Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

Wie wij zijn

Profile left details

Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse

Waar staat Traverse voor

Elk mens heeft zijn eigen verhaal. Soms krijgt dat verhaal een ongewenste wending. Het gevolg is een neerwaartse spiraal die alleen maar versterkt wordt op het moment dat iemand op straat belandt. Door opvang en begeleiding doorbreekt Traverse die spiraal. Daarmee verandert het verhaal.
Traverse is er voor mannen, vrouwen, ouderen, jongeren en kinderen in Tilburg en enkele randgemeenten. Door mensen te helpen het beste uit zichzelf te halen, stellen we ze in staat om de regie te nemen en een nieuwe, positieve wending aan hun eigen verhaal te geven.

Onze expertise

We laten cliënten deel uitmaken van een gemeenschap en zorgen voor een warme, veilige en stabiele omgeving. Daarmee helpen we ze om tot rust te komen en te resetten. Er moet hierbij sprake zijn van (dreigende) dakloosheid en verder is er voor het merendeel van cliënten ook sprake van financiële problemen, psychische gezondheidsklachten,verslaving en/ of verstandelijke beperkingen en het ontbreken van een netwerk. Hiervoor bieden wij verschillende vormen van huisvesting zowel op locatie als ambulant in combinatie met uiteenlopende varianten van begeleiding en verzorging. Onze basismethodiek is SRH, Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen en aanvullende methodieken die we inzetten voor specifieke doelgroepen zoals Veerkracht, gericht op gezinnen in de opvang en Housing First, gericht op een stabiele woonomgeving voor mensen met multiproblematiek.Traverse biedt echter geen behandeling en heeft geen behandelaren in dienst. Onze hulp is veelal van tijdelijke aard en bij een langdurige zorgvraag geleiden wij door naar een passende andere (zorg-)organisatie.

Onze visie

Bij alles wat we doen, staat de cliënt centraal. Wij gaan uit van wat zij zelf kunnen en willen. De cliënt is verantwoordelijk voor zijn eigen verhaal. En wij verwachten dat onze cliënten die rol pakken en daar geleidelijk steeds meer invulling aan geven. Wij geven ze dat vertrouwen. Zo dragen we bij aan het opbouwen van eigenwaarde en werken we toe naar grip, zelfregie en zelfstandigheid.

‘Samen werken we…aan een nieuwe hoopvolle toekomst!’

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Afdeling Aanmelden & Intake
Straat
Reitse Hoevenstraat 2
Plaats
Tilburg
Postcode
5042 EA
Tel.
013-2055100
AGB
72727318

Kernwaarden

Dakloosheid
Opvang
Crisis
Vangnet
Gezinnen
Productcodes
Productcode Resultaatgebied Omschrijving Eenheid Tarief
105A4 5A Begeleiding gezinsrelaties - intensiteit 4 stuks €796,29
102A1 2A Begeleiding financieel beheer - intensiteit 1 stuks €91,93
03A03 E3 Persoonlijke verzorging regulier: inspanningsgericht uur €46,95
103A5 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 5 stuks €667,35
104B3 4B Begeleiding naar vrijwilligerswerk - intesiteit 3 stuks €570,65
105B1 5B Begeleiding ouderschap - intensiteit 1 stuks €89,53
102A2 2A Begeleiding financieel beheer - intensiteit 2 stuks €213,70
103B1 3B Begeleiding zelfstandig leven - intensiteit 1 stuks €159,98
104B4 4B Begeleiding naar vrijwilligerswerk - intesiteit 4 stuks €1.002,82
105B2 5B Begeleiding ouderschap - intensiteit 2 stuks €232,80