan er daadwerkelijk worden gewerkt aan een stabiele situatie. Als we een stabiele situatie bereiken, onderscheiden we ons ook. We durven de begeleiding af te bouwen of te stoppen als onze begeleider het vertrouwen heeft dat de cliënt op eigen benen verder kan. Dit betekent niet dat alle doelen behaald moeten zijn of dat de cliënt alles kan, maar dat de cliënt verder kan leven zoals ieder ander. Met vallen en opstaan, maar met aanvaardbaar risico voor de cliënt zelf en zijn of haar omgeving.

 

Kernwaarden

Praktische invalshoek
Doen wat nodig is
Stap voor stap
Met een positieve instelling
Begeleiding en huishoudelijke ondersteuning op maat
Productcodes
Productcode Resultaatgebied Omschrijving Eenheid Tarief
101A2 1A Begeleiding huishoudelijk - intensiteit 2 stuks €334,68
103A3 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 3 stuks €350,89
106B1 6B Ondersteuning sociale relaties - intensiteit 1 stuks €115,81
101A3 1A Begeleiding huishoudelijk - intensiteit 3 stuks €536,18
103A4 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 4 stuks €479,43
106B2 6B Ondersteuning sociale relaties - intensiteit 2 stuks €258,25
102A1 2A Begeleiding financieel beheer - intensiteit 1 stuks €89,17
103A5 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 5 stuks €647,35
106B3 6B Ondersteuning sociale relaties - intensiteit 3 stuks €411,11
102A2 2A Begeleiding financieel beheer - intensiteit 2 stuks €207,29