Stichting Respect

Stichting Respect

Wie wij zijn

Profile left details

Stichting Respect

Respect is een zorginstelling voor jeugdige en volwassenen met een complexe problematiek. Wij vinden dat ieder mens uniek is en op zijn eigen manier moet kunnen meedoen in de maatschappij. Soms heb je hierbij een steuntje in de rug nodig. Een volwaardige acceptatie zonder (voor)oordeel is daarbij het uitgangspunt.
We zoeken samen naar de beste manier om jouw leven in te richten. Samen gaan we de uitdagingen aan met respect voor elkaar. Echt helpen, door samen en met respect aan te pakken. Stichting respect zet haar ervaring, deskundigheid en kennis middels gemotiveerd, goed geschoold personeel hiervoor in. 

Wij geloven dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen. Samen met jou en je omgeving stemmen we de gewenste resultaten af en werken aan de gewenste resultaten die voortkomen uit het plan van aanpak. Jij blijft de regie voeren, omdat wij geloven dat jij en je omgeving heel goed weten wat het beste is. Wij denken graag met je mee en zetten onze expertise daarvoor in.
Het stimuleren van de eigen kracht door het bieden van handvatten, het bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid en de wil om te groeien als mens staan centraal in onze begeleiding. 

Jij met je talenten en krachten zijn het vertrekpunt van onze zorgondersteuning waarbij je netwerk een grote rol speelt. Wij hebben de mogelijkheid voor individuele begeleiding en/of begeleiding in kleine groepen. Verder verzorgen wij opvoedingsondersteuning, respijtzorg, wonen en jobcoaching. We gaan samen de mogelijkheden onderzoeken en leggen hier de nadruk op. Dit vraagt voor onze medewerkers een open en respectvolle houding. 
Het grondprincipe is gericht op samenwerking. Deze waarden en normen zien wij dan ook als een noodzakelijk iets en derhalve zullen wij bij werving van personeel hier uitvoerig bij stil staan en dit zwaar laten wegen in de selectie procedure, naast geschikte opleiding. Professionaliteit, vakmanschap en kwaliteit staan hoog in het vaandel bij respect. Voortdurend leren is een groot goed en daarom bieden wij onze medewerkers scholing aan. 
Respect is op diverse beleidsterreinen actief, jeugdzorg, arbeidsparticipatie, volwassenzorg en onderwijs. Dit houdt voor ons in dat wij met diverse partners samenwerken. Wij zijn betrouwbaar voor alle partijen waar wij mee werken. 

Kernwaarden

  • Respect: Respectvol met elkaar omgaan in een open houding
  • Samen: Samen bereiken we absoluut meer dan alleen.
  • Zelfverantwoordelijkheid: Regie hebben in je eigen leven is de basis
  • Expert: Specialistische kennis en expertise over complexe problematieken is aanwezig. De zorgvrager is expert van zijn eigen leven.
  • Betrouwbaar: Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. 

Onze ondersteuning en begeleiding bestaat uit het luisteren naar de zorgvrager en zijn omgeving. Wij proberen ons in te leven in hun wereld. Een vertrouwensband opbouwen, zodat de zorgvrager zich veilig en vertrouwd voelt, is de basis voor het verlenen van goede hulp. Samen werken wij er aan om de hulpvraag van de zorgvrager duidelijk te krijgen door gerichte vragen te stellen en de juiste begeleiding in gang te zetten. Vanuit deze situatie kan begrip gecreëerd worden bij de zorgvrager en zijn omgeving. Als er begrip is, kan er gewerkt worden aan specifieke hulpvragen die per persoon verschillend zijn. De hulpvragen worden samen met de zorgvrager en zijn omgeving in kaart gebracht. 
De begeleiding biedt inzicht in de vreemde wereld van de personen met onder andere een autisme spectrum stoornis. Samen wordt op zoek gegaan naar handvatten voor de zorgvrager en zijn omgeving. De begeleiding die geboden wordt kan bestaan uit het bieden van gesprekstechnieken en het toepassen van trainingen en methodes om gedragspatronen inzichtelijk te maken en te doorbreken. Iedereen heeft in zijn leven doelen die hij zou willen behalen. Deze doelen zijn voor iedereen verschillend. Iedereen is ook verschillend. Wij gaan samen op zoek om te kijken wat voor iemand belangrijk is en hoe er voor gezorgd kan worden dat deze doelen behaald worden. 
Op een praktische manier worden situaties besproken en wordt de zorgvrager uitgedaagd, zodat er veilig geoefend kan worden om het uiteindelijk zelfstandig op een eigen manier te kunnen. Door het aangaan van verschillende activiteiten die men in het dagelijks leven tegen komt, wordt inzichtelijk waar de knelpunten zitten en kunnen strategieën worden gezocht die bij de persoon passen. Het aanbod van activiteiten is zeer divers en zoveel mogelijk op maat. Afhankelijk van de activiteit worden verschillende doelen aangesproken. Respect werkt vanuit de visie dat ieder persoon uniek is. Dat maakt dat ook ieders interesse en belangstelling uniek is. Daarom wordt er steeds gekeken naar wat aansluit bij de behoefte van de zorgvrager. 
De omgeving krijgt handvatten aangeboden om los te komen van de zorgvrager en hen op eigen benen te laten staan. Er wordt een groot belang gehecht aan het zelfstandig maken en dragen van eigen verantwoordelijkheid door de zorgvrager. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden en de ontwikkeling van de persoon in kwestie en zijn omgeving. 
In complexe situaties en waar behandeling nodig is werkt Respect samen met behandelaar. 

 

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Kelly van den Biezenbos
Straat
Tilburgseweg 154a
Plaats
Goirle
Postcode
5051 AL
Tel.
0630995928
AGB
73732728

Kernwaarden

Specialist in autisme
Complexe zorg
Individuele trajecten
Onderwijs zorgarrangementen
Kleinschalig
Productcodes
Productcode Resultaatgebied Omschrijving Eenheid Tarief
102B2 2B Begeleiding zelfstandige administratie - intensiteit 2 stuks €254,29
106A1 6A Begeleiding sociale relaties - intensiteit 1 stuks €77,60
104A1 4A Begeleiding maatschappelijke deelname - intensiteit 1 stuks €175,49
04A02 E4 Kortdurend verblijf regulier: inspanningsgericht etmaal €31,96
104C4 4C Begeleiding naar arbeidsmatige dagbesteding - intensiteit 4 stuks €766,44
102B3 2B Begeleiding zelfstandige administratie - intensiteit 3 stuks €519,32
106A2 6A Begeleiding sociale relaties - intensiteit 2 stuks €204,15
104A2 4A Begeleiding maatschappelijke deelname - intensiteit 2 stuks €385,61
104C5 4C Begeleiding naar arbeidsmatige dagbesteding - intensiteit 5 stuks €1.038,64
103A1 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 1 stuks €187,43