AACtZ, Autisme en adhd Centrum ’t Zonneke

Autisme en adhd centrum ’t Zonneke is een gespecialiseerde zorginstelling voor jeugdigen met Autisme en/of ADHD met een IQ van 70 of hoger.

In 2008 hebben Pieter en Marie-Louise Bogers ‘t Zonneke opgericht omdat er geen passend zorgaanbod bestond voor hun 3 kinderen met autisme. Op advies van de bestaande hulpverlening hebben zij destijds het initiatief genomen om zelf een zorginstelling op te starten op een grote groene locatie.

Door zorgvuldige selectie van HBO en Universitair geschoold personeel is ’t Zonneke uitgegroeid tot een multidisciplinair centrum. We leveren diagnostiek, diverse vormen van behandeling en begeleiding. Dankzij de unieke combinatie van ervaringsdeskundigen en geschoolde professionals kan aan kinderen met een lichte tot (zeer) complexe problematiek de benodigde zorg en ondersteuning geboden worden.

Jeugdigen met Autisme en/of ADHD hebben behoefte aan een veilige, prikkelarme omgeving. De locatie van ’t Zonneke is zo ingericht dat aan deze behoefte wordt voldaan.

De cliënt staat centraal. Er is veel persoonlijke aandacht waarbij iedereen zichzelf kan en mag zijn. Daarnaast is de thuissituatie en het sociale netwerk belangrijk, zodat niet alleen de cliënt, maar ook hun ouders/verzorgers zich begrepen voelt.

Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer jeugdigen zelf hun keuze maken uit aangeboden activiteiten, zij in staat zijn om, onder begeleiding en zonder druk, zichzelf te ontplooien. Vanuit een basis van duidelijkheid en structuur worden er leersituaties gecreëerd waarbij de jeugdigen ongemerkt worden ondersteund en begeleid. De cliënten leren en ontwikkelen zich bij ons op natuurlijke wijze.

De maatwerkprogramma’s welke wij voor iedere cliënt hebben, zijn samengesteld naar aanleiding van de visie. Deze is opgesteld door ervaringsdeskundigen in samenwerking met professionals.

Kernwaarden

  • Gespecialiseerd in autisme en adhd
  • Visie en programma’s op maat samengesteld door ervaringsdeskundigen en universitair geschoolde professionals
  • Altijd zorg op maat voor iedere cliënt
  • Inzet van dieren, locatie, deskundige medewerkers en out-of-the-box oplossingen
  • Grote groene locatie
Naam Iris Rozenboom, Valentina Indaco en Maud Snoeren
Straat Eindsestraat 45
Plaats Dongen
Postcode 5105AA
Telefoon 0162700576
Email intaketeam@aactz.nl
AGB 73736451
Website www.aactz.nl

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
GGZ Hoog specialistisch Geen wachttijd
GGZ Specialistisch Geen wachttijd
GGZ Begeleiding Geen wachttijd
JOH Behandeling Geen wachttijd
JOH Begeleiding Geen wachttijd
Medicatiecontrole Meer dan 2 maanden
Dagbegeleiding B Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Hoog specialistisch
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Specialistisch
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct JOH Behandeling
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct JOH Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Medicatiecontrole
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct Dagbegeleiding B
Wachttijd Geen wachttijd

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
41DB2 Dagbegeleiding B toeslag zaterdag middag 41 Dagbehandeling Dagdelen €24,57
41MTD Maaltijd tijdens dagbegeleiding 41 Dagbehandeling Stuks (inspanning) €4,71
45JGR JOH Begeleiding – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €77,21
45JHR JOH Behandeling – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €88,94
54GBR GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €80,05
Product code 41DB2
Product Dagbegeleiding B toeslag zaterdag middag
Productcategorie code 41
Productcategorie omschrijving Dagbehandeling
Eenheid Dagdelen
Tarief €24,57
Product code 41MTD
Product Maaltijd tijdens dagbegeleiding
Productcategorie code 41
Productcategorie omschrijving Dagbehandeling
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €4,71
Product code 45JGR
Product JOH Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €77,21
Product code 45JHR
Product JOH Behandeling – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €88,94
Product code 54GBR
Product GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €80,05