Asendo

Opvoeden kan lastig zijn. Vooral als je te maken hebt met extra uitdagingen door bijvoorbeeld een kind met autisme, ADHD, gedragsproblemen of een angststoornis. Asendo kan helpen. Asendo maakt gezinnen sterker door te coachen of behandelen op de locatie van Asendo, in de thuissituatie, op school of bij een sportvereniging. We bieden diagnostiek, behandeling en begeleiding voor jeugdigen, en begeleiding voor jongvolwassenen t/m. 27 jaar. We gaan samen aan de slag met én in de eigen leefomgeving, voor een gelukkige, zo zelfstandig mogelijke toekomst.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met Asendo.

Je kunt ook alvast een kijkje nemen in ons zorgaanbod.

Naam Asendo
Straat Eilenbergstraat 252
Plaats Tilburg
Postcode 5011 EC
Telefoon 0137370166
Email aanmelding@asendocare.nl
AGB 73732722
Website asendocare.nl

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
Respijtzorg B weekend zonder overnachting Geen wachttijd
Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting Geen wachttijd
GGZ Specialistisch Meer dan 2 maanden
GGZ Begeleiding Geen wachttijd
JOH Behandeling Meer dan 2 maanden
JOH Begeleiding Geen wachttijd
Vaktherapie Geen wachttijd
Medicatiecontrole Meer dan 2 maanden
Dagbegeleiding A Geen wachttijd
Dagbegeleiding B Geen wachttijd
Respijtzorg A weekend zonder overnachting Geen wachttijd
Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg B weekend zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Specialistisch
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct GGZ Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct JOH Behandeling
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct JOH Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Vaktherapie
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Medicatiecontrole
Wachttijd Meer dan 2 maanden
Deelproduct Dagbegeleiding A
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Dagbegeleiding B
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg A weekend zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
54GBR GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €80,05
54GSR GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €111,36
54MCR Medicatiecontrole – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €165,21
54VKR Vaktherapie – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €76,87
41RB1 Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting 41 Dagbehandeling Dagdelen €69,47
Product code 54GBR
Product GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €80,05
Product code 54GSR
Product GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €111,36
Product code 54MCR
Product Medicatiecontrole – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €165,21
Product code 54VKR
Product Vaktherapie – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €76,87
Product code 41RB1
Product Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting
Productcategorie code 41
Productcategorie omschrijving Dagbehandeling
Eenheid Dagdelen
Tarief €69,47