Actief Zorg

Actief Zorg

Wie wij zijn

Profile left details

Actief Zorg

Actief Zorg gaat uit van geluk. Dit leidt tot minder zorgconsumptie.

Binnen Actief Zorg nemen wij sinds vijf jaar het geluk als uitgangspunt in ons handelen en beleid. Het werken vanuit geluk zet in op preventie én op vergroten van de eigen kracht. Dit doen we onder de noemer “Geluk dichtbij”. Geluk dichtbij heeft als doel om de zelfregie van zowel de klanten als de medewerkers te vergroten met als uiteindelijk resultaat dat het geluk van onze klanten toeneemt en de zorgconsumptie afneemt. Deze uitdaging is permanent in ontwikkeling. Geluk wordt bepaald door drie aspecten: Autonomie, competentie en verbinding. Wij richten ons met de uitvoering van de ondersteuning op deze drie factoren. We gaan niet uit van verlangens, maar we sturen op het helder krijgen van de daadwerkelijke behoefte. Hierbij is de uitdaging dat de klant minder als zorgconsument acteert en meer uitgaat van de eigen kracht en mogelijkheden.

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Clientenadministratie voor OP
Straat
Industrieweg 48
Plaats
Waalwijk
Postcode
5145PW
AGB
98098849

Laatst behaalde resultaten

Onze manier van werken is geborgd in ons Leefplan. In het Leefplan staan “leven en geluk van de klant”, “de klant en de ander” en “de klant aan zet” centraal. Het is een activerend, krachtig, trots en menslievend instrument. Het stimuleert de open communicatie tussen de klant, de hulpverlener en de organisatie. De zelfredzaamheidsmatrix maakt onderdeel uit van het Leefplan. Het Leefplan is een toegankelijk instrument om het gesprek te voeren met de klant over alle domeinen heen. Zonder jargon, gewoon van mens tot mens. Niet alleen de zorgvraag komt aan bod, maar ook zaken als de woonsituatie, activiteiten, contacten en gezondheid. Daarmee is er een ingang voor preventie en doorverwijzing naar het voorliggend veld. We zetten hiermee de zorg in die daadwerkelijk nodig is. Niet meer en niet minder. De uiteindelijke ondersteuning die wordt ingezet wordt halfjaarlijks geëvalueerd en zo nodig op- of afgeschaald.

Wat levert deze manier van werken op

  • Deze manier van werken heeft de afgelopen drie jaar 30% minder zorgconsumptie opgeleverd.
  • Bij een gelijkblijvende klanttevredenheid van 8.6
  • En een medewerkerstevredenheid van 8.5

Deze manier van werken vraagt om continue aandacht; Zowel in het aanname-proces, de informatievoorziening als deskundigheidsbevordering van onze medewerkers.

Kernwaarden

Geluk
Begeleiding
Hulp in het huishouden
Verpleging
Verzorging
Productcodes
Productcode Resultaatgebied Omschrijving Eenheid Tarief
106A3 6A Begeleiding sociale relaties - intensiteit 3 stuks €326,57
104B1 4B Begeleiding naar vrijwilligerswerk - intesiteit 1 stuks €128,54
01A08 1B Hulp aan huis - intensiteit 2 stuks €191,14
103A2 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 2 stuks €268,67
04A02 E4 Kortdurend verblijf regulier: inspanningsgericht etmaal €31,00
106A4 6A Begeleiding sociale relaties - intensiteit 4 stuks €627,66
104B2 4B Begeleiding naar vrijwilligerswerk - intesiteit 2 stuks €253,61
01A09 1B Hulp aan huis - intensiteit 3 stuks €280,33
103A3 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 3 stuks €350,89
106B1 6B Ondersteuning sociale relaties - intensiteit 1 stuks €115,81