ZINTRI Zorggroep Nederland BV

ZINTRI Zorggroep Nederland BV

Wie wij zijn

Profile left details

ZINTRI Zorggroep Nederland BV

OP ZOEK NAAR ZORG OP MAAT VANUIT DE SPECIALISATIE AUTISME?

Zintri Zorggroep biedt ambulante zorg op maat. Daar waar hulp nodig is, wordt hulp geboden. Zintri Zorggroep is gespecialiseerd in autisme en werkt zowel op individueel als op systeemgerichte wijze.

Zintri Zorggroep is breed georiënteerd in de doelgroep: zorg van 5 jaar tot 65 jaar, meerdere intelligentieniveau’s (enige uitsluiting is IQ < 75). Binnen de doelgroep autisme wordt er zorg geboden aan jong en oud, individueel en systeemgericht, van cognitieve beperking tot hoogbegaafd. Hierin onderscheidt Zintri Zorggroep zich ten opzichte van andere aanbieders.

Zintri Zorggroep biedt begeleiding aan waarbij het individu als uitgangspunt wordt genomen, maar ook bieden wij begeleiding op systeemgerichte wijze. Op locatie wordt de hulpvraag flexibel en adequaat beantwoord. Elk begeleidingstraject heeft tot doel het leven van alledag zo optimaal mogelijk te kunnen (blijven) hanteren. Zintri Zorggroep biedt haar expertise aan op locatie. Dit kan zijn aan huis, op school of bijvoorbeeld het werk. Mensen met o.a. een stoornis binnen het autismespectrum hebben voortdurend een intense behoefte aan veiligheid en voorspelbaarheid. Onbegrip en communicatieproblemen verhogen voortdurend de kans om in een isolement te raken of hierin terug te vallen. Om zichzelf te leren handhaven en de integratie in de samenleving te bevorderen geeft Zintri Zorggroep advies en begeleiding op maat. Allemaal tot doel de levenskwaliteit uiteindelijk duurzaam te bevorderen. Overleg en samenwerking met de ouders/verzorgers is van essentieel belang om de ontwikkeling van bijvoorbeeld communicatieve en sociale vaardigheden effectief te kunnen aanleren.  Daarom bieden wij ook aan ouders opvoedingsondersteuning op maat. Hierbij kunt u denken aan leren omgaan met de diagnose in de dagelijkse praktijk en/of passende opvoedstrategieën middels oudergesprekken.

Middels ambulante begeleiding werken we aan problemen en uitdagingen op alle leefgebieden:

Praktisch functioneren: plannen en organiseren –  structureren – persoonlijke verzorging – overzicht behouden – dagritme en dagstructuur – ordenen – prioriteiten stellen – zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Sociaal functioneren: contacten aangaan en onderhouden – sociale vaardigheden en interactie –  inlevingsvermogen

Psychisch functioneren: omgaan met de diagnose in het dagelijks leven – oorzaak-gevolg – inzicht in eigen aandeel  – eigenwaarde-zelfvertrouwen – spanningsopbouw – zingeving

Ouder-kind: netwerkgesprekken – draagkracht en draaglast –  omgang met de diagnose in de praktijk

Binnen ambulante begeleiding bestaan verschillende vormen van zorg, om u optimaal te kunnen ondersteunen. Zintri Zorggroep onderscheidt zich door de inzet van hooggekwalificeerd personeel zodat ook complexe zorgvragen bij ons op hun plek zijn. Voor kind, jongere, volwassene en gezin.

Door middel van gesprekken, interventies, meerdere methoden en middelen, multidisciplinair werken oefeningen krijgt u zicht op uw eigen kwaliteiten en talenten en de (on)mogelijkheden die hieruit voortvloeien. U leert kansen grijpen en de moeilijkheden en problemen waar u tegenaan loopt accepteren en hiermee leert u anders omgaan. Langzaam maar zeker komt het vertrouwen in uzelf en de toekomst terug. 

Toewerken naar eigen kracht als individu, en als gezin.

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Afdeling Zorgtoeleiding (aanspreekpunt klanten & ketenpartners)
Straat
Hoofdstraat 53
Plaats
Rijen
Postcode
5121JA
Tel.
0161-294777 optie 1
AGB
73732627

Kernwaarden

Specialisatie autisme
Zorg op maat
Individueel en systeem gericht
Toewerken naar eigen kracht
Hooggekwalificeerd personeel
Productcodes
Productcode Resultaatgebied Omschrijving Eenheid Tarief
104C5 4C Begeleiding naar arbeidsmatige dagbesteding - intensiteit 5 stuks €1.038,64
01A07 1B Hulp aan huis - intensiteit 1 stuks €108,38
103A1 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 1 stuks €187,43
106A3 6A Begeleiding sociale relaties - intensiteit 3 stuks €336,66
104A3 4A Begeleiding maatschappelijke deelname - intensiteit 3 stuks €605,27
105A1 5A Begeleiding gezinsrelaties - intensiteit 1 stuks €179,08
01A08 1B Hulp aan huis - intensiteit 2 stuks €197,05
103A2 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 2 stuks €276,97
106A4 6A Begeleiding sociale relaties - intensiteit 4 stuks €647,05
104A4 4A Begeleiding maatschappelijke deelname - intensiteit 4 stuks €912,09