Van Steenhoven Praktijk voor Jeugdhulpverlening

Behandeling individueel en groep
Behandeling is gericht op sociale en emotionele problemen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen leren vaardigheden waardoor ze op een handige manier met hun problemen aan de slag gaan. We gebruiken hiervoor verschillende manieren van behandeling, zoals cognitieve gedragstherapie, speltherapie, ouder-kindbehandeling, schematherapie, ACT, systeemtherapie en EMDR. We sluiten aan bij de leeftijd en mogelijkheden van de kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Onderzoek
Onderzoek doen we wanneer er vragen zijn over wat er met een kind of jongere aan de hand is. We brengen de ontwikkeling op verschillende gebieden in kaart. We kijken breed naar alle mogelijke stoornissen en problemen, bijvoorbeeld: ADHD, PDD-nos, (faal)angst, intelligentie, concentratie en geheugen. Bij een lopend onderzoek kunnen we, op kosten van ouders, aanvullend onderzoek doen naar dyslexie of dyscalculie.

Naam Christel van Steenhoven
Straat Mimosalaan 3
Plaats 5121CN
Postcode Rijen
Telefoon 0161232813
Email info@vansteenhoven.net
AGB 98106568
Website www.vansteenhoven.net

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
GGZ Specialistisch 1 tot 2 maanden
Deelproduct GGZ Specialistisch
Wachttijd 1 tot 2 maanden