Amare Zorgcoaching B.V

Amare Zorgcoaching is een specialistische instelling voor kinderen, jeugdigen en hun (gezins)systemen. Amare Zorgcoaching biedt begeleiding, behandeling en diagnostiek. Begeleiding in de vorm van ambulante begeleiding, dagbegeleiding en respijtzorg. Behandeling in de vorm van individuele behandeling, groepsbehandeling en ambulante gezinsbehandeling (AGB/IAG). Hiernaast biedt Amare Zorgcoaching een oudertraining aan gericht op psycho-educatie (o.a. ASS en ADHD).

In de regio Hart van Brabant is Amare Zorgcoaching met ingang van 01-01-2023 actief in samenwerkingsverband ‘PAS Jeugdzorg’ (segment 4). In dit samenwerkingsverband wordt gewerkt vanuit en met een systemische visie en benadering.

Binnen segment 3 wordt het product respijtzorg met overnachting na 30-06-2023 niet meer aangeboden. Amare Zorgcoaching gaat van logeeropvang over naar dagopvang zonder overnachting.

Naam Maxime van Heeswijk
Straat Bosscheweg 67-9
Plaats Drunen
Postcode 5151BB
Telefoon 0416383932
Email casusregie@amarezorg.nl
AGB 75751853
Website www.amarezorg.nl

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
JOH Behandeling 1 tot 2 maanden
JOH Begeleiding 2 weken tot 1 maand
Medicatiecontrole Meer dan 2 maanden
Dagbegeleiding A Geen wachttijd
Dagbegeleiding B Geen wachttijd
Respijtzorg A weekend zonder overnachting Geen wachttijd
Respijtzorg B weekend zonder overnachting Geen wachttijd
GGZ Specialistisch 1 tot 2 maanden
GGZ Begeleiding 2 weken tot 1 maand
Deelproduct JOH Behandeling
Wachttijd 1 tot 2 maanden
Deelproduct JOH Begeleiding
Wachttijd 2 weken tot 1 maand
Deelproduct Medicatiecontrole
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct Dagbegeleiding A
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Dagbegeleiding B
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg A weekend zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg B weekend zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Specialistisch
Wachttijd 1 tot 2 maanden
Deelproduct GGZ Begeleiding
Wachttijd 2 weken tot 1 maand

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
54GSR GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €118,36
42LVV Lopend vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €9,05
54MCR Medicatiecontrole – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €175,60
44RA1 Respijtzorg A doordeweeks met overnachting 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Etmalen €214,57
42JVR Regulier jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
Product code 54GSR
Product GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €118,36
Product code 42LVV
Product Lopend vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €9,05
Product code 54MCR
Product Medicatiecontrole – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €175,60
Product code 44RA1
Product Respijtzorg A doordeweeks met overnachting
Productcategorie code 44
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
Eenheid Etmalen
Tarief €214,57
Product code 42JVR
Product Regulier jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00