Wegwijzer Jeugd en Wmo | Hart van Brabant

Wegwijzer Jeugd en Wmo | Hart van Brabant

Nieuwe Wegwijzer Jeugd en Wmo in ontwikkeling!

Welkom op de Wegwijzer Jeugd en Wmo. We werken aan een nieuwe versie van de Wegwijzer Jeugd en Wmo. Op de nieuwe versie kun je straks op een eenvoudige manier al het gecontracteerde aanbod bekijken. Voor nu hebben we nog even een tussenoplossing. Scroll op deze pagina naar de titel 'Jeugdhulp en Wmo 2023' om het nieuwe aanbod te raadplegen. 

Wil je nog wat weten over het aanbod tot en met 31 december 2022? Klik dan op een van de twee onderstaande knoppen. De Wegwijzer is speciaal ontwikkeld voor toegangsprofessionals en medisch verwijzers in de regio Hart van Brabant.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op >

Uitlijning tekst
Links
Wegwijzer Jeugd tot en met 31 december 2022

Wil je nog wat weten over de gecontracteerde Jeugdhulp tot en met 31 december 2022? 

Links
Wegwijzer Wmo tot en met 31 december 2022

Wil je nog wat weten over de gecontracteerde Wmo-zorg tot en met 31 december 2022?

Links
Jeugdhulp en Wmo vanaf 2023

Wil je het aanbod raadplegen vanaf 1 januari 2023? Klik dan op een van de onderstaande knoppen.

Wil je direct de contactgegevens bekijken van de aanbieders? Download contactgegevens jeugdhulpaanbieders 2023 >

Uitlijning tekst
Links
Segment 1 | Hoog specialistische jeugdhulp
Links
Segment 2 | Wonen
Links
Segment 3 | Dagbegeleiding en respijtzorg
Links
Segment 4 | Veelvoorkomende jeugdhulp
Links
Segment 5 | Crisishulp
Links
Productcodes Jeugdhulp 2023
Links
Waalwijk Tilburg Oisterwijk Loon op Zand Hilvarenbeek Heusden Goirle Gilze en Rijen Dongen