Stichting Zorgboerderij de Schelft

Stichting Zorgboerderij de Schelft

Wie wij zijn

Profile left details

Stichting Zorgboerderij de Schelft

Zorgboerderij De Schelft biedt zowel aan mensen met een niet aangeboren hersenletsel(NAH), lichamelijke- en/of verstandelijke beperking en ouderen een breed scala van mogelijkheden voor dagbesteding. Op De Schelft kunnen echter ook mensen terecht met een andere achtergrond; het belangrijkste is dat wij de zorgvraag van een nieuwe deelnemer kunnen beantwoorden. Door alle activiteiten heen loopt als een rode draad, dat onze deelnemers genieten van hun dagbesteding. Afhankelijk van hun mogelijkheden en beperkingen kan genieten betrekking hebben op het actief participeren in activiteiten, zelf verantwoordelijkheid dragen voor kleine dagelijkse taken of gewoon het genieten van het erbij zijn, het kijken, het meebeleven en het krijgen van persoonlijke aandacht daarbij.
Deelnemers worden naar hun mogelijkheden gestimuleerd om actief te participeren in het dagprogramma. Daarnaast kunnen zij individuele activiteiten ontplooien, o.a. op het gebied van handvaardigheid en creativiteit.

Op de zorgboerderij worden agrarisch gerichte activiteiten aangeboden, die tot doel hebben aan te sluiten bij de individuele behoeften aan dagbesteding. De activiteiten kunnen als arbeidsmatig worden gezien. In de begeleiding wordt een beroep gedaan op individuele mogelijkheden en wordt geprobeerd om aanwezige competenties te ontplooien. Dit krijgt vorm door passende werkzaamheden en activiteiten aan te bieden waarbij steeds oog is voor veranderingen in de individuele ontwikkeling en behoeften.

Het activiteiten aanbod is gericht op een realistisch verwachtingspatroon dat past bij de mogelijkheden van de deelnemer.

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Nicolette Schellekens
Straat
Brakel 7
Plaats
Riel
Postcode
5133 NG
Tel.
013-5182265

Laatst behaalde resultaten

We proberen voor ieder wat wils te bieden op de zorgboerderij. Rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van een deelnemer. Om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen leveren in het activiteitenaanbod en de ondersteuning en zorg ,die iemand nodig heeft.

Zo heeft er onlangs nog een deelnemer afscheid genomen, omdat hij weer meer zelfvertrouwen en rust had gekregen om zelfstandig verder te gaan. Dat vinden wij een overwinning. Daarnaast komen er ook deelnemers, die gezien hun leeftijd en beperking geen vooruitgang meer boeken. Maar deze mensen bieden wij nog een fijne en zinvolle dag op de boerderij, terwijl hun partners tot rust kunnen komen. Zij kunnen dan de zorg thuis weer beter aan.

Kernwaarden

Goede zorg
Gezelligheid
Jezelf zijn
Buitenleven
Activiteiten op maat
Productcodes
Productcode Resultaatgebied Omschrijving Eenheid Tarief
104A1 4A Begeleiding maatschappelijke deelname - intensiteit 1 stuks €175,49
104A2 4A Begeleiding maatschappelijke deelname - intensiteit 2 stuks €385,61
104A3 4A Begeleiding maatschappelijke deelname - intensiteit 3 stuks €605,27
104A4 4A Begeleiding maatschappelijke deelname - intensiteit 4 stuks €912,09
08A03 E1 Vervoer regulier: inspanningsgericht stuks €8,27
08A04 E2 Vervoer rolstoel: inspanningsgericht stuks €31,41