Jan Arends B.V.

Bij Jan Arends bieden we begeleiding aan jongeren tussen 0 en 18 jaar, met een uitloop tot 23 jaar, en hun opvoeders. Het gaat hierbij om jeugdigen en/of hun opvoeders met uiteenlopende hulpvragen. Denk hierbij aan een kind met psychiatrische problemen, een jeugdige waarbij sprake is van schooluitval, gezinnen met meervoudige en complexe problemen, opvoeders die kampen met opvoedvragen, verslavingsproblematiek, financiële problemen, etc. We werken op een manier die aansluit bij de belevingswereld van de jeugdige en de opvoeders.

Visie

“Ik bepaal mijn eigen leven en Jan helpt me verder”! En wel zo dat de jongere en het gezin (weer) sterk in hun schoenen staan en zelf dingen kunnen oplossen. Niet zorgen vóór maar zorgen dát. Dat is in het kort de visie van Jan Arends. Jan Arends werkt oplossingsgericht en integraal. Wij bouwen voort op wat de jongere en het gezin wél kunnen in plaats van te kijken naar wat niet mogelijk is.

Binnen onze methodiek werken wij met vier belangrijke pijlers: de systeemgerichte benadering, de oplossingsgerichte benadering, de motiverende gespreksvoering en het narratief werken. Hiermee pakken we de zelf- en samenredzaamheid aan.

Hoe doen we dat?

Bij Jan Arends weet de jongere en het gezin dat zij kunnen rekenen op duidelijkheid en resultaat. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We bespreken wat de jongere en het gezin van ons kunnen verwachten én wat wij van hen verwachten. Samen maken we een duidelijk plan waarin staat wat we gaan doen, hoe we de doelen gaan realiseren en wie daarbij gaat helpen. Wij werken outreachend, zoveel mogelijk bij de jongere thuis of in de buurt, kijken ook naar wat er hybride kan én welke activiteiten de jongere (zelfstandig) kan oppakken. Zo creëren we meer contactmomenten en krijgt de begeleiding een continu karakter. We maken de resultaten van de jongere en het gezin zichtbaar met de ZRM jeugd

Naam Bedrijfsbureau Jan Arends
Straat Dr. Hub van Doorneweg 85 (eerste verdieping)
Plaats Tilburg
Postcode 5026 RB
Telefoon 0882701200
Email info@janarends.nl
AGB 73732626
Website www.janarends.nl

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
JOH Begeleiding Minder dan 2 weken
GHZ Begeleiding Minder dan 2 weken
Deelproduct JOH Begeleiding
Wachttijd Minder dan 2 weken
Deelproduct GHZ Begeleiding
Wachttijd Minder dan 2 weken

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
45GBR GHZ Begeleiding – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €75,20
45JGR JOH Begeleiding – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €82,07
42JVR Regulier jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
42JVM Maatwerk jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
Product code 45GBR
Product GHZ Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €75,20
Product code 45JGR
Product JOH Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €82,07
Product code 42JVR
Product Regulier jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00
Product code 42JVM
Product Maatwerk jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00