Amphia Ziekenhuis

Wat is ADHD?
De belangrijkste kenmerken van ADHD zijn:

  • Aandachtstekort/concentratieproblemen: dit betekent moeite hebben om aandacht op te brengen en te houden voor taken of bezigheden. Het gaat dus niet over een tekort aan aandacht van ouders in de jeugd;
  • Hyperactiviteit en/of overbeweeglijkheid;
  • Impulsiviteit: direct doen in plaats van denken.

Er bestaan drie typen ADHD:

  • Problemen met aandachtstekort / concentratieproblemen;
  • Problemen met hyperactiviteit en/of impulsiviteit;
  • Zowel problemen in de aandacht, hyperactiviteit als impulsiviteit: het gecombineerde type.

ADHD is al in de kindertijd aanwezig en kan ook in de volwassen leeftijd klachten blijven geven.

Als iemand ADHD heeft kan dit zorgen voor problemen in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld op school/werk omdat het lastig kan zijn om het overzicht te bewaren.

De poli kindergeneeskunde heeft 2 soorten afspraken voor kinderen met een diagnose AD(H)D of het vermoeden van AD(H)D.

Wanneer er een diagnose is gesteld, kan het kind bij de kinderartsen terecht voor een medicatie consult en de begeleiding van de medicatie.

Wanneer het kind nog geen diagnose AD(H)D heeft dan wordt er een afspraak gepland op het ADHD spreekuur, wat een samenwerkingsverband heeft met een GZ psycholoog van GGZ jeugd Breda.

Bij het eerste bezoek zal het kind door zowel de kinderarts, als door de GZ psycholoog worden gescreend. Nadien wordt gezamenlijk het beleid besproken en aan de ouders worden terug gekoppeld.

Dit beleid kan o.a. bestaan uit:

a. verwijzing GGZ

b. Medicamenteuze ondersteuning door de kinderarts

c. Verwijzing elders

Voorafgaande aan de afspraak dienen er 2 SEV vragenlijsten worden ingevuld, door zowel ouders als leerkracht. De vragenlijsten worden gescoord en de uitslag kan tijdens het consult worden besproken.

 

 

 

Naam kinderartsen
Straat Molengracht 21
Plaats Breda
Postcode 4818 CK
Telefoon 0765951012
Email Kinderpoli@amphia.nl
AGB 6011033
Website www.amphia.nl/afdelingen/kindergeneeskunde

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
53A06 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een psychische of gedragsaandoening (excl. activiteiten psychosociaal specifiek) 53 Kindergeneeskunde Stuks (output) €879,69
53A01 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij gedragsproblemen 53 Kindergeneeskunde Stuks (output) €779,92
53A02 Consult op de polikliniek bij gedragsproblemen 53 Kindergeneeskunde Stuks (output) €275,83
53A03 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een psychische of gedragsaandoening 53 Kindergeneeskunde Stuks (output) €1.583,40
53A04 Consult op de polikliniek bij een psychische of gedragsaandoening 53 Kindergeneeskunde Stuks (output) €375,18
Product code 53A06
Product Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een psychische of gedragsaandoening (excl. activiteiten psychosociaal specifiek)
Productcategorie code 53
Productcategorie omschrijving Kindergeneeskunde
Eenheid Stuks (output)
Tarief €879,69
Product code 53A01
Product Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij gedragsproblemen
Productcategorie code 53
Productcategorie omschrijving Kindergeneeskunde
Eenheid Stuks (output)
Tarief €779,92
Product code 53A02
Product Consult op de polikliniek bij gedragsproblemen
Productcategorie code 53
Productcategorie omschrijving Kindergeneeskunde
Eenheid Stuks (output)
Tarief €275,83
Product code 53A03
Product Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een psychische of gedragsaandoening
Productcategorie code 53
Productcategorie omschrijving Kindergeneeskunde
Eenheid Stuks (output)
Tarief €1.583,40
Product code 53A04
Product Consult op de polikliniek bij een psychische of gedragsaandoening
Productcategorie code 53
Productcategorie omschrijving Kindergeneeskunde
Eenheid Stuks (output)
Tarief €375,18