Amare Zorgcoaching B.V

Amare Zorgcoaching is een specialistische instelling voor kinderen, jeugdigen en hun (gezins)systemen. Amare Zorgcoaching biedt begeleiding, behandeling en diagnostiek. Begeleiding in de vorm van ambulante begeleiding, dagbegeleiding en respijtzorg. Behandeling in de vorm van individuele behandeling, groepsbehandeling en ambulante gezinsbehandeling (AGB/IAG). Hiernaast biedt Amare Zorgcoaching een oudertraining aan gericht op psycho-educatie (o.a. ASS en ADHD).

In de regio Hart van Brabant is Amare Zorgcoaching met ingang van 01-01-2023 actief in samenwerkingsverband ‘PAS Jeugdzorg’ (segment 4). In dit samenwerkingsverband wordt gewerkt vanuit en met een systemische visie en benadering.

Binnen segment 3 wordt het product respijtzorg met overnachting na 30-06-2023 niet meer aangeboden. Amare Zorgcoaching gaat van logeeropvang over naar dagopvang zonder overnachting.

Naam Maxime van Heeswijk
Straat Bosscheweg 67-9
Plaats Drunen
Postcode 5151BB
Telefoon 0416383932
Email casusregie@amarezorg.nl
AGB 75751853
Website www.amarezorg.nl

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
Medicatiecontrole Meer dan 2 maanden
Dagbegeleiding A Geen wachttijd
Dagbegeleiding B Geen wachttijd
Respijtzorg A weekend zonder overnachting Geen wachttijd
Respijtzorg B weekend zonder overnachting Geen wachttijd
GGZ Specialistisch 1 tot 2 maanden
GGZ Begeleiding 2 weken tot 1 maand
JOH Behandeling 1 tot 2 maanden
JOH Begeleiding 2 weken tot 1 maand
Deelproduct Medicatiecontrole
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct Dagbegeleiding A
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Dagbegeleiding B
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg A weekend zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg B weekend zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Specialistisch
Wachttijd 1 tot 2 maanden
Deelproduct GGZ Begeleiding
Wachttijd 2 weken tot 1 maand
Deelproduct JOH Behandeling
Wachttijd 1 tot 2 maanden
Deelproduct JOH Begeleiding
Wachttijd 2 weken tot 1 maand

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
45JGR JOH Begeleiding – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €82,07
45JHR JOH Behandeling – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €94,53
41RB2 Respijtzorg B zaterdag zonder overnachting 41 Dagbehandeling Dagdelen €87,43
54GBR GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €85,09
42IVV Individueel vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €11,53
Product code 45JGR
Product JOH Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €82,07
Product code 45JHR
Product JOH Behandeling – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €94,53
Product code 41RB2
Product Respijtzorg B zaterdag zonder overnachting
Productcategorie code 41
Productcategorie omschrijving Dagbehandeling
Eenheid Dagdelen
Tarief €87,43
Product code 54GBR
Product GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €85,09
Product code 42IVV
Product Individueel vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €11,53