Amare Zorgcoaching B.V.

Amare Zorgcoaching B.V.

Wie wij zijn

Profile left details

Amare Zorgcoaching B.V.

Mogen wij ons even voorstellen? Amare Zorgcoaching is een middelgrote specialistische instelling voor kind, jeugd, volwassenen en gezin. Tevens bieden wij ook behandeling, diagnostisch onderzoek, trainingen etc. Onze doelgroep bestaat vooral uit cliënten met autisme, gedragsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek, ADHD, (licht) verstandelijke beperking, NAH etc. Maar ook andere zorgvragen sluiten we niet uit! Hiernaast bieden we ook huishoudelijke zorg en thuiszorg zoals persoonlijke verzorging en verpleging.

Wij gaan uit van de vraag van onze cliënt waarbij de regie zoveel mogelijk ligt bij de cliënt en diens netwerk zelf. Amare Zorgcoaching biedt verschillende vormen van zorg, begeleiding en behandeling die optimaal passen bij de behoefte van u als mens. U kunt bij ons dus terecht voor een totaalaanbod, alles onder een dak! Via onze site kunt u ons Team alvast ontmoeten!

Zorg op maat betekent bij Amare o.a. dat onze client bij alle vormen van zorg, begeleiding en behandeling inspraak heeft op welke tijden en dagen hij/zij graag begeleiding zou willen, welke ambulant begeleider er komt en aan welke doelen er zal worden gewerkt. Omdat het tenslotte gaat om uw welzijn en wij hier graag ons steentje aan willen bijdragen!

Amare heeft geen wachtlijst omdat wij vinden dat we snel en adequaat aan de vraag van onze client moeten kunnen voldoen. Wij zijn transparant in wat we doen en hoe we dat doen, omdat wij vinden dat dit zo hoort. Onze cliënten hebben altijd inzage in hun eigen dossier en kunnen via dit dossier ook direct contact opnemen met het zorgteam. 

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Mark van Empel
Straat
Bosscheweg 67-9
Plaats
Drunen
Postcode
5151 BB
Tel.
0416-383932
AGB
75751853

Laatst behaalde resultaten

De cliënten zijn met x aangeduid:

x kan gedurende zijn week de algemene dagelijkse levensverrichtingen beter vormgeven

x heeft meer inzicht in zijn emoties

x  en zijn netwerk hebben meer inzicht in zijn diagnose

Middels taakanalyse en inzet van netwerk krijgt x meer structuur in zijn week. Door te werken met emotie inzichten kan x ze beter herkennen.

Momenteel is x een fijnere partner en vader, zowel x als zijn omgeving/netwerk weten wat de diagnose voor hem/hun inhoud. Men kan elkaar beter ondersteunen en er is wederzijds begrip ontstaan. Vooral het samen doen en de omgeving/netwerk hierin meenemen is erg helpend.

 

De moeder van x (22 jaar) heeft handvatten om beter met x om te gaan, communicatie is verbeterd.

x heeft meer contacten met leeftijdsgenoten en een breder sociaal netwerk.

Door systeemgesprekken leren moeder en x met elkaar communiceren. Beide luisteren beter naar elkaar zonder daarbij meteen een mening te vormen. Door activering en ondersteuning heeft x een bijbaantje waarbij hij stapsgewijs ook werkt aan zijn sociale vaardigheden en sociaal netwerk.

 

Kernwaarden

deskundig
betrouwbaar/betrokken
zorg op maat
geen wachtlijst
multidisciplinair
Productcodes
Productcode Resultaatgebied Omschrijving Eenheid Tarief
105B3 5B Begeleiding ouderschap - intensiteit 3 stuks €360,54
102A2 2A Begeleiding financieel beheer - intensiteit 2 stuks €213,70
04A02 E4 Kortdurend verblijf regulier: inspanningsgericht etmaal €31,96
103B1 3B Begeleiding zelfstandig leven - intensiteit 1 stuks €159,98
105B4 5B Begeleiding ouderschap - intensiteit 4 stuks €697,20
102A3 2A Begeleiding financieel beheer - intensiteit 3 stuks €353,37
103B2 3B Begeleiding zelfstandig leven - intensiteit 2 stuks €236,38
106A1 6A Begeleiding sociale relaties - intensiteit 1 stuks €77,60
102A4 2A Begeleiding financieel beheer - intensiteit 4 stuks €633,93
103B3 3B Begeleiding zelfstandig leven - intensiteit 3 stuks €374,87