Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

In het Kindercentrum van het ETZ Elisabeth is een ADHD-polikliniek. Bij deze polikliniek wordt jouw kind onderzocht door de kinderarts die de diagnose stelt of jouw kind ADHD heeft. Vervolgens krijg je voorlichting van de ADHD-verpleegkundige.

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kinderen met ADHD hebben problemen om hun aandacht bij een spel of taak te houden (aandachtstekort) en zijn daarnaast hyperactief en impulsief. Zij ondervinden hierdoor vaak problemen thuis, op school en in contacten met andere kinderen.

Voorlichting

Er is en wordt veel onderzoek gedaan naar ADHD bij kinderen. Hieruit blijkt dat medicijnen een belangrijk onderdeel uitmaken van de behandeling van ADHD. Het is belangrijk dat jij, als ouder/verzorger, en jouw kind goed worden voorgelicht over het ziektebeeld en over de werking en bijwerking van de medicijnen op korte en lange termijn. Tijdens het bezoek bij de ADHD-verpleegkundige komen verschillende onderwerpen uitvoerig aan de orde, zoals het ziektebeeld, de werking en bijwerking van medicijnen op korte en op lange termijn. Je krijgt van de ADHD-verpleegkundige voorlichtingsmateriaal mee naar huis, zodat je een en ander nog eens rustig kunt nalezen.

Naam ADHD Polikliniek
Straat Hilvarenbeekseweg 60
Plaats Tilburg
Postcode 5022 GC
Telefoon 0132210810
Email test@etz.nl
AGB 06011037
Website www.etz.nl

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
ADHD+ Onbekend
Deelproduct ADHD+
Wachttijd Onbekend

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
53A03 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een psychische of gedragsaandoening 53 Kindergeneeskunde Stuks (output) €1.686,95
53A04 Consult op de polikliniek bij een psychische of gedragsaandoening 53 Kindergeneeskunde Stuks (output) €399,72
53A05 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij een psychische of gedragsaandoening (incl. activiteiten psychosociaal specifiek) 53 Kindergeneeskunde Stuks (output) €929,03
53A06 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een psychische of gedragsaandoening (excl. activiteiten psychosociaal specifiek) 53 Kindergeneeskunde Stuks (output) €937,22
53A01 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij gedragsproblemen 53 Kindergeneeskunde Stuks (output) €830,93
Product code 53A03
Product Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een psychische of gedragsaandoening
Productcategorie code 53
Productcategorie omschrijving Kindergeneeskunde
Eenheid Stuks (output)
Tarief €1.686,95
Product code 53A04
Product Consult op de polikliniek bij een psychische of gedragsaandoening
Productcategorie code 53
Productcategorie omschrijving Kindergeneeskunde
Eenheid Stuks (output)
Tarief €399,72
Product code 53A05
Product Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij een psychische of gedragsaandoening (incl. activiteiten psychosociaal specifiek)
Productcategorie code 53
Productcategorie omschrijving Kindergeneeskunde
Eenheid Stuks (output)
Tarief €929,03
Product code 53A06
Product Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een psychische of gedragsaandoening (excl. activiteiten psychosociaal specifiek)
Productcategorie code 53
Productcategorie omschrijving Kindergeneeskunde
Eenheid Stuks (output)
Tarief €937,22
Product code 53A01
Product Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij gedragsproblemen
Productcategorie code 53
Productcategorie omschrijving Kindergeneeskunde
Eenheid Stuks (output)
Tarief €830,93