Crisishulp

 

Het crisisinterventieteam (CIT)  is er voor iedereen die te maken heeft met een crisissituatie of een situatie met zorgwekkend gedrag. Het CIT  kun je 24/7 bellen via 0800-8013.

Bij een crisis gaat het om een veiligheidssituatie die niet kan wachten tot de volgende dag, maar niet levensbedreigend is. Denk aan huiselijk geweld, verwaarlozing, ernstige conflicten of zorgwekkend gedrag. Is er wel sprake van een levensbedreigende situatie? Bel dan 112.